Office for the Equal Treatment of EU Workers

Přednostní přístup k očkování

Pracovní a životní podmínky s výrazně vyšším rizikem nákazy

Pokud pracujete v odvětví se zvláštními požadavky, můžete mít v Německu přednostní přístup k očkování. Jedná se například o masný průmysl, balíkové služby nebo sezónní práci.

Osoby, kterým vzhledem k jejich pracovním nebo životním podmínkám hrozí výrazně vyšší riziko nákazy koronavirem, mohou využít možnosti přednostního očkování se zvýšenou prioritou (stupeň 3 podle nařízení o očkování proti koronaviru).

Musíte splňovat následující podmínky:

  • Máte obecný nárok na očkování (tzn. máte v zásadě přístup k očkování v Německu) a

  • vzhledem k vašim (prekérním) pracovním a/nebo životním podmínkám jste vystaveni výrazně vyššímu riziku nákazy.

Upozornění: Státní příslušnost nemá na nárok na očkování žádný vliv!

Vysvětlení k jednotlivým podmínkám:

Obecný nárok na očkování

Máte bydliště nebo místo obvyklého pobytu v Německu nebo máte v Německu uzavřené zákonné či soukromé zdravotní pojištění.

Upozornění: Místo obvyklého pobytu je definováno jako místo nebo oblast, kde se prokazatelně zdržujete delší dobu, a ne jen dočasně (např. za účelem turistiky nebo návštěvy).

Pracovní a životní podmínky s výrazně vyšším rizikem nákazy

Lze předpokládat v odvětvích, jako jsou masný průmysl, balíkové služby nebo sezónní práce. V úvahu však přicházejí i jiná odvětví, která s sebou nesou podobně obtížné pracovní a/nebo životní podmínky. V zásadě jde o pracoviště s velkým počtem lidí a v prostorách s nedostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Co musíte předložit, když žádáte o očkování se zvýšenou prioritou?

1. Doklad prokazující obecný nárok na očkování:

Očkovacímu centru, mobilnímu očkovacímu týmu, ordinaci nebo závodnímu lékaři, resp. závodní lékařce musíte předložit průkaz totožnosti (např. občanský průkaz) nebo jiný doklad (např. pracovní smlouvu), který dokládá vaše bydliště nebo místo obvyklého pobytu v Německu, nebo osvědčení o zákonném či soukromém zdravotním pojištění v Německu.

2. Doklad prokazující pracovní a životní podmínky s výrazně vyšším rizikem nákazy:

Dále musíte předložit písemný doklad o své činnosti (např. pracovní smlouvu), z něhož vyplývá, že vám vzhledem k vašim pracovním či životním podmínkám hrozí výrazně vyšší riziko nákazy.

Máte další otázky ohledně očkování?

Further Information