Office for the Equal Treatment of EU Workers

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KORONAVIRU

Koronavirus – informace a odkazy v několika jazycích

Každý z nás může svým chováním přispět k ochraně sebe samých, starších osob a lidí s jinými průvodními onemocněními před koronavirem. Politici přijali taková opatření, aby se zbrzdilo šíření viru, nedošlo k přetížení zdravotnického systému a zmírnily se hospodářské následky pandemie. Spolková vláda informuje o aktuální koronavirové situaci různými kanály a v různých jazycích. Zde jsou sepsány ty nejdůležitější informace.

Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob. Soukromá setkání jsou povolena jen s 1 další osobou, která nepatří k vlastní domácnosti (děti do 14 let z těchto domácností se nepočítají). Pokud to pandemická situace na místě umožňuje, mohou spolkové země stanovit odlišná pravidla.

Stále je důležité: Udržujte od ostatních lidí odstup nejméně 1,5 metru, myjte si pravidelně a důkladně ruce, ústa a nos si zakrývejte rouškou a pravidelně větrejte. Povinné nošení zdravotnických masek, tj. masek zvaných také jako operační nebo jako ochranné respirátory třídy FFP2 (nebo srovnatelné), platí ve veřejných dopravních prostředcích a v obchodech.

Pravidelné koronavirové testy: 

Rychlotesty jsou důležitým prostředkem pro možnost návratu k větší normalitě a umožnění bezpečných kontaktů. Všichni lidé v Německu si od dubna 2021 mohou udělat minimálně jeden rychlotest týdně zdarma. Všechny podniky mají povinnost nabídnout svým zaměstnancům, kteří nepracují výhradně z domova, dvě testování týdně.

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Leták s informacemi o viru korony (klikněte pro stažení PDF)

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick" Source: Federální komisař pro migraci, uprchlíky a integraci

Zpátky do všedního života – koronavarovná aplikace pro Německo
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci)

Informace pro osoby bez známek onemocnění, které se po konzultaci s hygienickou stanicí nacházejí v karanténě
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Domácí izolace při potvrzeném onemocnění COVID-19: Leták pro pacienty a rodinné příslušníky
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Pozitivní na koronavirus – a co teď?
(Zdroj: Integrační referenti bavorské vlády)

10 nejdůležitějších hygienických tipů
(Zdroj: Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu)

Ochranné očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Očkovací vyhláška stanovuje, kdo bude kdy očkován:

 • nejdříve např. osoby nad 80 let, obyvatelé pečovatelských zařízení a zařízení pro mentálně postižené vč. personálu, zaměstnanci, kteří jsou ve zdravotnických zařízeních vystaveni mimořádně vysokému riziku nákazy
 • poté např. osoby od 70 do 80 let, lidé s trisomií 21, demencí, mentálním postižením nebo nejzávažnějšími průvodními onemocněními, transplantační pacienti, lidé ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních, určité kontaktní osoby; rovněž personál zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání a personál základních škol má být rychle naočkován
 • následně např. osoby od 60 do 70 let, lidé se závažnými průvodními onemocněními, policisté a hasiči, zaměstnanci v maloobchodu

Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech nebo lékařských ordinacích. Na telefonní poradenské lince 116 117 se dozvíte, kdy a kde můžete být naočkováni.

Očkovací látky byly důkladně otestovány s ohledem na snášenlivost, bezpečnost a účinnost. I po očkování platí: dodržujte rozestupy a povinnost nosit roušku!

Přednostní přístup k očkování: Pracovní a životní podmínky s výrazně vyšším rizikem nákazy.
Pokud pracujete v odvětví se zvláštními požadavky, můžete mít v Německu přednostní přístup k očkování. Jedná se například o masný průmysl, balíkové služby nebo sezónní práci. Podrobné informace o všech podmínkách najdete zde.

Všední a veřejný život

Spolkové země vydaly různá nařízení za účelem omezení kontaktů v běžném a veřejném životě. Doplňkově od XX. dubna 2021 platí v rámci Německa následující pravidla, která mají pomoci utlumit koronavirovou pandemii:

Pokud je v určitém okrese nebo městě za posledních 7 dní počet nově infikovaných tři dny po sobě vyšší než 100 na 100 000 obyvatel (incidence nad 100), platí zde automaticky přísná pravidla:

 • Soukromá setkání: 1 domácnost se smí uvnitř nebo venku setkávat maximálně s 1 další osobou (děti do 14 let se nepočítají).
 • Omezení vycházení: od 22 do 5 hodin neopouštějte domov. Výjimky: při vycházkách nebo sportovních aktivitách v jednom do 24 hodin, případně ze závažného důvodu (práce, případ lékařské nouze).
 • Prodejny potravin a zařízení nezbytné, denní potřeby zůstávají otevřeny (lékárny, optiky, drogerie, pošty, banky, knihkupectví a zahrádkářské potřeby). Jiné obchody smí být navštěvovány jen v konkrétně domluvený termín a s negativním výsledkem testu a musí zavřít při incidenci nad 150.
 • Školy a zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání: učitelé a žáci musí být při prezenčním vyučování testováni 2x týdně. Při incidenci nad 165 se prezenční výuka nekoná (možná výjimka: poslední ročníky) ani není možná pravidelné péče v zařízeních pro předškolní výchovu a vzdělávání.
 • Kadeřnictví zůstávají otevřená, ale je nutný negativní test.
 • Gastronomie zůstává zavřená, ale je možné vyzvedávání a rozvoz.
 • Kulturní a volnočasová zařízení zůstávají zavřená (např. kina, divadla, muzea).
 • Povoleny zůstávají bohoslužby v kostelech, synagogách nebo mešitách, ale jen s omezeními: platí minimální rozestupy 1,5 m, povinnost nosit zdravotnickou masku i na místě, bez zpěvu občanů.

Tato opatření platí tak dlouho, dokud se incidence nebude pět po sobě jdoucích pracovních dní pohybovat pod 100. Mějte stále na paměti: při incidenci pod 100 platí pravidla a omezení spolkové země, ve které bydlíte.

Nově od května 2021: Pokud máte dokončené očkování proti koronaviru nebo jste během posledních šesti měsíců prodělali COVID, platí pro vás méně omezení: smíte se setkávat s libovolným počtem lidí, kteří byli rovněž očkováni nebo se už uzdravili, a při setkávání s neočkovanými se nepočítáte. Neplatí pro vás žádná omezení vycházení a jste stavěni na stejnou úroveň s negativně testovanými (např. v obchodech, při návštěvě kadeřnictví nebo přicestování).

Také pro vás po přicestování neplatí povinná karanténa. Výjimka: při přicestování z oblasti s mutacemi stále platí povinná 14denní karanténa.

Jako doklad o uzdravení platí laboratorní test (PCR, PoC-PCR) provedený před minimálně 28 dny a maximálně 6 měsíci. Očkování musí být dokončeno již minimálně 14 dní.

Práce a peníze

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Pokud váš zaměstnavatel nařídil kurzarbeit, můžete až 24 měsíců pobírat náhradu mzdy. Ta může činit až 87 procent výpadku vaší mzdy. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Podporu mohou využít i podniky, jakkoliv jsou velké. Existují úvěry, příspěvky nebo daňová zvýhodnění. Veškeré informace k tomuto tématu najdete u spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Studující, kteří jsou v akutní finanční nouzi, si mohou zažádat o příspěvek u svého studentského spolku. Činí až 500 eur měsíčně. Kromě toho existuje studijní KfW úvěr, i pro zahraniční studenty.

Informace pro osoby pracující v oblasti péče
(Zdroj: Spolkové ministerstvo zdravotnictví)

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku
(Zdroj: DGB-Sachsen / Stav: 18.03.2021) 

Informace o koronaviru a pracovním právu v češtině, konkrétně pro pendlery nebo na stránkách EURES-TriRegio.
(Zdroj: DGB-Sachsen a EURES-TriRegio)

Kurzarbeit: Co by měli vědět zaměstnanci z Česka a Polska, kteří pracu-jí v Německu.
(Zdroj: DGB Bezirk Sachsen)

Vstup do země a vycestování

00:59

Video Informationen zum Reisen

Obecně platí: mělo by se upustit od cest, které nejsou nutné. Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí a spolkového ministerstva vnitra.

Všichni, kdo cestují do Německa z rizikové oblasti, musí před vstupem do země vyplnit elektronickou registraci příjezdu. V rámci 48 hodin před vstupem do země nebo bezprostředně poté se musí navíc nechat otestovat, ihned nastoupit do karantény (na 10 dní; negativní test provedený nejdříve od 5. dne po přicestování může karanténu předčasně ukončit), nesmí přijímat žádné návštěvy a musí se nahlásit u místní hygienické stanice! V případě nedodržení povinné karantény hrozí pokuta. Kde se můžete nechat po příjezdu otestovat, se dozvíte na telefonním čísle 116 117. 

U příjezdů z vysoce rizikových oblastí musí být test proveden už před vstupem do země a je nutné předložit k tomu potvrzující doklad. K vysoce rizikovým oblastem patří regiony s mimořádně vysokými čísly potvrzených případů (oblasti vysoké incidence) a regiony, v nichž se rozšířily určité mutace viru (oblasti s mutacemi).

Seznam oblastí, které jsou považovány za rizikové a vysoce rizikové, najdete denně aktualizovaný na webu Institutu Roberta Kocha.

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)

Further Information