Office for the Equal Treatment of EU Workers

Следване в Германия

Предлагането на места за следване в немските висши учебни заведения е изключително многообразно и предлага на следващи от ЕС възможността да участват в международни програми, както и интердисциплинарни курсове на обучение. Как е структурирано следването в Германия, какви пътища водят до следване в Германия, и какви предпоставки трябва да изпълняват следващите лица, за да могат да живеят и следват в Германия, ще научите тук.

1. Германска служба за академичен обмен (DAAD)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е централния орган, чрез който всеки заинтересован за следване от чужбина може да се информира актуално и изчерпателно по всички въпроси относно темата „Следване в Германия“.  

Много курсове на обучение в Германия не подлежат на ограничение на одобрението. Има обаче специалности, които подлежат на ограничение на одобрението - така нареченото NC (Numerus Clausus). Прави се разлика между  

  1. локално/местно NC: Местата за следване се дават директно от съответното висше учебно заведение.
  2. федерално NC: То засяга специалностите медицина, фармация, ветеринарна медицина и дентална медицина. Даването на тези места за следване се извършва централно чрез Фондацията за одобрение за висши учебни заведения.  

Всички въпроси, които засягат един семестър в чужбина или цялостно следване в Германия, получават своите отговори на страницата на DAAD. Уеб сайтът е наличен на немски и английски език.

DAAD поддържа по цял свят регионални офиси със специфични за държавата информации на съответния език на страната. Уеб сайтове на езици от ЕС са на разположение на следните езици:  

ЕстонскиЛатвийскиИспанскиСръбски
Италиански ЛитовскиУнгарскиЧешки
Гръцки 
ПолскиРумънскиАнглийски

На страницата на бразилския регионален офис са предоставени също информации на португалски език.

Внимание: Моля, обърнете внимание на това, че процедурите за одобрение за граждани на ЕС са различни от тези за следващи лица от трети страни. 

2. Допълнителни възможности за информация за следване в Германия

Имате възможността да се информирате и чрез други Интернет платформи:  

 Study in Germany  

"Study in Germany - Land of Ideas" е официалната кампания на немското федерално правителство с информация за Германия като място за следване.

Make-it-Germany  

www.make-it-in-germany.com е многоезичен портал на федералното правителство, за да привлече специалисти от чужбина. Освен информация за работни места и живота в Германия, са посочени кратки информации за следването и образованието в Германия.

Следване в Германия - Deutschland.de  

Порталът за Германия – „Deutschland.de“ информира наред с другото по темите работа, образование, пътувания и общество. Също и темата за следването в Германия е важна област.  

ЧЗВ Следване

Страницата Study-in.de информира на немски и английски език за живота и следването в Германия. На страницата има блог, в който студентите от чужбина могат да споделят своя личен опит в Германия и да дават лични съвети.

Отидете на следния линк, който Ви отвежда на Facebook страницата Study in Germany.

DAAD можете да намерите също в Twitter - @DAAD_Germany.

Преглед на това, какви курсове за следване има в Германия и къде може да бъде завършена дадена специалност, има на Интернет страницата „Предложения за следване в Германия“ на Германската служба за академичен обмен (DAAD).

Erasmus Student Network (ESN) Deutschland e.V. е обединение на местни студентски Erasmus инициативи. Доброволните членове на настоящите 37 секции се грижат ежегодно за около 11 000 обменни студени. В международен мащаб ESN съществува в над 520 висши учебни заведения в над 40 държави.

Всеки кандидат-студент от ЕС трябва да кандидатства за одобрение за следване. Това важи за започващи следването лица, за завършили следването лица, както и за докторанти. При одобрение се проверява, дали кандидатът изпълнява необходимите предпоставки за следването.

Как изглежда процедурата за кандидатстване и къде човек трябва да кандидатства за следване в немско висше учебно заведение зависи от това, по какъв предмет човек би желал да започне следване и каква е желаната академична степен при завършване.

Подробна информация по темата Одобрение, ограничения на одобрението и процедура за кандидатстване за следване в Германия ще получите на английски език от уеб страницата на DAAD.

Гражданите на ЕС трябва да притежават диплома за завършено училище, която им дава право в родната страна да започнат следване. Студентите от ЕС не се нуждаят нито от разрешително за престой, нито от виза.

Тъй като в Германия съществува задължение за регистрация, студените, които престояват в Германия по-дълго от три месеца с цел следване, след тяхното пристигане трябва да се регистрират в службата за регистрация на жителите в техния град.

Също така те трябва да представят здравна осигуровка.

По принцип също за гражданите на ЕС са необходими добри познания по немски език. Те се ориентират според изискванията на европейската референтна рамка за езика.

При международни бакалавърски, магистърски и повишаващи програми, които се предлагат от немските висши учебни заведения, най-често езикът на преподаване е английски. Въпреки това и тук важи правилото, че добрите познания по немски език улесняват значително ежедневието в Германия.

Заинтересованите за следване лица имат възможността да докажат своите познания по немски език, като 

1. положат изпит по езика за достъп до висши учебни заведения за чуждестранни студенти (DSH), който се предлага във висшите учебни заведения.

2. докажат успешно взет изпит „Тест по немски като чужд език“ (TestDaF). Подробна информация за тестовите центрове в Германия, а също и в чужбина можете да намерите на Интернет страницата TestDaF.

За граждани от страните членки на ЕИП, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария важат същите разпоредби като за гражданите на ЕС. 

Ако сте намерили висше учебно заведение и бихте искали да се възползвате от лична консултация на място, тогава можете да се обърнете към Академичната чуждестранна служба на висшето учебно заведение. На уеб страницата Компас на висшите учебни заведения ще намерите консултативни центрове за следването.

Който иска да престоява краткотрайно през семестриалната ваканция в Германия за краткосрочно следване или иска да се информира за програмите на летните академии, може да използва предложенията на базата данни на DAAD Езикови и специализирани курсове.

Ако искате да следвате във висше учебно заведение в Германия, трябва да имате здравна осигуровка. Това важи също за чуждестранни студенти от ЕС. По принцип, обаче, е достатъчно да сте здравно осигурени в родната си страна. Тогава при записването във висшето учебно заведение (иматрикулация) можете да представите Вашата Европейска здравно-осигурителна карта (EHIC). Информация за EHIC можете да получите тук.

Чрез този линк можете да се запознаете подробно със здравната осигуровка за студентите и да научите, в кои случаи например е разумно да сключите допълнителна здравна осигуровка. Освен на немски информацията е налична и на следните езици от ЕС:

АнглийскиФренски ПолскиПортугалскиИспански