Office for the Equal Treatment of EU Workers

Ако сте загубили работата си, можете да получите подкрепа от трудовата администрация.

Безработица

Ако сте загубили работата си, можете да получите подкрепа от трудовата администрация. По-подробна информация

Болестите и злополуките могат да ударят всеки. Важно е да се предпазите в този случай.

Здраве / здравна осигуровка

Болестите и злополуките могат да ударят всеки. Важно е да се предпазите в този случай. По-подробна информация

към област „Семейство“

Семейство и деца

В Германия семействата се подкрепят от държавата. Информирайте се подробно за различните възможности. По-подробна информация

Трябва да се осигурите и за времето след приключване на активния си трудов живот. Тук ще намерите информация за задължителното пенсионно осигуряване.

Пенсия

Трябва да се осигурите и за времето след приключване на активния си трудов живот. Тук ще намерите информация за задължителното пенсионно осигуряване. По-подробна информация

към областта „Хора с увреждания“

Хора с увреждания

Хората с увреждания получават като допълнение към общите социални помощи също и специални помощи, за да им се позволи равнопоставено участие в обществения живот. По-подробна информация