Office for the Equal Treatment of EU Workers

Coronavirus

Omezení kontaktu platí dál až do 29. června

Spolková správa a správy spolkových zemí se 26. května dohodly na tom, že omezení kontaktu bude platit dál až do 29. června. Počet osob, se kterými je člověk v kontaktu, by měl být co nejnižší a okruh těchto osob by měl být konstantní. Jednotlivá pravidla:

•    Občanky a občané musí nadále vždy dodržovat minimální odstup 1,5 m a zůstává v platnosti i povinnost nosit roušku na určitých veřejných místech.


•    Až do 29. června nadále platí povinnost omezit kontakt s jinými osobami. Správy spolkových zemí mohou povolit současný pohyb osob na veřejnosti v počtu do 10 osob nebo příslušníkům dvou domácností.


•    Kontakt s jinými osobami má být nadále co nejnižší a v rámci stálého okruhu osob.


•    Hygienická pravidla a pravidla o odstupu se mají dodržovat i v případě soukromých setkání doma v uzavřených prostorách a je také třeba zajistit dostatečné větrání. Soukromá setkání by se měla pokud možno odehrávat venku, jelikož je zde značně nižší riziko nákazy. Důležité je, aby okruh účastníků bylo nadále možné zpětně vysledovat.


•    Pro provoz škol a zařízení předškolní péče, akce a shromáždění, pro které byla vytvořena vlastní hygienická koncepce, platí zvláštní pravidla.


•    V případě rozšíření infekce regionálního charakteru mohou být vyhlášena přísnější omezení kontaktu, aby se tak utlumilo dané ohnisko a zabránilo se šíření infekce mimo postiženou oblast.
 

Pátek, 29. května 2020

Further Information