Office for the Equal Treatment of EU Workers

Предпочитан достъп до ваксинация

Работни и жизнени обстоятелства със значително повишен риск от инфекция

Ако работите в браншове със специални изисквания, можете да имате предпочитан достъп до ваксинация в Германия. Към тях спадат например браншовете месна индустрия, куриерски услуги или сезонна работа

За лица, при които поради техните работни или жизнени обстоятелства има значително повишен риск от инфекция с коронавирус, е възможно предпочитана предпазна ваксинация с повишен приоритет (степен 3 съгласно наредбата за ваксинация срещу коронавирус).

Трябва да изпълнявате следните изисквания:

  • Имате общовалидно право на ваксинация – това означава по принцип достъп до ваксинация в Германия – и

  • въз основа на Вашите (несигурни) работни и/или жизнени обстоятелства сте изложени на повишен риск от инфекция.

Указание: Националността не играе роля при правото на ваксинация.

Относно изискванията по отделно:

Общовалидно право на ваксинация

Вашето местоживеене или обичайно място на престой е в Германия и сте законово или частно здравно осигурени в Германия.

Указание: Обичайно място на престой е на лице, когато от обстоятелствата става ясно, че живеете на това място или в тази област по-продължително време и не само временно (напр. за туристически цели или на гости).

Работни и жизнени обстоятелства със значително повишен риск от инфекция

Приемат се за такива в браншове като месната индустрия, куриерските услуги или при сезонна работа. Разглеждат се също обаче и други браншове, които са свързани с подобни тежки работни и/или жизнени обстоятелства. По принцип на работни места с много хора заедно и в помещения с недостатъчен приток на свеж въздух.

Какво трябва да представите за предпазно ваксиниране с повишен приоритет?

1. Доказателство за общовалидно право на ваксинация:

Пред центъра за ваксинация, мобилния екип за ваксинация, лекарската практика или лекаря по трудова медицина трябва да представите документ за самоличност с цветна снимка (напр. лична карта) или друго доказателство (напр. Вашия трудов договор), от което се вижда Вашето местожителство или обичайно място на престой в Германия, или удостоверение за Вашата законова или частна здравна осигуровка в Германия.

2. Доказателство за работни и жизнени обстоятелства със значително повишен риск от инфекция:

Допълнително трябва да представите писмено доказателство за Вашата дейност (напр. Вашия трудов договор), от което се вижда, че при Вас поради Вашите работни или жизнени обстоятелства има на лице значително повишен риск от инфекция.

Други въпроси, свързани с ваксинацията?

Further Information