Контакт

Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer (Бюро за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта)

Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
(Оперативен щаб на пълномощника на федералното правителство за
миграцията, бежанците и интеграцията) 

Bundeskanzleramt
11012 Berlin 
(Федерална канцлерска служба
11012 Берлин)
имейл:

Ако желаете да получите консултация, моля, използвайте нашия формуляр за консултации. Моля, обърнете внимание на това, че можем да Ви консултираме само на немски и английски език.