Αναζήτηση εργασίας

επιστροφή στον Πλοηγό

Αναζήτηση εργασίας

Κάνετε τα πρώτα σας βήματα στη Γερμανία και αναζητείτε μια θέση εργασίας; Έχετε μία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου; Υπάρχει κίνδυνος να απολυθείτε; Θέλετε να αλλάξετε επάγγελμα; Στη Γερμανία υπάρχουν για αυτές τις καταστάσεις διάφορες δυνατότητες υποστήριξης της προσπάθειας αναζήτησης εργασίας.

1. Αναζήτηση εργασίας από τη χώρα προέλευσης

Εάν βρίσκεστε ακόμα στην πατρίδα σας, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με ένα από τα πολυάριθμα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας που βρίσκονται εκεί και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης κατά την αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία.

Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί! Ορισμένες εταιρείες διαμεσολάβησης δεν είναι σοβαρές. Υπόσχονται νόμιμη εργασία, καλό μισθό, διαμονή και απαιτούν χρήματα για τις υπηρεσίες τους. Συχνά όμως δεν εκπληρώνουν όσα υπόσχονται. Υπάρχει κίνδυνος να καταλήξετε να μένετε σε ένα φθηνό κοινόχρηστο κατάλυμα, να εργάζεστε για 10 έως 12 ώρες τη μέρα με μικρή ή χωρίς πληρωμή και χωρίς να υπογράψετε σύμβαση εργασίας. Πριν αποδεχθείτε την προσφορά ενός ιδιωτικού γραφείου εύρεσης εργασίας πρέπει να ελέγξετε εάν το γραφείο είναι αξιόπιστο. Εάν βρίσκεστε ήδη στη Γερμανία και έχετε την εντύπωση πως δεν σας καταβάλλεται ούτε καν ο κατώτατος μισθός, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή υποστήριξης κατώτατου μισθού .

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε μόνος σας σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Γερμανία, στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε διάφορες πύλες επαγγελματικής δικτύωσης ή πλατφόρμες αγοράς θέσεων εργασίας. Ιδίως οι μεγαλύτερες εταιρείες δημοσιεύουν τις κενές θέσεις εργασίας στις ενότητες «Προσωπικό» ή «Καριέρα» απευθείας στους εταιρικούς τους ιστοτόπους. Εκτός από την έρευνα σε εφημερίδες και στο Διαδίκτυο μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε και τις προσφορές ενημέρωσης του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας , του δικτύου συνεργασίας EURES και της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

2. Παροχές ενίσχυσης κατά την αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία

Εφόσον διαμένετε ήδη στη Γερμανία, πέρα από τις δυνατότητες που έχετε να αναζητήσετε μόνος σας μία θέση εργασίας μπορείτε να δηλωθείτε και στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας ως «άτομο σε αναζήτηση εργασίας» . Αυτό γίνεται τόσο μέσω της διαδικτυακής πύλης «JOBBÖRSE» όσο και τηλεφωνικά ή με μια προσωπική επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης . Εάν έχετε δηλωθεί ως «άτομο σε αναζήτηση εργασίας» μπορείτε ως πολίτης της ΕΕ να λάβετε από την Υπηρεσία απασχόλησης την ίδια βοήθεια και υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας με αυτή που παρέχεται στους Γερμανούς πολίτες. 

Σημείωση: Μια δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Αρκεί να αναφέρετε στον εργοδότη σας μια διεύθυνση επικοινωνίας. Στον πρακτικό οδηγό μας θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα «Εργασία χωρίς δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας».

Εάν θέλετε ή πρέπει να αλλάξετε επάγγελμα, για να βελτιώσετε τις πιθανότητες εύρεσης μίας θέσης εργασίας θα πρέπει να αξιοποιήσετε όσο γίνεται νωρίτερα τις δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης της Υπηρεσίας απασχόλησης.

Προσοχή: Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης ανεργίας είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται στην αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης ως άτομα σε αναζήτηση εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η τήρηση ορισμένων προθεσμιών για να αποφύγετε τις προβλεπόμενες συνέπειες («χρόνος αποκλεισμού»). 

2.1 Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης

Μόλις δηλωθείτε ως άτομο σε αναζήτηση εργασίας, η αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης μπορεί να σας παράσχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην προσπάθειά σας να βρείτε μία νέα θέση εργασίας ή κατάρτισης. Καλύτερα να κλείσετε ένα προσωπικό ραντεβού συμβουλευτικής υποστήριξης για να συζητήσετε την κατάστασή σας. Ο αρμόδιος για εσάς σύμβουλος διαμεσολάβησης μπορεί να σας δώσει συμβουλές για θέματα όπως

 • η επιλογή θέσης εργασίας,
 • η επαγγελματική ανάπτυξη,
 • η αλλαγή επαγγέλματος και θέσης εργασίας,
 • η αναζήτηση θέσης συμπ. της αίτησης υποψηφίου και της συνέντευξης,
 • η κατάσταση και οι προοπτικές της αγοράς εργασίας και των επαγγελμάτων,
 • οι προσωπικές σας προοπτικές διαμεσολάβησης,
 • οι δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και
 • οι παροχές των προγραμμάτων ενίσχυσης της εργασίας.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε επαρκείς γνώσεις της γερμανικής και δεν γνωρίζετε κάποιον που μπορεί να αναλάβει τη διερμηνεία για εσάς στη συνάντηση, ενημερώστε σχετικά την Υπηρεσία απασχόλησης εκ των προτέρων. Σε αυτή την περίπτωση το γραφείο εύρεσης εργασίας μπορεί να σας θέσει μία τηλεφωνική γραμμή διερμηνείας στη διάθεσή σας.

Η διαδικασία διαμεσολάβησης στα γραφεία εργασίας αρχίζει κατά κανόνα με μία ανάλυση της κατάστασης. Μαζί με τον αρμόδιο για εσάς σύμβουλο ενσωμάτωσης και διαμεσολάβησης καταγράφονται όλες οι επαγγελματικές και προσωπικές σας ικανότητες και δεξιότητες καθώς και οι προσωπικές σας ανάγκες υποστήριξης (ανάλυση δυνατοτήτων). Στη συνέχεια καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο προφίλ υποψηφίου για εσάς και δημοσιεύεται ανώνυμα στη πλατφόρμα αγοράς εργασίας. Μόλις παρουσιαστεί μία κατάλληλη για εσάς προσφορά θέσης εργασίας η αντίστοιχη πρόταση διαμεσολάβησης θα διαβιβαστεί προς εσάς σε μία προσωπική συζήτηση ή γραπτά ή/και τηλεφωνικά. Επίσης στη λεγόμενη συμφωνία ενσωμάτωσης καταγράφεται γραπτώς, ποια συγκεκριμένα βήματα πρέπει να γίνουν τόσο από εσάς όσο και από το γραφείο εργασίας, προκειμένου να βρείτε μία θέση απασχόλησης το ταχύτερο δυνατό.

Σε ανθρώπους, η επαγγελματική ενσωμάτωση των οποίων παρουσιάζει δυσκολίες λόγω διαφόρων εμποδίων διαμεσολάβησης (π.χ. ελλιπή γνώση της γλώσσας ή απουσία αναγνώρισης επαγγελματικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό), παρέχεται ενισχυμένη υποστήριξη από την Υπηρεσία απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης της Υπηρεσίας απασχόλησης ανατρέξτε εδώ.

2.2 Μέτρα ενεργοποίησης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης

Εάν οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης του υπεύθυνου για εσάς διαμεσολαβητή εργασίας δεν επαρκούν για να βρείτε μία θέση εργασίας, υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε υποστήριξη με μέτρα ενεργητικής ενίσχυσης της απασχόλησης για την εργασία – ακόμα κι εάν δεν είστε δικαιούχος επιδόματος ανεργίας.

Σημαντικό: Οι παροχές της ενεργητικής ενίσχυσης της απασχόλησης χορηγούνται βάσει εκτίμησης, δεν θεμελιώνονται σε καμία νομική αξίωση. Αυτό σημαίνει πως ο υπεύθυνος διαμεσολάβησης εξετάζει κατά περίπτωση εάν πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις ενίσχυσης. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε έγκαιρα και προσωπικά από τον υπεύθυνο για εσάς διαμεσολαβητή εργασίας σχετικά με τις επιμέρους δυνατότητες και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Σημείωση: Εάν η διαμεσολάβηση εργασίας στην Υπηρεσία απασχόλησης ή στο Γραφείο Εργασίας δεν εγκρίνει μία παροχή στα πλαίσια της ενεργητικής ενίσχυσης της απασχόλησης, μπορείτε να ζητήσετε μία γραπτή ενημέρωση σχετικά με αυτή την απόφαση. Η υπηρεσία διαμεσολάβησης οφείλει να αιτιολογήσει γιατί ένα μέτρο δεν είναι κατάλληλο για εσάς (ευθυκρισία απόφασης), προκειμένου να μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση. Εάν δεν συμφωνείτε με την αιτιολόγηση μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση κατά της απόφασης.

2.2.1 Ενίσχυση της έναρξης της εργασίας – προϋπολογισμός διαμεσολάβησης

Ως εργαζόμενος/-η από χώρες της ΕΕ μπορείτε να αιτηθείτε οικονομικής ενίσχυσης από τον λεγόμενο προϋπολογισμό διαμεσολάβησης, εάν θέλετε να αναλάβετε μία θέση εργασίας υποκείμενη σε υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης. Οι δυνατότητες εξατομικευμένης ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό διαμεσολάβησης είναι πολυδιάστατες και παρέχουν στον υπεύθυνο για εσάς διαμεσολαβητή ελευθερία κινήσεων για να σας επιστραφούν διάφορες δαπάνες.

Έτσι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι π.χ. δυνατή η κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

 • κόστος αναγνώρισης ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής επάρκειας,
 • κόστος κατάρτισης και αποστολής φακέλου αίτησης,
 • κόστος οδοιπορικών για συνεντεύξεις ,
 • κόστος οδοιπορικών για την ανάληψη καθηκόντων στα πλαίσια μιας θέσης εργασίας εκτός έδρας,
 • κόστος για καθημερινές μετακινήσεις από και προς τον τόπο εργασίας σε περίπτωση μίας έναρξης εργασίας στο εξωτερικό,
 • κόστος μέσων εργασίας όπως ρουχισμός εργασίας και εξοπλισμός εργασίας,
 • λοιπές δαπάνες π.χ. μεταφράσεις, ενημέρωση/πιστοποίηση υγειονομικής υπηρεσίας.

Σημαντικό: Εάν βρίσκεστε σε μια μη καταγγελθείσα σχέση εργασίας ή/και μια σχέση αόριστης διάρκειας ή/και αναζητείτε για προσωπικούς λόγους μια νέα θέση εργασίας (π.χ. υψηλότερες αποδοχές/αλλαγή τόπου κατοικίας), τότε δεν απειλήστε από ανεργία και δεν λαμβάνετε καμία ενίσχυση από τον προϋπολογισμό διαμεσολάβησης.

Συμβουλή: Και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (Bundesministerium für Bildung und Forschung/BMBF) χορηγεί ένα επίδομα αναγνώρισης . Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών σας δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό μπορείτε να λάβετε και στο «IQ Γραφείο Συμβουλευτική Υποστήριξη και Πιστοποίηση» ή στον ιστότοπο www.anerkennung-in-deutschland.de.

2.2.2 Μέτρα δραστηριοποίησης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης

Εάν είστε άνεργος ή εκτεθειμένος στον κίνδυνο απώλειας της θέσης εργασίας σας, μπορείτε να λάβετε ενίσχυση από το πρόγραμμα «Μέτρα ενεργοποίησης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης». Με το κουπόνι ενεργοποίησης και διαμεσολάβησης (AVGS) ο υπεύθυνος για εσάς διαμεσολαβητής πιστοποιεί την ύπαρξη των προϋποθέσεων ενίσχυσης και καθορίζει μαζί σας τον συγκεκριμένο στόχο κα το περιεχόμενο των μέτρων. Το AVGS σας παρέχει το δικαίωμα επιλογής ενός φορέα, ενός ιδιωτικού διαμεσολαβητή εύρεσης εργασίας ή ενός εργοδότη, που προσφέρει ένα (επιχειρησιακό) μέτρο αντίστοιχο του διατυπωμένου στόχου και περιεχομένου. Πιθανά περιεχόμενα ενός τέτοιου μέτρου μπορούν να είναι για παράδειγμα:

 • Εκπαίδευση υποψηφίων,
 • Εξακρίβωση δεξιοτήτων,
 • Coaching,
 • Μετάδοση επαγγελματικών γνώσεων συμπ. εξειδικευμένων για το επάγγελμα γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Δοκιμαστική εργασία
 • Κουπόνι για ιδιωτική διαμεσολάβηση εργασίας.

Παράλληλα με την έκδοση ενός AVGS, η Υπηρεσία απασχόλησης μπορεί επίσης να σας παραπέμψει απευθείας σε ένα μέτρο ενεργοποίησης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης . Την απόφαση για το τι είναι καλύτερα για εσάς, λαμβάνει ο υπεύθυνος για εσάς διαμεσολαβητής συνυπολογίζοντας τα τοπικά διαθέσιμα μέτρα.

Συμβουλή: Πριν από την προσωπική συνάντηση με τον υπεύθυνο για εσάς διαμεσολαβητή ενημερωθείτε στο KURSNET για τις διαθέσιμα στην περιοχής σας μέτρα που είναι κατάλληλα για εσάς.

Σημείωση: Εάν δικαιούστε επίδομα ανεργίας και είστε άνεργος για τουλάχιστον 6 εβδομάδες και δεν έχετε τοποθετηθεί σε κάποια θέση εργασίας, έχετε δικαίωμα σε ένα κουπόνι διαμεσολάβησης για τη δωρεάν ανάθεση της εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας σε ιδιωτικό διαμεσολαβητή. Με την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες εύρεσης εργασίας μπορεί να προκύψουν επιπρόσθετες ευκαιρίες νέας απασχόληση.

Και εδώ ισχύει: Εάν βρίσκεστε σε μία μη καταγγελθείσα σχέση εργασίας ή/και μία σχέση αόριστης διάρκειας ή/και αναζητείτε για προσωπικούς λόγους μία νέα θέση εργασίας (π.χ. υψηλότερες αποδοχές/αλλαγή τόπου κατοικίας), δεν απειλήστε από ανεργία. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης μέσω του προγράμματος Μέτρα ενεργοποίησης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης.

2.3 Ενίσχυση επαγγελματικής επιμόρφωσης – «Κουπόνι επιμόρφωσης»

Εάν είστε άνεργος και είναι απαραίτητη μία επαγγελματική επιμόρφωση προκειμένου να βελτιώσετε ουσιαστικά τις πιθανότητές εύρεσης μίας μόνιμης θέσης εργασίας, τότε μπορείτε να λάβετε ενίσχυση από το γραφείο εργασίας . Ακόμα κι εάν είστε εργαζόμενος και πρέπει να προσαρμόσετε τις επαγγελματικές σας γνώσεις και δεξιότητες σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στο επαγγελματικό σας πεδίο, προκειμένου να αποφύγετε μία επαπειλούμενη απόλυση ή να αποκτήσετε έναν τίτλο επαγγελματικής επάρκειας, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβετε οικονομική ενίσχυση. Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, θα λάβετε από τον υπεύθυνο για εσάς διαμεσολαβητή εργασίας ένα λεγόμενο κουπόνι εκπαίδευσης. Αυτός θα σας πιστοποιήσει την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης (δαπάνες μαθημάτων, έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής και σίτισης εκτός έδρας καθώς και δαπάνες φύλαξης παιδιών) και ενδεχομένως συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας κατά τον χρόνο συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Στα μέτρα επαγγελματικής επιμόρφωσης συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

 • Προσαρμογή δεξιοτήτων
 • Προετοιμασία για εξωτερική εξέταση
 • Μερικές δεξιότητες
 • Μετεκπαίδευση σε έναν φορέα
 • Μεμονωμένη μετεκπαίδευσησε επιχείρηση ή
 • Επαγγελματική εκπαίδευση μερικής απασχόλησης (δυνατή σε συνδυασμό με ενίσχυση των επαγγελματικών γλωσσικών δεξιοτήτων ).

Σημαντικό: Η έκδοση ενός κουπονιού εκπαίδευσης προϋποθέτει μεταξύ άλλων πως πριν την έναρξη της συμμετοχής σας έχει προηγηθεί μία προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη από την Υπηρεσία απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κουπόνι εκπαίδευσης και άλλες δυνατότητες ενίσχυσης στο πλαίσιο της επαγγελματικής επιμόρφωσης θα βρείτε στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας .

Σημείωση: Εάν ο υπεύθυνος διαμεσολάβησης στην Υπηρεσία απασχόλησης ή στο Γραφείο εργασίας δεν εγκρίνει ένα συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης (επιμόρφωση, μέτρα επαγγελματικής ενσωμάτωσης κτλ.), μπορείτε να ζητήσετε μία γραπτή ενημέρωση σχετικά με αυτή την απόφαση. Η υπηρεσία διαμεσολάβησης οφείλει να αιτιολογήσει, γιατί ένα μέτρο δεν είναι κατάλληλο για εσάς (ευθυκρισία απόφασης), προκειμένου να μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση. Εάν δεν συμφωνείτε με την αιτιολόγηση μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση κατά της απόφασης.