Office for the Equal Treatment of EU Workers

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KORONAVIRU

Koronavirus – informace a odkazy v několika jazycích

Zdroj: Každý z nás může svým chováním přispět k tomu, aby byli starší lidé a osoby s různými dalšími chorobami chráněni před koronavirem. Pomalý průběh je nutný, abychom nepřetížili zdravotní systémy. Politici přijímají opatření, která brzdí šíření viru a přitom mírní hospodářské následky.  
 
Spolková vláda informuje o aktuální situaci s koronavirem na různých kanálech. V dalším textu najdete výběr nejdůležitějších témat. Tyto informace pocházejí z oficiálních míst a jsou průběžně aktualizovány. Pokud ještě neexistují žádné informace ve vašem jazyce, nabízíme nejprve anglické znění.

Návrat k normálu – s koronavarovnou aplikací pro Německo

Informace a stažení výstražné aplikace Corona v češtině.
(Izvor: Radna skupina Savezne povjerenice za migraciju, izbjeglice i integraciju)

Leták s informacemi o viru korony (klikněte pro stažení PDF)

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick" Source: Federální komisař pro migraci, uprchlíky a integraci

Informace o zdraví, hygieně a nákaze

Vše, co potřebujete vědět o pravidlech hygieny, preventivních opatřeních a nebezpečí nákazy, najdete zde. Rovněž budete informováni, co máte dělat, když si myslíte, že jste se nakazili, a co znamená karanténa.

Aktuální informace o pandemii od českého ministerstva vnitra.
(Zdroj: českého ministerstva vnitra)

Otázky a odpovědi k ochraně zdraví v angličtině
(Zdroj: Spolkové ministerstvo zdravotnictví)

Věstník o ochraně před infekcemi v angličtině  
(Zdroj: Spolkové ministerstvo zdravotnictví)

Věstník: 10 nejdůležitějších tipů pro hygienu v angličtině  
(Zdroj: Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu)

Leták s praktickými pokyny pro hygienu a karanténu, spolu s důležitými kontaktními osobami v angličtině
(Zdroj: Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.) 

Informace pro zaměstnance  

Pro mnoho lidí znamená pandemie koronaviru omezení na pracovišti: Váš zaměstnavatel nařídil zkrácenou pracovní dobu, bylo vám oznámeno, že se musíte postarat o své děti doma. Otázky k těmto tématům jsou zodpovězeny zde

Kurzarbeit a kvalifikace: otázky a odpovědi
(Zdroj: Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí)

Kurzarbeit: Co by měli vědět zaměstnanci z Česka a Polska, kteří pracu-jí v Německu.
(Zdroj: DGB Bezirk Sachsen)

Vícejazyčné informace pro pracovníky zdravotní péče z Polska, Česka, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Litvy a Bulharska
(Zdroj: Spolkové ministerstvo zdravotnictví)

Otázky k pracovnímu právu a bezpečnosti práce v souvislosti s koronavirem (SARS-CoV-2) v angličtině a polštině
(Zdroj: Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí)

Informace o viru Corona a pracovním právu
(Zdroj: Faire Mobilität)

Koronavirus: Důležité pokyny pro zaměstnance v angličtině a polštině
(Zdroj: Berlínské poradenské středisko pro migraci a dobrou práci)

Informace o koronaviru a pracovním právu v češtině, konkrétně pro pendlery nebo na stránkách EURES-TriRegio.
(Zdroj: DGB-Sachsen a EURES-TriRegio)

Stručné informace na téma minijobů a koronaviru v angličtině a polštině.
(Zdroj: BemA – poradenství pro migrující pracovní síly, Sachsen-Anhalt)

Informace pro OSVČ a podniky

Jste OSVČ a potřebujete podporu, abyste přestáli hospodářský pokles způsobený pandemií koronaviru: Zde najdete informace o opatřeních, jako jsou peníze na zkrácenou pracovní dobu, pomoc s likviditou a odklady placení daní.

Nárok na krátkodobý příspěvek také pro přeshraniční dojížďky - tisková zpráva o novém nařízení v angličtině.
(Zdroj: Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy)

Bezpečnost práce během koronaviru – pravidla pro bezpečné pracoviště během pandemie v angličtině a polštině
(Zdroj: Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí)

Podpůrné nástroje Spolku a spolkových zemí pro překonání koronavirové krize v angličtině a polštině
(Zdroj: Odborné pracoviště migrantské ekonomie – integrace na základě kvalifikace

Informace o okamžité pomoci spolkové vlády nejmenším podnikům a OSVČ v angličtině
(Zdroj: Spolková vláda)

Informace o podpoře podniků v angličtině a polštině
(Zdroj: Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky)

Informace o veřejném životě

Veřejný život je silně omezený nezbytnými opatřeními. Zde najdete aktuální informace mimo jiné o tom, která zařízení jsou zavřená a která otevřená. Dále se dozvíte to nejdůležitější o hraničních kontrolách a omezeních cestování, ale také o zvláštních pravidlech pro pendlery.

Aktualne informacje na temat obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu i zwolnień dla osób dojeżdżających do pracy za granicę i osób dojeżdżających do pracy za granicą w Bawarii / Saksonii.
(Stan na 6 listopada 2020 r.)

+++ Aktualizace pro prosince 2020 +++

Od 16. prosince 2020 platí v Německu nová omezení v oblasti veřejného a soukromého života, prozatím do 10. ledna 2021. Znamená to pro všechny jistou zátěž, ale musíme se, a především starší a chronicky nemocné lidi, ochránit před koronavirem. Všichni teď musí své soukromé kontakty omezit, abychom tuto pandemii porazili.

1.    Je povoleno setkávání pouze s členy vlastní domácnosti a jedné další domácnosti. Dohromady maximálně 5 osob. Přes vánoční svátky (24.–26. prosince) smí domácnost přijmout 4 osoby z nejužšího kruhu rodiny. Děti pod 14 let se přitom nepočítají.
2.    Zdržte se prosím soukromých cest a návštěv.
3.    Otevřeny zůstávají prodejny potravin a zařízení nezbytné denní potřeby (lékárny, optiky, drogerie, pošty a banky).
4.    Zavřené jsou školy a jesle (péče pro případ nouze je možná), maloobchodní prodejny, restaurace a kavárny (vyzvednutí a roznáška jídel zůstávají povoleny), divadla a kina, kluby a bary, sportovní kluby a bazény nebo kadeřnictví a kosmetická studia.
5.    Konzumace alkoholu na veřejnosti je zakázána.
6.    V hotelech je zakázáno nocování pro turisty.
7.    Abychom ochránili ekonomiku a pracovní místa, mohou si podniky a zařízení, které musí mít z nařízení zavřeno, zažádat o nové státní podpory.
8.    Bohoslužby v kostelech, synagogách nebo mešitách jen s omezeními: platí minimální rozestupy 1,5 m, povinnost nošení roušek i na místě, bez zpěvu občanů.

Doporučeno je kromě toho:

- Omezte kontakty na absolutně nezbytné minimum.
- Osoby s onemocněním dýchacích cest si mají nechat telefonicky vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti a zůstat doma, dokud neodezní akutní příznaky.
- Vyvarujte se účasti na silvestrovském ohňostroji, prodej pyrotechniky je zakázán.
- Starší a ohrožené osoby by účast mohly zvážit pouze za předpokladu, že nikdo z rodinných příslušníků nemá žádné příznaky onemocnění a v předchozích dnech se nevystavovali žádnému zvláštnímu riziku. V regionech s vysokými počty nakažených bude při návštěvě domova pro seniory nebo pečovatelského zařízení povinný negativní koronavirový test.

Veřejný život

V městské a příměstské hromadné dopravě, při nakupování, na všech místech navštěvovaných veřejností a na místech pod širým nebem, kde se vyskytují lidé ve stísněných prostorových podmínkách nebo nikoliv pouze dočasně, platí povinnost nošení roušek.

I na pracovištích a provozovnách je nutné nosit ochranu úst a nosu; neplatí to na místě, kde je možné spolehlivě dodržet 1,5metrový odstup od jiných osob.

Podrobnosti si jednotlivé spolkové země upravují samy a mohou nařídit i přísnější opatření.

Vstup do země a vycestování

Všeobecně platí: mělo by se upustit od cest, které nejsou nutné. Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Bezpodmínečně se prosím před plánovanou cestou informujte o aktuálních omezeních pro vstup do zemí a o hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí a u spolkového ministerstva vnitra.

Pro všechny, kteří přicestují do Německa z rizikové oblasti, platí: Musíte zůstat doma (v karanténě), nesmíte přijímat návštěvy a musíte se ihned nahlásit u místní hygienické stanice! 

Při nedodržení povinné karantény hrozí finanční pokuta. Náhrada mzdy nebo vyplacení odškodného jsou během povinné karantény v zásadě možné, ale pokud byla cílová destinace označená jako riziková oblast již před vaší dovolenou, tento nárok odpadá.

Karanténu můžete při negativním výsledku koronavirového testu ukončit.

Kde se můžete nechat otestovat, se dozvíte na telefonním čísle 116 117. Seznam oblastí, které jsou považovány za rizikové, najdete denně aktualizovaný na webu  Institutu Roberta Kocha.

Informace německého velvyslanectví v Praze o vstupu pendlerů do Německa (vystavení verbální nóty pro německé zaměstnavatele)
(Zdroj: Velvyslanectví SRN v Praze

Informace pro osoby přijíždějící do Německa v angličtině  
(Zdroj: Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury)

Otázky a odpovědi k omezením cestování a hraničním kontrolám v angličtině
(Zdroj: Spolkové ministerstvo vnitra, stavebnictví a domoviny)

Informace pro osoby cestující do Německa v angličtině
(Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí SRN)

Směrnice o praktické realizaci volného pohybu pracovních sil během pandemie COVID-19 v češtině
(Zdroj: Evropská komise)

Všeobecné otázky a odpovědi

Zde najdete všeobecné informace o situaci v Německu.

Koronavirus – takto pomáhá spolková vláda v češtině
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci)

Situace v Německu: Důležité otázky a odpovědi ke koronaviru v angličtině
(Zdroj: Spolková vláda Německa)

Further Information