Обяснителен филм Задачите на Бюротa за равномерно работа на работниците от ЕС

Обяснителен филм Обяснителен филм Задачите на Бюротa за равномерно работа на работниците от ЕС

Справедливите условия на работа и живот са Ваше право! – Навсякъде в Европейския съюз.