Office for the Equal Treatment of EU Workers

Като гражданин на Европейския съюз можете да направите свободен избор в коя държава от Европейския съюз желаете да работите. Информирайте се за правата, които имате със семейството си в рамките на свободното движение на работниците.

Равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта

Като гражданин на Европейския съюз можете да направите свободен избор в коя държава от Европейския съюз желаете да работите. Информирайте се за правата, които имате със семейството си в рамките на свободното движение на работниците. По-подробна информация

Използвайте възможностите, които имате като гражданин на Европейския съюз на пазара на труда в Германия и приемете помощта, която Ви се предлага при търсенето на работа.

Търсене на работа

Използвайте възможностите, които имате като гражданин на Европейския съюз на пазара на труда в Германия и приемете помощта, която Ви се предлага при търсенето на работа. По-подробна информация

Справедливо ли е трудовото възнаграждение, което получавате? Законно ли е прекратяването на Вашето трудово правоотношение? Получавате ли достатъчно отпуск? Благодарение на предоставената от нас информация можете да проверите Вашите условия на труд.

Условия на труд

Справедливо ли е трудовото възнаграждение, което получавате? Законно ли е прекратяването на Вашето трудово правоотношение? Получавате ли достатъчно отпуск? Благодарение на предоставената от нас информация можете да проверите Вашите условия на труд. По-подробна информация

Членството в синдикална организация и прилагането на тарифен договор относно Вашето трудово правоотношение Ви носят много предимства. Работническите съвети във фирмите изпълняват важни функции за защита на Вашите права.

Синдикални организации

Членството в синдикална организация и прилагането на тарифен договор относно Вашето трудово правоотношение Ви носят много предимства. Работническите съвети във фирмите изпълняват важни функции за защита на Вашите права. По-подробна информация

За определени форми на работа важат специфични права. Ако работите като детегледач/ка, пограничен или сезонен работник или сте командировани в Германия от Вашата фирма, тук ще намерите съответната информация.

Специфични форми на работа

За определени форми на работа важат специфични права. Ако работите като детегледач/ка, пограничен или сезонен работник или сте командировани в Германия от Вашата фирма, тук ще намерите съответната информация. По-подробна информация

Тук ще научите как да търсите правата си спрямо Вашия работодател и къде можете да получите подкрепа.

Търсене на права по съдебен път

Тук ще научите как да търсите правата си спрямо Вашия работодател и къде можете да получите подкрепа. По-подробна информация