Office for the Equal Treatment of EU Workers

Линкове за търсене на работа

EURES EURES © EURES

EURES - Уебсайт на Европейския портал за професионална мобилност

EURES представлява мрежа за сътрудничество, която улеснява свободното движение на работниците в 28-те страни от ЕС, както и в Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
  

ZAV ZAV © ZAV

ZAV - Уебсайт на Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти

Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV) към структурата на Федералната агенция по заетостта изпълнява задачите на международен пазар на труда и заедно с Агенцията по заетостта съдейства на място на немските фирми при наемането на чуждестранни специалисти.
  

BA-Logo BA-Logo © Bundesagentur für Arbeit


BA Jobbörse BA Jobbörse © Bundesagentur für Arbeit


ТРУДОВА БОРСА към Федералната агенция по заетостта

Тук търсещите работа в страната и чужбина могат самостоятелно да търсят публикувани работни места от работодатели в Германия, както и да задават свои собствени профили за кандидатстване на работа.
  

Make it in Germany Make it in Germany © Make it in Germany

Трудова борса на онлайн портала „Make it in Germany“

Многоезичният онлайн портал за международни специалисти „Make it in Germany“ информира заинтересованите по отношения на имиграцията лица как да реализират успешно пътя си до Германия – от подготовката в страната си на произход до пристигането си и първите стъпки в Германия. Порталът предлага също така и трудова борса.