Информация за коронавируса

Със своето поведение всеки един може да допринесе за защитата на самия себе си, на възрастните хора и хората с предишни заболявания от коронавируса. Политиците взеха мерки, за да се спре разпространението на коронавируса, да се предотврати претоварването на здравната система и да се смекчат икономическите последици от пандемията. Федералното правителство информира за актуалното положение с коронавируса по различни канали и на различни езици. Тук е обобщена най-важната информация.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Пълномощник по въпросите за миграцията, бежанците и интеграцията

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица.

Важно остава следното: Поддържайте дистанция от най-малко 1,5 метра от други хора, мийте ръцете си редовно и основно, носете покритие за устата и носа и редовно проветрявайте. В момента в превозните средства на обществения транспорт и в магазините е задължително да се носят операционни или FFP-маски. Вашата федерална провинция ще определи, дали това правило ще продължи да важи. 

Важи 3G-правилото: Достъп само за ваксинирани, тествани или преболедували лица до мероприятия в закрити помещения и учреждения като болници, домове за възрастни хора и домове за медико-социални грижи, гастрономични заведения, фризьори или козметични студия и спорт на закрито или хотели и пансиони. Като тест трябва да се представи бърз антигенен тест, направен преди най-много 24 часа или PCR-тест, направен преди най-много 48 часа. Изключение от това задължение правят децата до 6 години и децата, които ходят на училище.

В областни окръзи с малък брой инфектирани провинциите могат да решат 3G-правилото да бъде изцяло или частично преустановено.

Платени тестове: От 11 октомври 2021 г. бързите антигенни тестове за коронавирус по принцип са платени. За хора, които не могат да бъдат ваксинирани или за които няма обща препоръка за ваксиниране, най-вече бременните, децата и младежите под 12 години, тестовете остават безплатни. 

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Обратно в ежедневието - Corona-Warn-App за Германия
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция)

Домашна изолация при потвърдено заболяване от COVID-19: Листовка за пациенти и членове на семействата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация или лекарски кабинети. На горещата телефонна линия 116 117 ще научите кога и къде можете да се ваксинирате.

Ако сте ваксинирани, Вашата ваксинация против коронавирус може да бъде документирана електронно. Електронният сертификат може да бъде генериран в лекарския кабинет, аптеката или във ваксинационен център. След въвеждане или записване на данните се съставя QR-код. След това ваксинираните могат да го сканират или с  CovPass-App или с  Corona-Warn-App и така чрез QR-кода да удостоверят имунизационния си статус.

Ваксините са основно изпитани за поносимост, безопасност и ефективност. И след ваксинацията важи следното: Да се спазва дистанция и задължително да се носят маски!

Информация за mRNA-ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Информация за векторни ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Работа и пари

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус. Ако Вашият работодател е наредил кратковременна заетост, можете да получавате до 24 месеца пари за кратковременна заетост. Те могат да възлизат на до 87 процента от загубеното от Вас възнаграждение. Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси) предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Подкрепа има също и за фирмите, независимо от това колко са големи. Има кредити, субсидии или данъчни облекчения. Пълна информация по темата на Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Федерално министерство на икономиката и енергетиката).

Студентите, които са в финансова нужда, могат да подадат заявление за субсидия в организацията за студентски въпроси - Studierendenwerk. Тя е до 500 евро на месец. Освен това KfW предоставя студентски кредити, също и за чуждестранни студенти.

Hotline Corona

Hotline Corona

Foto: Faire Mobilität

Аудио записи: Често задавани въпроси за сезонна работа и коронавирус.
(Източник: Справедлива мобилност)

Вашите трудови права в Германия по време накоронакризата на български език
Проектът Справедлива Мобилност на Конфедерецията на синдикатите в Германия DGB включи национална информационна линия за инфoрмация по трудово-правни въпроси по време на Коронакризата . Ние предлагаме първоначлна ориентировъчна информация, както и информация, къде може да получите помощ при въпроси от друго естество.

0800 1014341
Понеделник, вторник и четвъртък от 9:00 до 12:00 и 14:00 до 18:00.

Информация за коронавирус
(Източник: Справедлива мобилност)

Консултации за малки и средни предприятия (МСП) & самостоятелно работещи лица
(източник: Специализирана служба за икономика за мигранти по насърчителната програма "Интеграция чрез квалификация (IQ)")

Влизане и излизане от страната

Като цяло важи следното: Въздържайте се от пътувания, които не са необходими. Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на  Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на  Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Всички, които влизат в Германия от райони с висок риск или с варианти на вируса, преди влизане в страната трябва да попълнят  лектронна Регистрация за влизане в страната.

Ежедневно актуализирана информация за това кои страни са това ще намерите на  Robert Koch-Institut (Институт “Роберт Кох”).

Преди влизане в страната: При всяко влизане в страната от друга страна трябва да имате удостоверение за ваксинация, тест или удостоверение, че сте оздравели. (Тестът може да е PCR или антигенен тест.) Задължителното представяне на удостоверение важи за всички на възраст от навършени 12 години. 

Доказателство за оздравяването е лабораторен тест (PCR, PoC-PCR), направен преди най-малко 28 дни и максимум 6 месеца. Пълната ваксинация трябва да е направена преди най-малко 14 дни.

След влизане в страната: По принцип всички трябва да останат за 14 дни под домашна карантина, ако влизат в страната от район с варианти на вируса. При влизане в страната от район с висок риск всички, които не са ваксинирани или не са оздравели от коронавирус, трябва да останат за десет дни под карантина. Тази карантина може да бъде завършена от 5-ия ден със следващ тест. 

Цялата информация за влизането в страната ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването)

Re-open EU
(източник: Европейски съюз)

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограничението на контактите по време на пандемията
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), Онлайн консултации и връзка чрез имейл в случай на домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))