Office for the Equal Treatment of EU Workers

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУСА

Информация за коронавируса

Със своето поведение всеки един може да допринесе за защитата на самия себе си, на възрастните хора и хората с предишни заболявания от коронавируса. Политиците взеха мерки, за да се спре разпространението на коронавируса, да се предотврати претоварването на здравната система и да се смекчат икономическите последици от пандемията. Федералното правителство информира за актуалното положение с коронавируса по различни канали и на различни езици. Тук са обобщени най-важните решения. 

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица. Лични събирания са разрешени винаги само с още 1 друго лице, което не е от собственото домакинство. От 8 март могат да се срещат максимум петима души от две домакинства (децата до 14 години не се броят), ако пандемичната обстановка на място го позволява.

Важно остава следното: Поддържайте дистанция от най-малко 1,5 метра от други хора, мийте ръцете си редовно и основно, носете покритие за устата и носа и редовно проветрявайте. Носенето на медицински маски, така наречените операционни маски или маски за дихателна защита от стандарта FFP2 или подобни е задължително в превозните средства на обществения транспорт или магазините.

Редовни тестове за коронавирус: 

Бързите тестове са важен градивен елемент, за да се даде възможност за повече нормалност и безопасни контакти. От април 2021 г. всички хора в Германия могат да правят най-малко веднъж седмично безплатен бърз тест. Всички фирми са длъжни да предложат на работещите в тях, които не работят само от вкъщи, два теста на седмица.

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Флаер с информация за вируса на короната (кликнете за изтегляне на PDF)

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick" Какво трябва да знаете сега за коронавируса © Пълномощник по въпросите за миграцията, бежанците и интеграцията

Обратно в ежедневието - Corona-Warn-App за Германия
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция)

Указания за незаболели лица, които след съгласуване със Здравната служба се намират под карантина
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Домашна изолация при потвърдено заболяване от COVID-19: Листовка за пациенти и членове на семействата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

С положителен тест за коронавирус - какво следва от това?
(източник: Пълномощникът за интеграция на Държавното правителство на Бавария)

10-те най-важни съвета за хигиена
(източник: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Федерална централа за здравна просвета))

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Ваксинацията за предпазване от коронавирус в Германия стартира на 27 декември 2020 г. Наредбата за ваксинацията определя кой кога ще бъде ваксиниран:

 • Първо, например хората над 80-годишна възраст, обитателите и персоналът на домовете за гледане и заведенията за хора с умствени увреждания, работещите, които в медицинските заведения са изложени на много висок риск от заразяване.
 • След това, например хората на възраст 70-80 години, хората с тризомия 21, деменция, умствени увреждания или изключително тежки предишни заболявания, трансплантираните пациенти, лицата, настанени в общежития, определени контактни лица. Персоналът в детските градини и основните училища също трябва бързо да бъде ваксиниран.
 • След това, например хората на 60-70 години, хората с тежки предишни заболявания, полицията и пожарната, работещите в търговията на дребно

Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация. Провинциите и общините организират центровете за ваксинация и даването на часове. Те информират лицата, които имат право да се ваксинират. Всички ще бъдат ваксинирани два пъти в рамките на няколко седмици. 

Ваксините са основно изпитани за поносимост, безопасност и ефективност. И след ваксинацията важи следното: Да се спазва дистанция и задължително да се носят маски!

Предпочитан достъп до ваксинация (Topline): Работни и жизнени обстоятелства със значително повишен риск от инфекция
Ако работите в браншове със специални изисквания, можете да имате предпочитан достъп до ваксинация в Германия. Към тях спадат например браншовете месна индустрия, куриерски услуги или сезонна работа. Подробна информация за изискванията ще намерите тук.

Информация за ваксинацията
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Ежедневие и обществен живот

Федералните провинции издадоха разпоредби, за да се ограничат контактите в ежедневието и в обществения живот. В допълнение от XX април 2021 г. в цяла Германия важат правила, за да се ограничи пандемията от коронавирус:

Ако в три последователни дни в даден областен окръг или в град извън окръга броят на новоинфектираните е над 100 на 100 000 жители през последните 7 дни (заболеваемост над 100), там автоматично важат строги правила:

 • Лични срещи: 1 домакинство може да се среща вътре или навън с макс. още 1 човек (децата до 14 години не се броят).
 • Ограничаване на излизанията от вкъщи: От 22 ч до 5 ч да не се излиза от дома. Изключения: Самостоятелно разхождане или спортуване до 24 ч или важна причина (работа, медицински спешен случай).
 • Магазините за хранителни стоки и за стоки от спешна, ежедневна необходимост остават отворени (аптеки, оптики, дрогерии, пощи, банки, книжарници, градински центрове). Другите магазини могат да се посещават само с уговорен час и отрицателен резултат от тест и трябва да затворят при заболеваемост над 150.
 • Училища и детски градини: При присъствени занятия учителите и учениците трябва да се тестват 2 пъти седмично. При заболеваемост над 165 няма присъствени занятия (възможно изключение: завършващите класове) и редовно отглеждане на деца в детските градини.
 • Фризьорите остават отворени, но е необходим отрицателен тест.
 • Гастрономичните заведения остават затворени, но са възможни вземане и доставки на храна.
 • Културните учреждения и местата за свободното време остават затворени (например кина, театри, музеи).
 • Разрешени остават богослуженията в църкви, синагоги или джамии, но с условия: минимална дистанция от 1,5 метра, задължително носене на медицинска маска също и на място, без общи песнопения.

Тези мерки важат, докато заболеваемостта спадне под 100 в пет последователни работни дни. Непременно да се спазва: При заболеваемост под 100 важат правилата и ограниченията на федералната провинция, в която живеете.

Ново от май 2021 г.: Ако сте напълно ваксинирани срещу коронавирус или сте оздравели от заболяване от COVID преди не повече от шест месеца, за Вас важат по-малко ограничения: Имате право да се срещате с произволно много хора, които също са ваксинирани или са оздравели, а при срещите с неваксинирани няма да се броите. За Вас няма ограничения за излизане от вкъщи и Вие сте равнопоставени на тези с отрицателен тест (например при магазини, при посещение при фризьор или при влизане в страната).

Също така отпада задължителната карантина след влизане в страната. Изключение: При влизане в страната от район с варианти на вируса задължителната карантина от 14 дни остава.

Доказателство за оздравяването е лабораторен тест (PCR, PoC-PCR), направен преди най-малко 28 дни и максимум 6 месеца. Пълната ваксинация трябва да е направена преди най-малко 14 дни.

Работа и пари

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус. Ако Вашият работодател е наредил кратковременна заетост, можете да получавате до 24 месеца пари за кратковременна заетост. Те могат да възлизат на до 87 процента от загубеното от Вас възнаграждение. Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси) предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Подкрепа има също и за фирмите, независимо от това колко са големи. Има кредити, субсидии или данъчни облекчения. Пълна информация по темата на Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Федерално министерство на икономиката и енергетиката).

Студентите, които са в остра финансова нужда, могат да подадат заявление за субсидия в организацията за студентски въпроси - Studierendenwerk. Тя е до 500 евро на месец. Освен това KfW предоставя студентски кредити, също и за чуждестранни студенти.

Hotline Corona Hotline Corona © Faire Mobilität

Аудио записи: Често задавани въпроси помощник за събиране на реколта и Корона 
(Източник: Справедлива мобилност)

Вашите трудови права в Германия по време на Коронакризата на български език
Проектът Справедлива Мобилност на Конфедерецията на синдикатите в Германия DGB включи национална информационна линия за инфoрмация по трудово-правни въпроси по време на Коронакризата . Ние предлагаме първоначлна ориентировъчна информация, както и информация, къде може да получите помощ при въпроси от друго естество.

0800 1014341
Понеделник, вторник и четвъртък от 9:00 до 12:00 и 14:00 до 18:00.

Информационен вирус на короната и трудово право
(Източник: Справедлива мобилност)

Информация за специалисти за полагане на грижи
(източник: Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването))

Консултации за малки и средни предприятия (МСП) & самостоятелно работещи лица
(източник: Специализирана служба за икономика за мигранти по насърчителната програма "Интеграция чрез квалификация (IQ)")

Влизане и излизане от страната

00:59

Video Informationen zum Reisen

Като цяло важи следното: Въздържайте се от пътувания, които не са необходими. Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Всички, които влизат в Германия от рисков район, преди влизането в страната трябва да попълнят електронна Регистрация за влизане в страната. В рамките на 48 часа преди влизане в страната или непосредствено след това трябва да направите тест, веднага да отидете в карантина (за 10 дни; с отрицателен тест карантината може да приключи след 5-ия ден след влизане в страната), нямате право да приемате посетители и трябва да се регистрирате в местната Здравна служба! При нарушения на задължителната карантина заплашва парична глоба. Къде можете да се тествате след влизане в страната ще разберете на телефонен номер 116 117. 

При влизане в страната от райони с висок риск трябва да се направи тест още преди влизането в страната и да се покаже удостоверение. Към районите с висок риск спадат районите с особено висок брой случаи (райони с висока заболеваемост) и районите, в които са разпространени определени варианти на вируса (райони с варианти на вируса).

Ежедневно актуализирана информация за това кои страни са рискови райони или райони с висок риск ще намерите на Robert Koch-Institut (Институт “Роберт Кох”).

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограниченията на контактите във времената на коронавирус
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), консултации по чат и имейл при домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))