Office for the Equal Treatment of EU Workers

Живот и работа в Германия

В информационната библиотека ще получите важна информация за всички области на живота и указания за възможности за консултации. “Нови в Германия“ информира наред с другото относно пристигане и престой, курсове по немски език и професионални квалификации. На „Работа в Германия“ ще научите повече за търсенето на работа, условията на работа и специалните форми на работа (напр. командироване, сезонна работа и погранични работници). На „Социални услуги“ ще намерите информация за подкрепа при безработица, здравно осигуряване и семейни обезщетения. “Образование“ информира за професионално обучение, училище и следване.

С пристигането си в нова страна трябва да се ориентирате наново в много сфери: да търсите жилище, да научите езика, да боравите с институциите.

Нов живот в Германия

С пристигането си в нова страна трябва да се ориентирате наново в много сфери: да търсите жилище, да научите езика, да боравите с институциите. По-подробна информация

Отделете си време да се запознаете с основните правила на трудовия свят (възнаграждение, отпуск, работно време и др.), както и с правната защита, и научете къде можете да намерите работно място.

Работа в Германия

Отделете си време да се запознаете с основните правила на трудовия свят (възнаграждение, отпуск, работно време и др.), както и с правната защита, и научете къде можете да намерите работно място. По-подробна информация

Социалните системи във всяка една провинция се различават помежду си. Струва си да си запознаете с правата в Германия.

Социална сигурност

Социалните системи във всяка една провинция се различават помежду си. Струва си да си запознаете с правата в Германия. По-подробна информация

Немската образователна система е изключително многообразна. Информирайте се по-подробно за училищното образование на Вашите деца и възможностите за професионално обучение и квалификация.

Образование

Немската образователна система е изключително многообразна. Информирайте се по-подробно за училищното образование на Вашите деца и възможностите за професионално обучение и квалификация. По-подробна информация

Further Information