Office for the Equal Treatment of EU Workers

Предпочитан достъп до ваксинация

Домашни помощници и лични асистенти

Ако работите като домашен помощник и личен асистент в домакинство и извършвате помощни услуги там, като близко лице за контакт можете да имате предпочитан достъп до ваксинация в Германия - независимост от Вашата националност.

При домашните помощници и лични асистенти („Live-in Care“), които се считат за близко лице за контакт, е възможно предпочитана предпазна ваксинация с висок или повишен приоритет (степен 2 и 3 съгласно наредбата за ваксинация срещу коронавирус).

Трябва да изпълнявате следните изисквания:

  • Имате общовалидно право на ваксинация – това означава по принцип достъп до ваксинация в Германия – и

  • Посочени се от имащо нужда от грижи лице, което се обгрижва или наблюдава вкъщи, като близко лице за контакт или

  • Вие работите в Германия при работни и жизнени условия със значително повишен риск от инфекция → за целта вижте тук.


Указание: От предпочитана ваксинация като „работник в амбулантна служба за грижи“ съгласно наредбата за ваксинация срещу коронавирус по принцип служителите в „Live-in Care“ не могат да се възползват.

Относно изискванията по отделно като близко лице за контакт:

1.    Общовалидно право на ваксинация

Също и общовалидното право на ваксинация произтича тук от това, че сте посочени като близко лице за контакт от нуждаещо се от грижи лице.

Указание: Националността не играе роля при правото на имунизация като посочено близко лице за контакт! Не е нужно да доказвате местоживеене или обичайно място на престой в Германия, както също и здравна осигуровка в Германия → за целта вижте тук.

2. Близко лице за контакт

Имащо нужда от грижи лице, което се обгрижва или наблюдава вкъщи, Ви посочва като близко лице за контакт.

Указание: Вие трябва да посочите тази възможност в домакинството, в което работите или ще работите, или да попитате за това Вашата посредническа агенция. Внимание ограничение! Нуждаещо се от грижи лице може да посочва общо само до две близки лица за контакт. Много нуждаещи се от грижи лица тук вече са планирали да посочат роднини или приятели.

Други въпроси, свързани с ваксинацията?

Сряда, 17. Март 2021

Further Information