Office for the Equal Treatment of EU Workers

За гражданите на Европейския съюз и техните семейства влизането и пребиваването в други държави – членки на ЕС е по-лесно, но въпреки това трябва да се съблюдават различни правила.

Пребиваване

За гражданите на Европейския съюз и техните семейства влизането и пребиваването в други държави – членки на ЕС е по-лесно, но въпреки това трябва да се съблюдават различни правила. По-подробна информация

Търсенето и намирането на жилище в Германия невинаги е лесно. Информирайте се за възможностите за помощ и особеностите на наемното право.

Жилищно настаняване

Търсенето и намирането на жилище в Германия невинаги е лесно. Информирайте се за възможностите за помощ и особеностите на наемното право. По-подробна информация

С познания по немски език ще подобрите професионалните си шансове в Германия. Използвайте навреме възможностите за изучаване на немски език.

Изучаване на немски език

С познания по немски език ще подобрите професионалните си шансове в Германия. Използвайте навреме възможностите за изучаване на немски език. По-подробна информация

Ако подадете заявление за признаване на професионалната си квалификация в Германия, това ще повиши Вашите професионални шансове за реализация. Някои професии могат да бъдат упражнявани само след като бъдат признати официално.

Признаване на чуждестранни професионални квалификации

Ако подадете заявление за признаване на професионалната си квалификация в Германия, това ще повиши Вашите професионални шансове за реализация. Някои професии могат да бъдат упражнявани само след като бъдат признати официално. По-подробна информация

Когато живеете в Германия и имате доходи като физическо лице, едва ли ще избегнете темата за плащане на данъци. Ако сте добре информирани, това може да Ви помогне да спестите пари.

Данъци

Когато живеете в Германия и имате доходи като физическо лице, едва ли ще избегнете темата за плащане на данъци. Ако сте добре информирани, това може да Ви помогне да спестите пари. По-подробна информация

Важно е да бъдете осигурен срещу най-големите рискове, които са част от ежедневния живот. Тук ще получите информация за най-важните застраховки в Германия.

Застраховки

Важно е да бъдете осигурен срещу най-големите рискове, които са част от ежедневния живот. Тук ще получите информация за най-важните застраховки в Германия. По-подробна информация