Намалено работно време

Назад към навигатора

Намалено работно време

Типичен пример

Иржи работи от една година като консултант обслужване на клиенти в една туристическа фирма и в края на май месец поради пандемията от коронавирус беше преназначен от своя работодател на намалено работно време. Началникът му е дал споразумение за подпис и му е казал, че той трябва да премине на намалено работно време. Ако Иржи не подпишел споразумението, той щял да бъде уволнен. Споразумението изобщо не било ясно на Иржи: Вътре било посочено, че той ще работи между 0 и 40 часа седмично, като не било договорено за колко дълго ще важи намаленото работно време. Въпреки това Иржи подписал споразумението, както и всички други негови колеги. През следващите месеци Иржи работил с различна продължителност: Понякога само по два часа на ден, но пък на следващия ден трябвало да работи осем и повече часа. През месец май той взел една седмица отпуск, в който били включени и почивни дни. Всеки месец вместо обичайните 2000 евро Иржи получавал превод за само 1200 евро. Иржи не разбира своя фиш за заплата: Сумите до позициите за плащане за намалено работно време, отпуска и почивни дни не са разбираеми за него. След три месеца се случило това, което Иржи изобщо не очаквал: Той получил уведомление за прекратяване на трудовия договор. Като причина за уволнението било посочено „поради фирмени причини“. Иржи е много разочарован, защото смята, че неговият началник не е спазил обещанието си: Работното място на Иржи трябвало да бъде запазено. Иржи счита уволнението за нечестно и иска да предприеме нещо срещу него. Сега той иска своята цяла заплата и също така да съобщи, че началникът му е плащал твърде малко пари. Но на кого?

1. Консултативен център

Иржи отива директно в консултативен център за чуждестранни работници, който е помогнал също на много негови приятели при проблеми с работодателите. В цяла Германия има много такива консултативни центрове:

Специфични трудовоправни консултативни центрове:

https://www.bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Преглед на всички консултативни центрове според насочеността, както и според езика, може да бъде намерен тук:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Консултацията е безплатна. Консултантите говорят много езици и могат да проверят трудовите документи на Иржи от правна гледна точка и да предложат конкретни възможности за решение.

При консултацията Иржи научава повече относно обезщетението за намалено работно време: Това е мярка, която трябва да помогне за предотвратяване на уволнение. Работодатели, които временно са в затруднено положение с поръчките, както е понастоящем работодателят на Иржи поради ограниченията, свързани с коронавируса, не трябва незабавно да освобождават своя персонал. Вместо това те могат временно да намалят работното време на работниците. Когато ситуацията с поръчките се подобри отново, работното време може да бъде увеличено незабавно.

Ако един работодател иска да въведе намалено работно време, той се нуждае от съгласието на служителя. Най-често съгласието се потвърждава чрез писмено споразумение. Такива споразумения трябва да са формулирани ясно и еднозначно. Началото и краят на намаленото работно време трябва да са определени изрично. Споразумението, което Иржи е подписал, не изпълнява тези изисквания и поради това е възможно да е невалидно. Едно от последствията от това би било, че Иржи има право на пълната си заплата и за отпадналите работни часове. Това обаче трябва да се провери по-подробно от юрист, напр. от адвокат по трудово право.

За отпадналите работни часове служителите получават 60% от отпадналата си работна заплата (ако имат деца - 67%). Тази заплата се нарича също обезщетение за намалено работно време. За тази цел работодателят получава субсидия от Федералната агенция по заетостта. Работодателят на Иржи съобщава в края на месеца на агенцията по заетостта колко часове действително са отпаднали. Тези данни трябва да отговарят на истината. По време на отпуската си Иржи трябва да получава своето обичайно пълно възнаграждение за платен отпуск. Работодателят на Иржи трябва също сам да заплати празничните дни, но в размера на обезщетението за намалено работно време.

Съветниците установяват чрез сравнение на графиците с работното време и фиша за заплатата, че Иржи е получил твърде малко пари. Те съветват Иржи да поиска неизплатените задължения със задна дата. Точните стъпки са описани в глава 2: „Неизплащане на заплатата“

Що се отнася до уволнението на Иржи: По принцип няма забрана за уволнение при работа с намалено работно време.

Ако икономическото положение на работодателя не се подобри въпреки прилагането на намаленото работно време и поради това работното място на Иржи отпадне за постоянно, работодателят може да уволни Иржи, спазвайки определени условия:

Иржи работи по-дълго от шест месеца в предприятието, което има повече от десет служителя. Следователно той попада под законовата закрила от уволнение. Съдът по трудовоправни въпроси може да провери дали уволнението от страна на работодателя е обосновано и социално. Ако Иржи иска това, може да оспори това уволнение в съд по трудовоправни въпроси. Консултантите могат да подготвят Иржи за завеждане на дело срещу уволнението.

Намаленото работно време приключва с връчването на предизвестието за уволнение. Работодателят трябва въпреки това да заплати на Иржи.До края на срока на предизвестието Иржи ще получава работна заплата в размер на обезщетението за намалено работно време.

При получаването на обезщетение за безработица I за Иржи няма да има негативни последици заради намаленото работно време; обезщетението за безработица се пресмята като за пълно работно време.

2. Съд по трудовоправни въпроси (Arbeitsgericht)

Иржи може да подаде искова молба устно при правната служба за заявления на компетентния съд по трудовоправни въпроси. Компетентността на съда обикновено се основава на седалището на работодателя. Ако Иржи е работил в друго населено място, различно от седалището на работодателя, той може също да подаде исковата молба при съда по трудовоправни въпроси там. Това е негов избор. Иржи може да намери местния съд по трудовоправни въпроси онлайн:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis. php

Иржи може да попълни формуляра за искова молба и да го изпрати по пощата или по факс на съда по трудовоправни въпроси. Формулярите за искови молби могат да бъдат намерени на уеб страниците на много от съдилищата по трудовоправни въпроси.

Иржи може да намери образец на жалба за закрила от уволнение в Приложение XX.  PDF, 527 KB, с ограничения

При попълването на формуляра за искова молба могат да помогнат консултантите на трудовоправните консултативни центрове.

Важно! Иржи трябва да подаде исковата молба в съда в рамките на три седмици от деня, в който е получил уведомлението за прекратяване на договора. Принципно след това вече не е възможно

Ако съдът по трудовоправни въпроси установи, че уволнението е правно неоснователно или социално неоправдано, Иржи може да запази работата си.

3. Федерална агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit)

Тъй като консултантите са установили значителни разминавания между графиците с работното време и фишовете за заплати, и в резултат на това е вероятна злоупотреба с обезщетението за намалено работно време, те съветват Иржи да информира агенцията по заетостта за фактите и да представи допълнителни доказателства, напр. истински графици с работното време. Най-добре това да стане писмено по имейл или по пощата. Иржи може да намери данните за контакт на местната агенция по заетостта онлайн:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen

Това наистина не помага на Иржи да получи пълна заплата, но може да доведе до санкция за работодателя и да противодейства на подобно поведение в бъдеще.

Ако обстоятелствата говорят за измама, агенцията по заетостта препраща информацията към прокуратурата. Разследващите образуват наказателно производство, ако обезщетението за намалено работно време е било получавано неправомерно и така е било извършено престъпление. След това Иржи и колегите му могат да се явят като свидетели.

Ако са работили повече часове, отколкото е посочено, работодателят трябва да очаква парична глоба или дори лишаване от свобода. Може да има и допълнителни последици като напр. бъдещо недопускане от обществени търгове. Тогава работодателят вече се счита за ненадежден съгласно търговското право.

Принципно рискът от наказателна отговорност е само за работодателя. Има обаче и изключения, при които служителите могат да бъдат обвинени в подпомагане на престъпление. Това се случва обаче рядко в практиката.

4. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

В случая на Иржи може да има и нарушение на Закона за минималната работна заплата, което може да бъде наказано като административно нарушение с глоба до 500 000 евро.

Следователно Иржи може също да препрати въпроса към Финансовия контрол работа на черно. FKS е институция, която контролира работодателите и наред с другото проверява, дали те отчисляват правилно социалните вноски за служителите. Адресът на местния компетентен FKS Иржи може да намери на следната интернет страница. Той се нуждае само от пощенския код на населеното мястото, в което се намира фирмата на работодателя.

http://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Иржи може да се регистрира лично при FKS, да подаде жалба и да направи заявление. Ако това не е възможно, той може да подаде съобщение и онлайн.

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html