Защита на Вашите данни

  • Начална страница
  • Граждани на Европейския съюз

  • Коронавирус

  • Сервиз

Назад към навигатора

Посочените по-долу указания за защита на личните данни предоставят общ преглед относно събирането и обработването на Вашите данни. Пълната информация следва от Декларацията за защита на данните.

Общият регламент относно защитата на данни на ЕС (ОРЗД) ни задължава да Ви информираме обстойно относно обработването на личните Ви данни. Освен това Ви информираме обстойно и във връзка с правата Ви като „субект на данните“.

Тук можете да преминете към Декларацията за защита на данните.

Какви данни събираме от Вас?

1. При стартиране на нашия уебсайт:

IP адресът се регистрира в регистрационния файл на Loadbalancer. Това служи да се гарантира функцията и за защита срещу атаки. Регистрационните файлове се изтриват след 90 дена.

2. Въз основа на направените от Вас данни на нашия уебсайт:

•    На формуляра за контакт: Вашето собствено и фамилно име и имейл адрес
•    Когато поръчвате публикации при нас: Съдържанието на Вашата поръчка, Вашият пол, Вашето фамилно име, Вашият адрес и Вашият имейл адрес
•    Когато поръчвате нашия информационен бюлетин: Вашият имейл адрес

3. Ние не събираме други данни.

По какъв начин събираме данните?

Данните, които събираме при всеки достъп, се протоколират при нас по автоматизиран начин: в противен случай само въз основа на направените от Вас данни и при поръчка на брошурите чрез временно зададени бисквитки.

За какво използваме Вашите данни?

•    Единствено само за предоставяне, оптимизиране и безопасност на нашето предлагане в Интернет.
•    С Ваше съгласие за приемане на Вашето съобщение и за обработване на Вашата поръчка.

Не използваме данните Ви

•    за създаване на профил
•    за реклама
•    по принцип не и за предаване на трети лица, освен когато:
•    при поръчка на публикации и снимков материал съобщаваме Вашия адрес на експедиционната фирма
•    за проследяване на правни интереси. Преди всичко, когато данните са във връзка с атака на нашите ИТ структури.

Какви права имате:

1.    Информация
2.    Изтриване
3.    Коригиране
4.    Възражение

Длъжностно лице по защита на данните
Служба „Преса и информация"
11044 Berlin

телефон +030 18 272-0
факс: 030 18 272-2739
имейл: datenschutzbeauftragte@bpa.bund.de

За статистически анализ службата „Преса и информация“ на Федералното правителство използва на нашия уебсайт “Matomo“ (преди “PIWIK“) Това е инструмент с отворен код за извършване на уеб анализ. При Matomo не се предават данни на сървъра, които не са под контрола на службата „Преса и информация“ (вижте Декларацията за защита на личните данни) Matomo е деактивиран, когато посещавате нашия уебсайт. Едва когато дадете активно съгласието си, Вашето потребителско поведение ще бъде регистрирано анонимно.

Matomo използва така наречените бисквитки. Те представляват текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и дават възможност на службата „Преса и информация“ да анализира ползването на своя уебсайт. За целта информацията получена от „бисквитките“ се изпраща и запаметява на сървъра на службата „Преса и информация“, за да може да се анализира поведението на ползване. IP адресът се анонимизира незабавно, за да останете анонимен в качеството си на потребител. Събраната от бисквитката информация за използването на нашия уебсайт не се предоставя на трети лица.

Службата „Преса и информация“ смята този анализ като съставна част на услугите си, предоставяни чрез Интернет. Тя има желанието да подобри своя уебсайт и да го съгласува още по-добре към нуждите на своите потребители.

Тук можете да решите дали сте съгласни в браузъра Ви да бъде създадена бисквитка за уебанализ, която ще позволи на службата “Преса и информация“ да събира и анализира статистически данни.

Настройки за защита на личните данни