Office for the Equal Treatment of EU Workers

Coronavirus

Ограниченията за контактите продължават да важат до 29 юни 

На 26 май федералната държава и провинциите се споразумяха ограниченията за контактите да продължат да важат до 29 юни. Броят на хората, с които имаме контакт, трябва да е възможно най-малък, а кръгът от хора трябва да е постоянен. Ето и конкретните правила:

•    По принцип гражданите трябва да продължат да спазват минимална дистанция от 1,5 метра, задължителното носене на маски на определени обществени места остава да важи. 


•    Задължителните ограничения за контактите продължават да важат до 29 юни. Правителствата на федералните провинции могат да разрешат стоенето в публични пространства на до 10 души или на членовете на две домакинства. 


•    Контактите с други хора трябва да продължават да са възможно най-малко и да се осъществяват в рамките на постоянен кръг от хора. 


•    И при частни събирания у дома в затворени пространства трябва да продължават да се прилагат правилата за хигиена и дистанция и да се осигурява достатъчно проветрение. По възможност частните събирания трябва да се провеждат на открито, тъй като тук съществува значително по-малък риск от инфекция. Важното е кръгът от участници да продължава да е ясен. 


•    Работата на детските градини и училищата и мероприятията и събиранията, за които се прилага собствена концепция за хигиена, се регламентират отделно. 


•    При регионални огнища могат да бъдат наложени допълнителни ограничения за контактите с цел потушаване на огнищата и за да се възпрепятства разпространението на инфекцията извън региона.

Четвъртък, 04. Юни 2020

Further Information