Живот и работа в Германия

Назад към навигатора

Живот и работа в Германия

В информационната библиотека ще получите важна информация за всички области на живота и указания за възможности за консултации. “Нови в Германия“ информира относно пристигане и престой, курсове по немски език и професионални квалификации. „Работа в Германия“ ще научите повече за търсенето на работа, условията на работа и специалните форми на работа (напр. командироване, сезонна работа и гранични работници). На „Социални услуги“ ще намерите информация за подкрепа при безработица, здравно осигуряване и семейни обезщетения. “Образование“ информира за професионално обучение, училище и следване.