Office for the Equal Treatment of EU Workers

Мигрантски организации

Мигрантските организации в Германия са толкова разнообразни, колкото културите и начините на живот, които представляват. Техните членове най-често сами са хора с миграционен опит и поради това могат да препредадат своя опит на онези, които искат да се сблъскат с предизвикателството да започнат всичко от начало в Германия. Те работят почти изключително доброволно.

Миграционните организации могат да са развлекателни, младежки и спортни сдружения, но също и културни или религиозни общности. Мигрантските организации се събират все по-често в мрежи или чадърни организации и се разбират като общо представителство на интереси, което се застъпва за равно участие и равни права на хората с миграционен произход в немското общество.

Мигрантските организации често предлагат разнообразни услуги, сред които напр. консултации и преводачески услуги, те провеждат мероприятия и курсове, имат предложения в образователната област за възрастни и деца или се грижат за проблемите на родителите и провеждат също самостоятелни проекти.

ЧЗВ Мигрантски организации

Тук ще намерите редица общополезни сдружения, мрежи и организации, които се поддържат активно от граждани на ЕС в Германия. Поради големия брой организации, в които участват мигрантите, не беше възможно всички те да се вземат под внимание. Ще се радваме да регистрирате допълнителни организации на адрес info@eu-gleichbehandlungsstelle.de.


Белгийски сдружения/организации    
Belgier in Berlin
http://belgierinberlin.de/
Freunde des belgischen Hauses e.V.
http://fbh.koeln/
Български сдружения/организации
Bulgarischer Selbsthilfe Verein – Edinstvo e.V.
http://www.morgen-muenchen.de/bulgarischer-selbsthilfe-verein-edinstvo-e-v/
Bulgarisches Kulturforum Martenitsa e. V.
http://www.martenitsa.de/de
Датски сдружения/организации
Deutsch-Dänische Gesellschaft e.V.
http://www.deutschdaenischegesellschaft.de/index.php?id=profil
Dachverband der dänischen Minderheit: Südschleswigsche Verein
https://syfo.de/de/
Естонски сдружения/организации
Dachverband EÜSL - Estnische Volksgemeinschaft in der BRD
http://www.eüsl.de
Deutsch-Estnische Gesellschaft Berlin e.V.
www.deg-berlin.de
Verein studierender Esten in Berlin
http://www.eys.ee/deeys.htm
Deutsch-Estnische Gesellschaft e.V. Karlsruhe
http://www.degdeg.de/
Deutsch-Estnischen Gesellschaft in Lüneburg
http://deutsch-estnische-gesellschaft.de/
Финландски сдружения/организации    
Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V.
https://www.dfg-ev.de/
Френски сдружения/организации
Förderverein deutsch-französischer Kultur e.V.
http://www.deutsch-franzoesische-kultur.de/
La FIAFE, réseau des associations d'accueils d'expatriés francophones à l'étranger
http://www.fiafe.org/
Гръцки сдружения/организации         
Kalimera e.V. Deutsch-Griechische Kulturinitiative
http://www.kalimera-ev.de/
Die Vereinigung Deutsch-Griechischer Gesellschaften e.V.(VDGG e.V.)
www.vdgg.de
Bundesverband griechischer Gemeinden
http://oekg.de/de/
Die Gesellschaft Griechischer Akademiker in Nordrhein-Westfalen e.V.
https://www.griechische-akademiker.de/
Италиански сдружения/организации
VDIG Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften e.V. ...
https://www.italien-freunde.de/
Comites Francoforte
http://www.comites-francoforte.de
Comites Monaco
http://www.comites-monaco.de
Comites Hannover
http://www.comites-hannover.de
Comites di Colonia
http://www.comitescolonia.de
Ирландски сдружения/организации
Deutsch-Irische Gesellschaft e.V. Düsseldorf
http://www.deutsch-irische-gesellschaft.de/seite/287243/deutsche-irische-vereine.html
Deutsch-Irischer Freundeskreis Warendorf
http://www.dif-warendorf.de/
ICE Berlin
http://www.irishcultureevents.com/de/welcome/
Хърватски сдружения/организации
Kroatischer Weltkongress in Deutschland e.V. (KWKD)
http://www.kwkd.org/verein/wer-sind-wir
Jugendverein Tomislav c/o Kroatische Katholische Gemeinde
http://www.kkgs.de/
Kroatische Kulturgemeinschaft e. V.
http://www.hkz-stuttgart.de/
Латвийски сдружения/организации
Deutsch-Lettischer Freundeskreis e.V.
http://www.dlfk.de/index.html
Lettischer Verein in Hamburg
https://www.latviesihamburga.de/deutsch/lettischer-verein/
Lettische Kinder- und Kulturgemeinschaft in Berlin e.V.
https://de-de.facebook.com/berlineslatviesuskola/
Литовски сдружения/организации
Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
http://vlbe.org/
Deutsch-Litauischer Verein Mittelhessen e.V.
www.lietuviai-giessen.de/
Der Litauische Jugendbund in Deutschland
https://stuve.lmu.de/hochschulgruppen_alt/litjugendbund/index.html
Австрийски сдружения/организации
http://www.weltbund.at/ueber_uns_unser_team.asp
Полски сдружения/организации
Deutsch-Polnische Gesellschaft, Landesverband Baden-Württemberg e.V
http://www.dpg-bw.de/aktuell.html
Polnischer Kulturverein in Baden-Württemberg e. V.
http://www.pssk.de/
agitPolska e.V.
http://agit-polska.de/wp/
Polnischer Sozialrat eV: Polska Rada Społeczna
https://polskarada.de/de
Polnisches Bundesnetzwerk Partizipation und Soziales
Контакт: 
Имейл: polnischesbundesnetzwerk@gmail.com 
Тел.: Dr. Kamila Schöll-Mazurek
Португалски сдружения/организации
Bundesverband der Portugiesischen Vereine in Deutschland e.V.
www.fapa-online.de
Румънски сдружения/организации
Deutsch-Rumänisches Forum Stuttgart e. V.
http://www.forum-gerrum-stuttgart.de/
http://amaroforo.de/
Словашки сдружения/организации
Slowakisch-deutsche Kulturklub München
https://snkk-mnichov.eu/klub/
Словенски сдружения/организации
Slowenischer Kulturverein Krefeld
https://slovenia-culture-club.jimdo.com/
SKUD Triglav e.V. Reutlingen
www.triglav-reutlingen.de/
Slowenischer Kultur- und Kunstverein in Reutlingen
www.sksd-bled.de/
Slowenischer Kulturverein Lipa München
https://www.skdlipa.de/
Slowenischer Bildungsverein "MURA"
https://www.boennigheim.de/website/de/leben/vereine/slowenischer_bildungsverein__mura_
Шведски сдружения/организации
Deutsch-Schwedische Vereinigung e.V.
http://www.d-s-v-m.de/
Der Schwedische Club zu Hamburg e.V./Svenska Klubben i Hamburg
https://www.svenskaklubben.de/
Schwedischer Verein Hannover
https://svenska-foreningen-hannover.eu/mitgliedschaft/
Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg
https://dsg-hd.de/verein/vorstand.html
Испански сдружения/организации
Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine
http://www.iree.org/
Comunidad Católica de Lengua Española Frankfurt
www.misionfrankfurt.de/
Misión Católica de Lengua Española en Berlín
https://www.mision-catolica-berlin.de/
Spanischsprachige Katholische Gemeinde
http://catolicosenstuttgart.org/category/consejo-pastoral/director-adjunto
Bund der spanischen Elternvereine e.V.
www.confederacion.de
Унгарски сдружения/организации
Katholische Ungarische Gemeinde, Frankfurt
http://www.magyar-katolikusok-frankfurt.de/
Freundeskreis Freiburger Ungarn
http://www.freiburgimagyarok.com/startseite.htm
Ungarischer Verein Hannover
http://www.ungvh.com/
Ungarischer Kulturverein Ulm e.V.
http://ulmke-online.de/
Други организации
Südost Europa
http://www.suedost-ev.de/aktiv_engagiert_vernetzt_im_kiez/aktiv_engagiert_vernetzt_im_kiez.php


В Германия има много организации, в които се обединяват хора с миграционен произход. Повечето мигрантски организации действат на местно ниво като сдружение и по принцип работят безвъзмездно за своите членове. Освен това има няколко надрегионални мрежи или действащи в цялата федерация чадърни организации. Повече за мигрантските организации можете да научите тук.