Koronavirus – informace a odkazy v několika jazycích

 • EU-Gleichbehandlungsstelle
 • EU-Bürger

 • Arbeitgeber

 • Experten

 • Analysen

 • Aktuelles

 • Service

 • Praxisleitfaden

zurück zum Lotsen

Každý jednotlivec může svým vlastním chováním přispět k ochraně sebe sama i ostatních, zejména zvláště ohrožených osob, jako jsou starší osoby a osoby s předchozím onemocněním, před koronavirem. Byla přijata politická opatření, jejichž účelem je zbrzdění šíření viru, zabránění přetížení zdravotního systému a zmírnění ekonomických následků pandemie. Spolková vláda informuje o aktuálním stavu koronaviru na nejrůznějších kanálech a v nejrůznějších jazycích. Zde je shrnutí nejdůležitějších informací.

Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob. Tam, kde se lidé setkávají ve stísněném prostoru, byste měli používat respirátor. 

Povinnost používat respirátor platí v pečovatelských zařízeních, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jako jsou například lékařské ordinace, v určitých společných ubytovnách a ve veřejné osobní dopravě. Používat respirátor je nutné také v letecké a dálkové osobní dopravě.

Povinnost testování platí navíc k povinnosti používat respirátor v nemocnicích, pečovatelských a podobných zařízeních.

Další ochranná opatření mohou stanovit jednotlivé země, například:

 • Povinnost testování ve školách a předškolních zařízeních 
 • Povinnost používat respirátor ve školách od páté třídy
 • Povinnost používat respirátor v místní veřejné dopravě
 • Povinnost používat respirátor ve veřejně přístupných vnitřních prostorách (gastronomie, volnočasové, kulturní a sportovní akce)
 • Omezení počtu účastníků na akcích ve veřejně přístupných vnitřních prostorách

V každém případě dodržujte pravidla platná ve vaší spolkové zemi .

Nárok na bezplatné testy na covid mají například:

 • Děti do 5 let.
 • Lidé, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů.
 • Lidé, kteří chtějí ukončit karanténu (absolvováním testu).
 • Lidé, kteří žijí v jedné domácnosti s prokazatelně nakaženými osobami. 
 • Lidé, kteří pečují o druhé nebo navštěvují či ošetřují druhé v pečovatelských a zdravotnických zařízeních.
 • Lidé se zdravotním postižením a jejich pečovatelé.

Za 3 eura si mohou nechat udělat test všichni, kteří navštěvují osoby starší 60 let, účastní se akcí ve vnitřních prostorách nebo jejichž aplikace pro trasování nakažených (Corona-Warn-App) ukazuje červené pole.

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví .

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci  spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Posilující očkování: Stálá očkovací komise (STIKO) zásadně doporučuje všem osobám od 12 let nechat se naočkovat posilující dávkou. Posilující očkování má zpravidla proběhnout zhruba po 3 měsících od druhé očkovací dávky.

Přeočkování je doporučeno zejména u:

 • seniorů
 • osob s předchozím onemocněním
 • osob závislých na péči jiné osoby
 • osob očkovaných vektorovou vakcínou, jako je např. Astra Zeneca nebo Johnson & Johnson
 • osob, které jsou v častém kontaktu s velmi ohroženými nebo infekčními osobami (např. pečovatelů)

Další očkování posilující dávkou kromě toho STIKO doporučuje osobám starším 60 let a také osobám se zvýšeným rizikem těžkého průběhu nemoci COVID-19 v důsledku základního onemocnění.

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech nebo lékařských ordinacích. Na telefonní poradenské lince 116 117 se dozvíte, kdy a kde můžete být naočkováni.

Pokud jste byli očkováni, může být vaše očkování proti koronaviru zadokumentováno elektronicky. Elektronický certifikát si lze vygenerovat v ordinaci u lékaře, v lékárně nebo v očkovacím centru. Po zadání nebo převzetí dat se vytvoří QR kód. Ten si pak mohou očkovaní naskenovat buď pomocí aplikace CovPass , nebo pomocí koronavarovné aplikace a dokládat QR kódem svůj očkovací status.

Očkovací látky byly důkladně prověřeny z hlediska snášenlivosti, bezpečnosti a účinnosti. 

Práce a peníze

Zaměstnavatelé by měli dbát na to, aby se kontakty mezi zaměstnanci omezily na nezbytné minimum. Opatření na ochranu před infekcemi by měla být v podniku stanovena a realizována formou hygienické koncepce. Je-li nezbytné používat respirátory, měl by je zaměstnavatel dát k dispozici. Zaměstnavatelé by měli ověřit, zda všem zaměstnancům, kteří nepracují výhradně z domova, jsou nabízeny testy na koronavirus.

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí  zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Informace o hospodářské pomoci v koronavirové pandemii vám poskytne Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu .

Režim OTN na pracovišti v Německu: Co by měli vědět zaměstnanci.
V Německu se od 24. 11. 2021 zavádí nová pravidla. Pro zaměstnance platí na pracovištích režim OTN. V následujících stručných informacích najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky. (Zdroj: DGB Bezirk Sachsen)

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku
(Zdroj: DGB-Sachsen) 

Informace o koronaviru a pracovním právu v češtině, konkrétně pro pendlery
(Zdroj: DGB-Sachsen)

Vstup do země a vycestování

Obecně platí: Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí  a spolkového ministerstva vnitra .

Před příjezdem: Všechny osoby cestující do Německa z oblasti s nebezpečnou mutací viru musí před příjezdem vyplnit  elektronickou registraci cestujících . Kromě toho je nutné předložit negativní PCR test, který není starší než 48 hodin.

Denně aktualizovaný seznam zemí, kterých se to týká, najdete na stránkách  Institutu Roberta Kocha .

Po příjezdu: Po příjezdu z oblasti s nebezpečnou mutací viru musí všechny osoby nastoupit do 14denní domácí karantény. 

Všechny informace týkající se příjezdu najdete na stránkách  Spolkového ministerstva zdravotnictví .

Re-open EU
(Zdroj: Evropská unie)

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby PDF, 495 KB, barrierefrei
(Zdroj: Zmocněnec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)