Office for the Equal Treatment of EU Workers

Изучаване на немски език

Съществуват много възможности за изучаване на немски език още в родината.

Първият адрес, към който можете да се обърнете, е офисът на Гьоте-институт (линкът не се предоставя на български език) в съответната държава. Гьоте-институт предлага курсове по немски език и сертификати за владеене на езика и положени изпити. Предлага също онлайн уроци по немски език, както и изчерпателна информация за Германия. Тези онлайн курсове позволяват гъвкавост по отношение на времето и мястото на обучение и гарантират доказано качество. При необходимост се предлага и персонално езиково обучение. Курсовете по немски език на Гьоте-институт са платени.

Безплатна алтернатива се предлага от „Дойче веле“. Тук ще намерите различни възможности за изучаване и усъвършенстване на познанията Ви по немски език: посредством онлайн обучение на компютъра, с видео и аудио файлове и подкастове, или съвсем класически – с упражнения за разпечатване.

Успоредно с това много частни езикови училища в цяла Европа предлагат платени курсове по немски език.

Ако вече се намирате в Германия, можете да се запишете за участие в подпомаганите от държавата интеграционни курсове. Федералната служба за миграция и бежанци може да допусне Вас и членовете на семейството Ви до участие в интеграционен курс, ако все още не говорите достатъчно добре немски език и в курса има свободни места. Вие обаче нямате изрично право на участие в интеграционен курс.

Интеграционният курс обхваща:

  • езиков курс до ниво В1 съгласно Общата европейска референтна езикова рамка с продължителност от 600 до 900 учебни часа и
  • ориентировъчен курс с продължителност 100 учебни часа. В ориентировъчния курс ще изучавате правният ред, културата и историята на Германия.

Интеграционните курсове се финансират частично от държавата.

Информация за интеграционните курсове и за предпоставките за участие в тях ще намерите тук.
Информационната система WebGis на Федералната служба за миграция и бежанци предоставя информация за местните организации, предлагащи интеграционни курсове, както и за самите курсове (място на интеграционния курс) (линкът не се предоставя на български език).

Ако вече сте достигнали ниво В1, можете да се запишете в курс по немски език в професията. Тези езикови курсове подпомагат професионалната интеграция към трудовия пазар на търсещите работа имигранти. Курсовете по немски език в професията се надграждат над интеграционните курсове и служат за придобиване на езикови познания над ниво В1 до ниво С2 съгласно Общата европейска референтна езикова рамка. Паралелно се предлагат специални модули, които например са ориентирани към отделни групи професии във връзка с процедурата по признаване на професията или с достъпа до тази професия. Планирани са и модули за участници, които не са успели да достигнат ниво В1 в рамките на интеграционния курс. Към момента вече се предлага модулът за достигане на ниво В2; останалите модули ще се внедряват постепенно. Повече информация можете да получите на интернет страницата на Федералната служба за миграция и бежанци (линкът не се предоставя на български език).

Националността Ви принципно не е от значение за участието Ви в курс по немски език в професията. За да имате право на участие обаче, трябва да отговаряте на определени условия. Не съществува изрично право за участие и в курсовете по немски език в професията. Ако нямате или получавате много ниски доходи, участието в езиковите курсове по немски език в професията е безплатно.

Често задаване въпроси – Изучаване на немски език

Държавата подпомага участието в интеграционни курсове. Принципно от нея се поемат половината от разходите за курса, които понастоящем са в размер на 3,90 евро на учебен час. Вие трябва да участвате в разходите с по 1,95 евро на учебен час. При успешно завършване на интеграционния курс в рамките на две години, половината от Вашето участие в разходите може да Ви бъде възстановено (срокът започва да тече от датата на издаване на разрешение за участие). Участници, които ползват например социални помощи за осигуряване на препитанието си, могат да бъдат освободени от собствено участие в разходите след подаване на съответната молба.

Разрешението за участие в езиков курс в професията може да Ви бъде издадено, ако

Агенцията по заетостта и бюрата по труда могат да издават разрешение за участие на клиентите си. Федералната служба за миграция и бежанци издава разрешение за участие за лицата, които се обучават в определена професия, за признаване на чуждестранно професионално образование или за достъп до професията, което изисква достигането на конкретно ниво на владеене на езика.