Office for the Equal Treatment of EU Workers

Мисия и задачи

The Equal Treatment Office aims to support EU citizens in terms of the rights to which they are entitled in Germany under the principle of freedom of movement for workers.

Бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта има за цел да подпомага гражданите на ЕС от гледна точка на правата, които имат в рамките на свободното движение на работниците в Германия.

Ето защо то е ориентирано първо към работниците от ЕС и членовете на техните семейства, но също така и към специалистите от съществуващите консултантски структури.

Конкретните задачи на Бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта са:

  • Да предлага на работниците от ЕС и членовете на техните семейства независима правна и/или друга помощ чрез консултации или насочване към консултации.
  • Да предоставя информация относно правото на свободно движение на работниците на няколко от официалните езици на държавите – членки на ЕС.
  • Да провежда или възлага независими анкети и анализи и да публикува независими отчети, както и да прави политически препоръки.
  • Да стимулира диалог със социални партньори и съответните неправителствени организации.
  • Да подпомага сътрудничеството и обмена на информация в рамките на съществуващите консултативни структури в Германия и да действа като лице за контакт за всички субекти, занимаващи се с дейност в контекста на свободното движение на работниците.
  • Да действа като място за контакт за сравними места за контакт от други страни членки.

Further Information