Office for the Equal Treatment of EU Workers

Линкове на тема „Работа и живот“

Information und Beratung für Arbeitnehmer in der EU Information und Beratung für Arbeitnehmer in der EU © Europäische Union

Вашата Европа – Уебсайт на Европейския съюз


Помощ и съвет за гражданите от Европейския съюз и техните семейства, когато желаят да живеят, работят, пътуват или следват в друга държава от Европейския съюз.

Make it in Germany Make it in Germany © Make it in Germany

Make it in Germany

Многоезичният онлайн портал за международни специалисти „Make it in Germany“ информира заинтересованите по отношения на имиграцията лица как да реализират успешно пътя си до Германия – от подготовката в страната си на произход до пристигането си и първите стъпки в Германия. Порталът предлага и трудова борса.

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge © Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BAMF - Уебсайт на Федералната служба за миграция и бежанци

В рубриката „Добре дошли в Германия“ ще намерите информация, телефонни номера и адреси за контакт. Предлаганата информация ще Ви помогне да се почувствате бързо като у дома си в Германия.

EURES EURES © EURES

EURES - Уебсайт на Европейския портал за професионална мобилност

EURES представлява мрежа за сътрудничество, която улеснява свободното движение на работниците в 28-те страни от ЕС, както и в Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

fair mobility fair mobility © Deutscher Gewerkschaftsbund


Fair Mobility - Уебсайт на Съюза на германските синдикати

Консултация и съдействие за мобилни работници от централно- и източноевропейските държави от ЕС при налагането на справедливи трудови възнаграждения и условия на труд на немския пазар на труда.

BMAS BMAS © Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BMAS - Уебсайт на Федералното министерство на труда и социалната политика

Уебсайтът на BMAS информира в рубриката „Теми“ по въпросите на трудовото право, безопасните условия на труд и професионална квалификация в Германия. Освен това BMAS предлага и обслужване на граждани.

ADS Antidiskriminierungsstelle © Antidiskriminierungsstelle

ADS - Уебсайт на Федералната служба за борба с дискриминацията

ADS дава информация за правата в случай на дискриминация. Показва наличните възможности, дали и как могат да бъдат наложени тези права.