Office for the Equal Treatment of EU Workers

Нашата цел е да подпомагаме гражданите на ЕС от гледна точка на правата, които имат в рамките на свободното движение на работниците в Германия.

Мисия и задача

Нашата цел е да подпомагаме гражданите на ЕС от гледна точка на правата, които имат в рамките на свободното движение на работниците в Германия. По-подробна информация

Контакт

Контакт

Очакваме Вашите отзиви и въпроси! По-подробна информация

Further Information