Koronavirus – informace a odkazy v několika jazycích

Každý jednotlivec může svým vlastním chováním přispět k ochraně sebe sama i ostatních, zejména zvláště ohrožených osob, jako jsou starší osoby a osoby s předchozím onemocněním, před koronavirem. Byla přijata politická opatření, jejichž účelem je zbrzdění šíření viru, zabránění přetížení zdravotního systému a zmírnění ekonomických následků pandemie. Spolková vláda informuje o aktuálním stavu koronaviru na nejrůznějších kanálech a v nejrůznějších jazycích. Zde je shrnutí nejdůležitějších informací.

Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob. Tam, kde se lidé setkávají ve stísněném prostoru, byste měli používat respirátor. 

Povinnost používat respirátor platí v pečovatelských zařízeních, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jako jsou například lékařské ordinace, v určitých společných ubytovnách a ve veřejné osobní dopravě. Používat respirátor je nutné také v letecké a dálkové osobní dopravě.

Povinnost testování platí navíc k povinnosti používat respirátor v nemocnicích, pečovatelských a podobných zařízeních.

Další ochranná opatření mohou stanovit jednotlivé země, například:

 • Povinnost testování ve školách a předškolních zařízeních 
 • Povinnost používat respirátor ve školách od páté třídy
 • Povinnost používat respirátor v místní veřejné dopravě
 • Povinnost používat respirátor ve veřejně přístupných vnitřních prostorách (gastronomie, volnočasové, kulturní a sportovní akce)
 • Omezení počtu účastníků na akcích ve veřejně přístupných vnitřních prostorách

V každém případě dodržujte pravidla platná ve vaší spolkové zemi.

Nárok na bezplatné testy na covid mají například:

 • Děti do 5 let.
 • Lidé, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů.
 • Lidé, kteří chtějí ukončit karanténu (absolvováním testu).
 • Lidé, kteří žijí v jedné domácnosti s prokazatelně nakaženými osobami. 
 • Lidé, kteří pečují o druhé nebo navštěvují či ošetřují druhé v pečovatelských a zdravotnických zařízeních.
 • Lidé se zdravotním postižením a jejich pečovatelé.

Za 3 eura si mohou nechat udělat test všichni, kteří navštěvují osoby starší 60 let, účastní se akcí ve vnitřních prostorách nebo jejichž aplikace pro trasování nakažených (Corona-Warn-App) ukazuje červené pole.

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Posilující očkování: Stálá očkovací komise (STIKO) zásadně doporučuje všem osobám od 12 let nechat se naočkovat posilující dávkou. Posilující očkování má zpravidla proběhnout zhruba po 3 měsících od druhé očkovací dávky.

Přeočkování je doporučeno zejména u:

 • seniorů
 • osob s předchozím onemocněním
 • osob závislých na péči jiné osoby
 • osob očkovaných vektorovou vakcínou, jako je např. Astra Zeneca nebo Johnson & Johnson
 • osob, které jsou v častém kontaktu s velmi ohroženými nebo infekčními osobami (např. pečovatelů)

Další očkování posilující dávkou kromě toho STIKO doporučuje osobám starším 60 let a také osobám se zvýšeným rizikem těžkého průběhu nemoci COVID-19 v důsledku základního onemocnění.

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech nebo lékařských ordinacích. Na telefonní poradenské lince 116 117 se dozvíte, kdy a kde můžete být naočkováni.

Pokud jste byli očkováni, může být vaše očkování proti koronaviru zadokumentováno elektronicky. Elektronický certifikát si lze vygenerovat v ordinaci u lékaře, v lékárně nebo v očkovacím centru. Po zadání nebo převzetí dat se vytvoří QR kód. Ten si pak mohou očkovaní naskenovat buď pomocí aplikace CovPass, nebo pomocí koronavarovné aplikace a dokládat QR kódem svůj očkovací status.

Očkovací látky byly důkladně prověřeny z hlediska snášenlivosti, bezpečnosti a účinnosti. 

Práce a peníze

Zaměstnavatelé by měli dbát na to, aby se kontakty mezi zaměstnanci omezily na nezbytné minimum. Opatření na ochranu před infekcemi by měla být v podniku stanovena a realizována formou hygienické koncepce. Je-li nezbytné používat respirátory, měl by je zaměstnavatel dát k dispozici. Zaměstnavatelé by měli ověřit, zda všem zaměstnancům, kteří nepracují výhradně z domova, jsou nabízeny testy na koronavirus.

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Informace o hospodářské pomoci v koronavirové pandemii vám poskytne Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu.

Režim OTN na pracovišti v Německu: Co by měli vědět zaměstnanci.
V Německu se od 24. 11. 2021 zavádí nová pravidla. Pro zaměstnance platí na pracovištích režim OTN. V následujících stručných informacích najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky. (Zdroj: DGB Bezirk Sachsen)

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku
(Zdroj: DGB-Sachsen) 

Informace o koronaviru a pracovním právu v češtině, konkrétně pro pendlery
(Zdroj: DGB-Sachsen)

Vstup do země a vycestování

Obecně platí: Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí a spolkového ministerstva vnitra.

Před příjezdem: Všechny osoby cestující do Německa z oblasti s nebezpečnou mutací viru musí před příjezdem vyplnit  elektronickou registraci cestujících. Kromě toho je nutné předložit negativní PCR test, který není starší než 48 hodin.

Denně aktualizovaný seznam zemí, kterých se to týká, najdete na stránkách  Institutu Roberta Kocha.

Po příjezdu: Po příjezdu z oblasti s nebezpečnou mutací viru musí všechny osoby nastoupit do 14denní domácí karantény. 

Všechny informace týkající se příjezdu najdete na stránkách  Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Re-open EU
(Zdroj: Evropská unie)

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby PDF, 495 KB, barrierefrei
(Zdroj: Zmocněnec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)