Често задавани въпроси – Професионално обучение

Мога ли и като възрастен да се обуча в нова професия или да придобия нови професионални квалификации?отварянесмаляване
Заслужава ли си децата ми да получат професионално обучение или е по-добре веднага да започнат да работят (като помощен работник)?отварянесмаляване
Кои изискващи образование професии са особено търсени в Германия?отварянесмаляване
Каква подкрепа могат да получат децата ми при търсенето на възможности за професионално обучение?отварянесмаляване
Какво е заплащането по време на дуалното обучение?отварянесмаляване
Какво е заплащането по време на училищното професионално образование и как стои въпросът с т. нар. „стипендия за ученици“?отварянесмаляване
Колко време продължава дуалното обучение, с каква образователна степен се завършва и какви са предпоставките за него?отварянесмаляване
Колко време продължава училищното професионално образование, с каква образователна степен се завършва и какви са предпоставките за него?отварянесмаляване
Подпомага ли се професионалното обучение от Федералната агенция по заетостта?отварянесмаляване