Отдаване на персонал под наем

Назад към навигатора

Отдаване на персонал под наем

Типичен пример

Мариса работи вече от година и половина за фирма за отдаване на персонал под наем. От самото начало тя, както и 60 други португалци, работят в логистичен център, където отговарят за подготовката за изпращане на пратки. Тя харесва своята работа. Единственото нещо, което я притеснява, е заплащането. Въпреки че съгласно договора си тя работи на пълно работно време, тя не знае колко часа ѝ се начисляват на месец и поради това не може да планира разходите си. В някои месеци тя получава толкова малко пари, че трябва дори да взима на заем от семейството си, за да си плати наема. Сега се добавя и фактът, че работодателят е представил на Мариса и на всички работници, които са там също толкова дълго колкото Мариса, предложение за прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие (Aufhebungsvertrag), който трябва да бъде подписан. Той е обещал, че ще ги назначи отново след три месеца. Мариса не знае какво да прави. Тя е чула, че няма да получи обезщетение за безработица, ако сама прекрати трудовия договор.

1. Работодател

Що се отнася до работните ѝ часове и заплатата ѝ, Мариса е задължена съгласно трудовия си договор да е на разположение на работодателя 40 часа седмично. Работодателят се е задължил да ангажира на работа Мариса и да плаща за 40 работни часа седмично. Ако той няма работа за Мариса, тя въпреки това има право на пълната работна заплата, въпреки че не е работила. Това е така наречената гарантирана заплата. Ако работодателят не плаща на Мариса за 40 часа, а само за часовете, които тя фактически е отработила, той нарушава своите трудовоправни задължения.

За да получи Мариса своята гарантирана заплата, тя трябва да я изиска сама от работодателя. Няма институция, която да направи това вместо нея. Тя може обаче да се обърне към консултативен център за трудово право, където ще получи по-подробна информация как да изиска заплатата си.

Мариса може да намери адресите на консултативните центрове на място онлайн на:

Специфични трудовоправни консултативни центрове

https://www.bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Мариса може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост, както и според езика, на:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Как се изисква заплатата от работодателя е описано в глава 2 „Неизплащане на заплатата“.

Мариса не трябва да подписва договора за напускане по взаимно съгласие поради две причини:

  1. След 18 месеца работа Мариса трябва да бъде назначена за постоянно от логистичния център. Нейният работодател (фирмата за временна работа) се опитва да заобиколи това, като прекъсва договора за три месеца.
  2. Ако Мариса подпише договора за напускане по взаимно съгласие, тя не само губи възможността за постоянно назначаване в логистичния център, но също трябва да очаква това, че за до три месеца няма да има право на обезщетение за безработица от Федералната агенция по заетостта.

2. Работнически съвет на отдаващата/взимащата под наем страна

За отделни работници като Мариса е много трудно самостоятелно да защитят своите права срещу работодателя. За целта в много фирми има избран от служителите работнически съвет, който представлява интересите на всички служители в предприятието. Ако във фирмата за отдаване на персонал под наем няма работнически съвет, Мариса може да се обърне към работническия съвет на взимащата под наем страна, т.е. логистичния център. Работническият съвет на логистичния център отговаря по отношение на Мариса за въпроси относно работното място, като напр. здравето и безопасността при работа или за разпределението на работното време. Логистичният център обаче също има задължение за грижа към Мариса и другите временно наети работници. Работническият съвет на логистичния център действително няма пряко влияние върху отдаващата под наем страна (фирмата за отдаване на персонал под наем), когато става въпрос например за изплащане на гарантираната заплата. Въпреки това, посочвайки задължението за грижа, той може да повлияе на собствения си работодател, който да се застъпи пред фирмата за отдаване на персонал под наем за правилното възнаграждение на наетите работници.

3. Близки до работодателя арбитражни съвети

Повечето фирми за предоставяне на персонал под наем в Германия са членове на едно от двете най-големи сдружения на работодателите в бранша: Федералното сдружение на работодателите в сферата на отдаване на персонал под наем (организация с нестопанска цел) (ВАР) или Сдружението на заинтересованите немски фирми за отдаване на персонал под наем (организация с нестопанска цел) (iGZ). Сдруженията представляват интересите на своите членове, преговарят за условията на колективните трудови договори на работниците при временната работа и се борят за справедливи работни условия, за спазване на законите и безопасността на труда, както и за спазване на етичните стандарти. Тези принципи на действие са установени в Кодекс на поведение или Етичен кодекс. Мариса може да се осведоми дали нейният работодател членува в едно от двете сдружения. Ако случаят е такъв, то тогава Мариса може да се обърне към съответното сдружение и да опише там своя случай. Сдружението на работодателите след това може да направи разследване и да помогне за постигане на споразумение, както и да спре работодателя от по-нататъшни нарушения на договора.

Ако фирмата за временна работа е член на iGZ, Мариса може да се обърне към органа за контакт и уреждане на въпроси (KuSS) на адрес:

kontakt@kuss-zeitarbeit.de  или телефон: 030 25762847

При ВАР няма учреден орган за уреждане на въпроси, въпреки това е препоръчително в такива случаи да се обърне писмено към сдружението на адрес:

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)
Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin

4. Федерална агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit)

Задържането на гарантираната заплата е престъпление съгласно § 615 на Гражданския кодекс (BGB) и на Закона за предоставяне на работници АÜG (§ 11 пар. 4 точка 2). Опитът за предотвратяване на назначаването на Мариса и на другите работници от взимащата под наем страна е нарушение на целите на § 1 пар. 1b на AÜG.

Тези нарушения могат да бъдат съобщени от Мариса на трудовата агенция, която е дала разрешителното за предоставяне на персонал. В Германия има три трудови агенции, които отговарят за даването на разрешително съгласно AÜG: в Нюрнберг, Кийл и Дюселдорф. Коя агенция е компетентна, зависи от това, къде се намира фирменото седалище на даващата под наем страна:

Tabelle
АгенцияКомпетенцияКонтакт
Агенция за работа Нюрнберг
90300 Нюрнберг


Баден-Вюртемберг, Бавария, Райнланд-Фалц, Заарланд
Телефон: 0911 529-4343
Факс: 0911 529-4004343
Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Пон-Пет: 8–13 часа / допълнително Четв.: 13–16 часа


Агенция по заетостта Кийл
24131 Кийл


Берлин, Бранденбург, Бремен, Хамбург, Мекленбург-Предна Померания, Долна Саксония, Саксония, Саксония-Анхалт, Шлезвиг-Холщайн, Тюрингия
Телефон: 0431 709-1010
Факс: 0431 709-1011
Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Пон-Пет: 8–13 часа / допълнително Четв.: 13–16 часа


Агенция по заетостта Дюселдорф
40180 Дюселдорф


Хесен, Северен Рейн-Вестфалия


Телефон: 0211 692-4500
Факс: 0211 692-4501
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Пон-Пет: 8–13 часа / допълнително Четв.: 13–16 часаКомпетентната трудова агенция може да провери работодателя въз основа на оплакването на Мариса. Ако бъдат установени нарушения на закона, фирмата за отдаване на персонал под наем трябва да очаква парични глоби или дори може да ѝ бъде забранено да продължи да работи като фирма за отдаване на персонал. Важно е Мариса да опише точно ситуацията в писмото с жалбата и да приложи доказателства, напр. трудовия си договор и фишовете за заплатата.

Трудовоправни консултативни центрове могат да помогнат за подготовката на такава жалба (вж. стъпка 1). Вероятността работодателят да бъде наказан расте, ако и други засегнати се присъединят към жалбата. След подаване на жалбата е обичайно Мариса да не получи информация какъв е резултатът от проверката от агенцията по труда.

5. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Задържането на гарантираната заплата от една страна нарушава задължението за плащане на минималната заплата, а от друга се задържат вноските за социално осигуряване. По тази причина Мариса може да подаде жалба и при Финансовия контрол работа на черно, което може да доведе до това, фирмата да бъда проверена и нарушението да бъде наказано:

http://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

6. Взимаща под наем страна

Ако Мариса работи повече от 18 месеца при логистичния център, трудовият договор между нея и фирмата за отдаване на персонал под наем става невалиден. На негово място автоматично възниква безсрочно трудово правоотношение между Мариса и логистичния център.

Внимание! В новото трудово правоотношение определени срокове отново се нулират. Например на Мариса се дава законна защита от уволнение при логистичния център едва 6 месеца след назначаването. Работното време в логистичния център от предишна работа към фирмата за отдаване на персонал под наем не се взема предвид.