Office for the Equal Treatment of EU Workers

Ако имате деца в училищна възраст, е важно да познавате немската училищна система.

Училище

Ако имате деца в училищна възраст, е важно да познавате немската училищна система. По-подробна информация

Германия е известна със своята „дуална система на обучение“. Информирайте се по-подробно за възможностите да получите професионално образование или професионална квалификация.

Професионално обучение

Германия е известна с „двойната образователна система“. Научете повече за възможностите да придобиете завършено професионално образование или да осъществите професионална квалификация. По-подробна информация

Ако искате да следвате в Германия, е важно да се информирате предварително.

Следване

Ако имате интерес към следване в Германия, е важно предварително да се информирате за съответните предпоставки за следване. По-подробна информация