Office for the Equal Treatment of EU Workers

За гражданите на Европейския съюз и техните семейства влизането и пребиваването в други държави – членки на ЕС е по-лесно, но въпреки това трябва да се съблюдават различни правила.

Пребиваване

За гражданите на Европейския съюз и техните семейства влизането и пребиваването в други държави – членки на ЕС е по-лесно, но въпреки това трябва да се съблюдават различни правила. По-подробна информация

Търсенето и намирането на жилище в Германия невинаги е лесно. Информирайте се за възможностите за помощ и особеностите на наемното право.

Жилищно настаняване

Търсенето и намирането на жилище в Германия невинаги е лесно. Информирайте се за възможностите за помощ и особеностите на наемното право. По-подробна информация

С познания по немски език ще подобрите професионалните си шансове в Германия. Използвайте навреме възможностите за изучаване на немски език.

Учене на немски език

С познанията си по немски език подобрявате Вашите шансове за професия в Германия. Използвайте своевременно предложенията за учене на немски език. По-подробна информация

Ако подадете заявление за признаване на професионалната си квалификация в Германия, това ще повиши Вашите професионални шансове за реализация. Някои професии могат да бъдат упражнявани само след като бъдат признати официално.

Професионални квалификации

Ако Вашата професионална степен бъде призната в Германия, Вашите професионални шансове в Германия се повишават. Някои професии можете да упражнявате дори само с признание. По-подробна информация

Когато живеете в Германия и имате доходи като физическо лице, едва ли ще избегнете темата за плащане на данъци. Ако сте добре информирани, това може да Ви помогне да спестите пари.

Данъци

Когато живеете в Германия и имате доходи като физическо лице, едва ли ще избегнете темата за плащане на данъци. Ако сте добре информирани, това може да Ви помогне да спестите пари. По-подробна информация

Важно е да бъдете осигурен срещу най-големите рискове, които са част от ежедневния живот. Тук ще получите информация за най-важните застраховки в Германия.

Застраховки

Важно е да бъдете осигурен срещу най-големите рискове, които са част от ежедневния живот. Тук ще получите информация за най-важните застраховки в Германия. По-подробна информация

В Германия много мигранти са се организирали в различни инициативи, сдружения или други организации, за да могат да прокарват съответните си интереси в обществото.

Мигрантски организации

Много имигранти са се организирали в Германия в различни инициативи, сдружения или други организации, за да могат да прокарват по-добре съответните си обществени интереси. По-подробна информация