Υγεία / Υγειονομική ασφάλιση

Υγεία / Υγειονομική ασφάλιση

Εάν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και διαμένετε στη Γερμανία, εξαρτάται από το καθεστώς διαμονής σας, το εάν διατηρείτε την υγειονομική σας ασφάλιση στη χώρα προέλευσης ή υπόκεισθε στις διατάξεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία.  

1. Προσωρινή διαμονή στη Γερμανία

Εφόσον η παραμονή σας στη Γερμανία είναι προσωρινή, π.χ. για λόγους τουρισμού, ως απεσταλμένος/-η της εταιρείας σας ή ως κατά κύριο λόγο στη χώρα προέλευσης εποχιακά απασχολούμενος/-η, διατηρείτε την υγειονομική ασφάλιση της χώρας προέλευσης σας. Για μία περίθαλψη στον ιατρό ή στο νοσοκομείο χρειάζεστε να έχετε την Ευρωπαϊκή κάρτα υγειονομικής ασφάλισης ( EHIC - European Health Insurance Card) και ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο). Η EHIC εκδίδεται δωρεάν από το ταμείο υγειονομικής ασφάλισης στο οποίο υπάγεστε στη χώρα προέλευσης. Εάν δεν έχετε κάρτα EHIC, π.χ. γιατί η έκδοσή της πριν την αναχώρησή σας θα απαιτούσε πολύ χρόνο ή γιατί ταξιδεύατε ήδη, μπορείτε να ζητήσετε από το ταμείο υγειονομικής ασφάλισης και ένα προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης (Provisorische Ersatzbescheinigung/PEB). Αυτή μπορεί να σας αποσταλεί και μέσω φαξ ή ηλεκτρονικά.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες σε κάθε χώρα ιδιαιτερότητες των EHIC και PEB – και του πού μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση της EHIC και PEB – ανατρέξτε εδώ.

Υπόδειγμα φωτογραφίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC)

Υπόδειγμα φωτογραφίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC)

Φωτογραφία: Ιστότοπος AOK

Με τις EHIC ή/και PEB μπορείτε να υποβληθείτε σε ιατρική περίθαλψη στη Γερμανία, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο κατά την παραμονή σας εδώ, δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει μέχρι την επιστροφή σας στη χώρα προέλευσης. Σε αυτήν περιλαμβάνονται όλες οι παροχές σε είδος που σχετίζονται με χρόνιες ή υφιστάμενες παθήσεις καθώς και η εγκυμοσύνη και ο τοκετός. Στις παροχές συγκαταλέγονται η ιατρική περίθαλψη, η νοσοκομειακή περίθαλψη και η φαρμακευτική περίθαλψη. Η αρχή υγειονομικών παροχών διασφαλίζει πως θα λάβετε τις ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθείτε οικονομικά προκαταβολικά. Το κόστος περίθαλψης θα επιστραφεί από το ταμείο υγειονομικής ασφάλισης σας στη χώρα προέλευσης. Ωστόσο, η μεταφορά σας στη χώρα προέλευσης μέσω των EHIC/PEB δεν καλύπτεται!

Προσοχή: Η EHIC/PEB αναγνωρίζεται μόνο από ιατρούς και νοσοκομεία που έχουν συμβληθεί με το σύστημα των ταμείων υποχρεωτικής υγειονομικής ασφάλισης (π.χ. φέρουν σήμανση «Συμβεβλημένος ιατρός» ή «όλα τα ταμεία» στα ιατρεία). Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη δεν καλύπτεται. Αυτή αφορά π.χ. σε ιατρεία που αναφέρονται ως «ιδιωτικό ιατρείο»

Στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο «Δήλωση ασθενούς Ευρωπαϊκή ασφάλιση ασθένειας». Θα σας δοθεί στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο στη γλωσσική έκδοση που επιθυμείτε. Στο έντυπο θα πρέπει να καταχωρίσετε και ένα οποιοδήποτε γερμανικό ταμείο υγειονομικής ασφάλισης, π.χ. ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης στον τόπο διαμονής σας. Μέσω του γερμανικού ταμείου υγειονομικής ασφάλισης πραγματοποιείται η εκκαθάριση του κόστους περίθαλψης.

Σημείωση: Το ενημερωτικό σημείωμα «Mit der EHIC in Deutschland» περιέχει τις σημαντικότερες πληροφορίες. Εκτός από τα γερμανικά είναι διαθέσιμο και σε πέντε επιπλέον γλώσσες.

2. Σε περίπτωση μακράς διαμονής στη Γερμανία

Εάν η διαμονή σας εκτείνεται πέραν των ορίων μίας σύντομης διαμονής, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα επί των παροχών μέσω του εντύπου S1.

[Πρότυπο έντυπο S1] PDF, 583 KB, μη προσβάσιμο

Εκδίδεται από τον φορέα υγειονομικής ασφάλισης στη χώρα προέλευσης. Έτσι πέρα από τις ιατρικά απαραίτητες περιθάλψεις υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης και προγραμματισμένων θεραπειών και εξετάσεων ρουτίνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έντυπο S1 ανατρέξτε εδώ:

[Πληροφορίες σχετικά με το έντυπο S1 και τη χρήση του] PDF, 120 KB, μη προσβάσιμο

Αυτό αφορά αποσπασμένους εργαζόμενους/αποσπασμένες εργαζόμενες, μεθοριακούς εργαζόμενους/μεθοριακές εργαζόμενες και τα μέλη των οικογενειών τους ή συνταξιούχους που διαμένουν για μακρό διάστημα στη Γερμανία.

Εάν έρθετε στη Γερμανία για να υποβληθείτε σε ιατρική θεραπεία – συνεπώς για να πραγματοποιήσετε μία προγραμματισμένη περίθαλψη – θα χρειαστείτε μία βεβαίωση του δικαιώματός σας σε υγειονομική περίθαλψη από τον φορέα υγειονομικής σας ασφάλισης στη χώρα προέλευσης - το λεγόμενο «Portable Dokument S2».

Μία λίστα σημείων ελέγχου σας παρέχει μία σύνοψη όλων όσων πρέπει να λάβετε υπόψη στο πλαίσιο μίας προγραμματισμένης περίθαλψης.

3. Τόπος μόνιμης κατοικίας στη Γερμανία

Εάν έχετε μεταφέρει τον τόπο μόνιμης κατοικίας και συνεπώς συνήθους διαμονής σας στη Γερμανία, πρέπει κατά κανόνα να μεταφέρετε εδώ και την ασφάλισή σας σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό ισχύει και για μέλη της οικογενείας σας, εφόσον ζουν εδώ. Στη Γερμανία ισχύει γενική υποχρέωση υγειονομικής ασφάλισης!

Προσοχή: Εάν ως συνταξιούχος λαμβάνετε σύνταξη από μια χώρα προέλευσης/κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά μεταφέρετε τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας στη Γερμανία, διατηρείτε την υγειονομική ασφάλιση της χώρας προέλευσης!

Στη Γερμανία η ασφάλιση ασθένειας είναι δυνατή μέσω δύο διαφορετικών συστημάτων:

  • της υποχρεωτικής από τον νόμο υγειονομικής ασφάλισης (GKV) και
  • της ιδιωτικής υγειονομικής ασφάλισης (PKV).

Ως μέλος της GKV αποκτάτε αυτόματα και ασφάλεια χρόνιας περίθαλψης. Οι παροχές που δικαιούνται τα άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας περίθαλψης εξαρτώνται από τη διάρκεια, τον βαθμό και το είδος της απαιτούμενης περίθαλψης. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για πλήρη ασφάλιση. Για μια πλήρη κάλυψη είναι απαραίτητη η σύναψη μίας πρόσθετης ασφάλισης μακροχρόνιας περίθαλψης. Άτομα που επιλέγουν ιδιωτική υγειονομική ασφάλιση πρέπει κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου τους να συνάπτουν ταυτόχρονα και μία ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης.

Προσοχή: Η υποχρέωση ασφάλισης στο πλαίσιο της GKV ισχύει αυτόματα – και αναδρομικά! Εάν η εγγραφή σας σε ένα ασφαλιστικό ταμείο (που επιλέξατε ελεύθερα) γίνει με καθυστέρηση, αυτό έχει ως συνεπάγεται τη δημιουργία οφειλών λόγω εισφορών που δεν έχετε καταβάλει. Αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που δεν γνωρίζατε τίποτα για την υποχρεωτική ασφάλιση. Στην περίπτωση συσσωρευμένων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές απευθυνθείτε οπωσδήποτε σε ένα συμβουλευτικό κέντρο: Οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές μπορούν, υπό προϋποθέσεις να μειωθούν ή να παραγραφούν. Και η έναρξη της υποχρεωτικής ασφάλισης μπορεί πιθανώς να μετατεθεί προς τα πίσω.

Για ποιον ισχύει η υποχρέωση ασφάλισης σε φορέα της GKV, καθορίζεται στο § 5 παράγραφο 1 του κώδικα κοινωνικής νομοθεσίας V (SGB V) . Σε αυτούς συγκαταλέγονται εργαζόμενες και εργαζόμενοι που συγκεντρώνουν ένα ορισμένο ύψος εισοδήματος. Για το έτος 2022 το εισοδηματικό όριο είναι 64.350 ευρώ. Πάνω από το συγκεκριμένο όριο μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να ασφαλιστείτε στην PKV ή προαιρετικά στην GKV. Θα πρέπει να επιλέξετε μία από αυτές τις δύο εναλλακτικές. Δεν είναι δυνατό, να παραιτηθείτε εντελώς της ασφαλιστικής προστασίας του κλάδου ασθενείας!

Εάν ο/η σύζυγός σας διαμένει στη Γερμανία και δεν εργάζεται, μπορείτε να τον ασφαλίσετε στο GKV. Αυτό δεν συνεπάγεται κανένα πρόσθετο κόστος. Το ίδιο ισχύει για τα παιδιά σας (Οικογενειακή ασφάλιση σύμφωνα με το § 10 SGB V).  Για μέλη της οικογένειας, το δικαίωμα των οποίων στην οικογενειακή ασφάλιση λήγει στη χώρα προέλευσης ή για τα οποία αποκλείεται η οικογενειακή ασφάλιση, υπάρχει η δυνατότητα της προαιρετικής ασφάλισης στο GKV (σύμφωνα με το § 9 SGB V). Εντός τριών μηνών από την λήξη της ασφαλιστικής κάλυψης θα πρέπει να επιδειχθεί η προαιρετική ασφάλεια σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης.

Προσοχή: Ως πολίτης της ΕΕ, ο/η οποίος/-α έχει προσληφθεί ως υπάλληλος στη Γερμανία, θα πρέπει να μεριμνήσετε έγκαιρα πριν αναλάβετε τα εργασιακά σας καθήκοντα για την εγγραφή σας σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης. Απευθυνθείτε σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης και δηλώστε την ιδιότητα μέλους. Για μια λίστα των ταμείων υποχρεωτικής υγειονομικής ασφάλισης ανατρέξτε εδώ.

Εάν εργάζεστε με καθεστώς ελάχιστης απασχόλησης («Minijob»), οι μέσες μηνιαίες αποδοχές σας δεν υπερβαίνουν τα 450 ευρώ και δεν είστε αυτοαπασχολούμενος. Σε αυτή την περίπτωση, ως εργαζόμενος/-η δεν υπόκεισθε σε ασφαλιστική υποχρέωση. Θα πρέπει παρόλα αυτά να μεριμνήσετε για μία υγειονομική σας ασφάλιση!

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της οικογενειακής ασφάλισης στο GKV, π.χ. ως σύζυγος, ή μέσω του Γραφείου Εργασίας, εφόσον λαμβάνετε συμπληρωματικά επίδομα ανεργίας II. Ακόμα υπάρχει και η δυνατότητα μίας προαιρετικής ασφάλισης στη GKV ως διαδοχική ασφάλιση σε μία ασφαλιστική προστασία που πρόκειται να λήξει (σύμφωνα με το § 9 SGB V). Εντός τριών μηνών από τη λήξη της παλαιάς ασφαλιστικής προστασίας θα πρέπει να επιδειχθεί η οικειοθελής προαιρετική ασφάλεια σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης.

Στο τέλος, για εσάς ισχύει η αυτόματα επερχόμενη ασφαλιστική υποχρέωση στα πλαίσια της «υποχρεωτικής ασφάλισης ανασφάλιστων» σύμφωνα με το άρθρο § 5 παράγραφος 1 αρ. 13 SGB V)! Μπορείτε να ανταποκριθείτε στην εν λόγω ασφαλιστική υποχρέωση επιλέγοντας ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης. Όποιος διέθετε ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα προέλευσης πρέπει να αναζητήσει και στη Γερμανία ιδιωτική ασφάλιση.  

Για όσους αναζητούν εργασία εξαρτάται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας: όσο το επίκεντρο της ζωής σας βρίσκεται στη χώρα προέλευσης, δηλαδή δεν έχετε μεταφέρει τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας στη Γερμανία, παραμένετε ασφαλισμένος στον φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας προέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσετε να καταβάλετε ασφαλιστικές εισφορές ασθένειας στη χώρα προέλευσης. Ο καθορισμός της αλλαγής του τόπου κατοικίας στη Γερμανία μπορεί ενίοτε να παρουσιάζει δυσκολίες. Σημασία έχουν τα εξής κριτήρια: Διάρκεια και συνέχεια της διαμονής στη Γερμανία, οικογενειακές σχέσεις και κατάσταση κατοικίας – ο χρόνος της δήλωσης στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας μπορεί να είναι σημαντική χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.

Προσοχή: Εάν διαμένετε για περισσότερο από τρεις μήνες στη Γερμανία, υπόκεισθε σε κάθε περίπτωση στην υποχρεωτική δήλωση στην τοπικά αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας. Για πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο διαμονής ανατρέξτε εδώ.

Εάν έχετε μεταφέρει τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας στη Γερμανία όσο βρίσκεστε σε αναζήτηση μιας θέσης εργασίας, θα πρέπει να συνάψετε εδώ μία ασφάλεια ασθένειας. Υφίσταται μία αυτόματα επερχόμενη ασφαλιστική υποχρέωση («Υποχρεωτική ασφάλιση ανασφάλιστων» σύμφωνα με το § 5 παράγραφος 1 αρ. 13 SGB V)! Μπορείτε να ασφαλιστείτε στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από τη νομοθεσία ασφάλισης σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης της επιλογής σας. Όποιος διέθετε ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα προέλευσης πρέπει να αναζητήσει και στη Γερμανία ιδιωτική ασφάλιση.

Σημείωση: Για τους μη εργαζόμενους μετά τη λήξη της προστασίας υγειονομικής ασφάλισης στη χώρα προέλευσης υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισής τους στη Γερμανία στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από τη νομοθεσία ασφάλισης (§ 9 SGB V). Εντός τριών μηνών θα πρέπει να επιδειχθεί σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης μία βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης. Δεν προκύπτει κανένα κενό στην ασφαλιστική προστασία εφόσον η υγειονομική ασφάλιση στη Γερμανία διαδέχεται άμεσα εκείνη της χώρας προέλευσης. Ζητήστε βεβαίωση της παραλαβής της γραπτής σας κοινοποίησης από το ταμείο υγειονομικής ασφάλισης!

Ακόμα και εάν είστε ή/και ήσασταν έως τώρα αυτοαπασχολούμενος , στη Γερμανία οφείλετε να έχετε υγειονομική ασφάλιση. Δεν μπορείτε να παραιτηθείτε της ασφαλιστικής προστασίας! Κατά κανόνα πρέπει να ασφαλιστείτε σε έναν ιδιωτικό φορέα υγειονομικής ασφάλισης. Αυτοί συχνά διαφέρουν σημαντικά ως προς τις εισφορές και τις παροχές τους. Ενημερωθείτε σωστά και συγκρίνετε πάντα περισσότερα προγράμματα ασφάλισης. Τα συμβουλευτικά κέντρα μπορούν να σας βοηθήσουν σχετικά.

Σε περίπτωση ανεργίας – μετά από προηγούμενη απασχόληση στη Γερμανία - παραμένετε αυτόματα υπόχρεος ασφάλισης. Συνήθως η ασφάλιση ασθένειας παραμένει στο προηγούμενο ασφαλιστικό ταμείο. Βεβαίως το ασφαλιστικό ταμείο πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με την ανεργία. Οι εισφορές καταβάλλονται από τη Γραφείο Εργασίας (επίδομα ανεργίας I) ή από το Γραφείο Εργασίας (επίδομα ανεργίας II/«Hartz IV»).

Ακόμα και εάν λαμβάνετε κοινωνική πρόνοια σύμφωνα με το SGB XII, κατά κανόνα παραμένετε ασφαλισμένος στην GKV. Οι ασφαλιστικές εισφορές στην GKV καλύπτονται από τον φορέα κοινωνικής πρόνοιας (δημοτική κοινωνική υπηρεσία) σύμφωνα με το άρθρο § 32 παρ. 1 SGB XII. Εάν κατά τον χρόνο επέλευσης της ανάγκης για βοήθεια ήσασταν ασφαλισμένος στην PKV, οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον φορέα κοινωνικής πρόνοιας (§ 32 παρ. 5 SGB XII).

Εάν έχετε ανάγκη για βοήθεια, αλλά δεν διαθέτετε ασφαλιστική προστασία, γιατί δεν υφίσταται πλέον η υγειονομική σας ασφάλιση στη χώρα προέλευσης ή δεν μπορέσατε να συνάψετε μία υγειονομική ασφάλιση στη Γερμανία, υπάρχει η δυνατότητα, ανάλογα με το νομικό καθεστώς διαμονής σας η υγειονομική βοήθεια σύμφωνα με το SGB XII (§ 23 SGB XII). Εάν λόγω του νομικού καθεστώτος διαμονής σας ως άτομο που αναζητεί εργασία δεν έχετε δικαίωμα για αυτές τις παροχές, απομένει μόνο η δυνατότητα παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε περιπτώσεις ασθενειών οξείας μορφής και καταστάσεων άλγους καθώς και για την κύηση και τον τοκετό για έως ένα μήνα εντός δύο ετών, σε μεμονωμένες περιπτώσεις για μεγαλύτερο διάστημα.

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους σχετικά με το θέμα της πρόσβασης στο σύστημα υγείας θα βρείτε στο φυλλάδιο «Zugang zum Gesundheitssystem für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, Angehörige des EWR und der Schweiz» PDF, 2 MB, μη προσβάσιμο της Ομοσπονδιακής ομάδας εργασίας φορέων κοινωφελούς περίθαλψης και του Φορέα Ισότητας ΕΕ.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εγγραφή σας σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης, απευθυνθείτε σε ένα συμβουλευτικό κέντρο. Σε καμία περίπτωση μην μείνετε ανασφάλιστος! Σε κάθε περίπτωση αυτό συνεπάγεται προβλήματα.

Σημείωση: Μεταξύ των συμβουλευτικών κέντρων βρίσκονται και τα λεγόμενα γραφεία Clearing, τα οποία μπορούν να ελέγξουν για εσάς εάν και σε ποιον βαθμό δικαιούστε παροχές από το γερμανικό σύστημα υγείας. Τα γραφεία Clearing μπορούν να σας βοηθήσουν και με τη σύναψη μίας υγειονομικής ασφάλισης.

[Λίστα των γραφείων Clearing στη Γερμανία] PDF, 41 KB, μη προσβάσιμο

4. Με υγειονομική ασφάλιση στη Γερμανία: Ιατρική περίθαλψη

Ως μέλος του GKV στη Γερμανία λαμβάνετε μία κάρτα υγειονομικής ασφάλισης. Σε κάθε επίσκεψη σε ιατρό επιδεικνύετε την εν λόγω κάρτα υγειονομικής ασφάλισης. Το κόστος της ιατρικής περίθαλψης εκκαθαρίζεται απευθείας με το ταμείο υγειονομικής ασφάλισης. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα.

Προσοχή: Ενίοτε ο ιατρός συνιστά θεραπείες που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές καλύψεις της υγειονομικής ασφάλισης (IGeL – εξατομικευμένες παροχές υγείας). Μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να τις ακολουθήσετε έναντι πρόσθετου κόστους. Ο ιατρός σας οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας θεραπείας καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται.

Εάν εργάζεστε τη Γερμανία αλλά διαμένετε σε άλλη χώρα (τόπος μόνιμης κατοικίας εκτός της χώρας ασφάλισης), δικαιούστε υγειονομικής περίθαλψης και στη χώρα της μόνιμης κατοικίας σας. Βέβαια θα πρέπει να εγγραφείτε στον φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας. Για τη δήλωση στον τόπο μόνιμης κατοικίας σας χρειάζεστε το έντυπο S1. Για το έντυπο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο ταμείο υγειονομικής ασφάλισης σας στη Γερμανία.

5. Ασφάλιση ατυχήματος

Όλοι όσοι εργάζονται στη Γερμανία υπόκεινται στην υποχρεωτική από τη νομοθεσία (Unfallversicherung). Για αυτό δεν χρειάζεται ειδική εγγραφή. Για την εν λόγω ασφάλιση εσείς δεν επιβαρύνεστε με εισφορές, οι εισφορές καταβάλλονται αποκλειστικά από τον εργοδότη.

Η ασφάλιση κατά ατυχημάτων αποσκοπεί στην πρόληψη αλλά και στην προστασία από τις συνέπειες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Οι παροχές περιλαμβάνουν ιδίως τις ακόλουθες:

  • Περίθαλψη θεραπείας και παροχές ιατρικής αποκατάστασης,
  • Παροχές επανένταξης στον εργασιακό βίο (επαγγελματική αποκατάσταση),
  • Παροχές επανένταξης στον κοινωνικό βίο (κοινωνική αποκατάσταση),
  • Παροχές αντιστάθμισης απώλειας μισθού κατά τον χρόνο ανικανότητας προς εργασία και
  • Συντάξεις σε τραυματίες και επιζώντες.

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος η σχετική δήλωση υποβάλλεται από τον εργοδότη, σε περίπτωση υπόνοιας επαγγελματικής ασθένειας η δήλωση υποβάλλεται από τον ιατρό σας. Ο φορέας ασφάλισης κατά ατυχημάτων ελέγχει αυτόματα τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα. Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης ή δήλωσης από εσάς.

Σημείωση: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις παροχές της γερμανικής κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας παρατίθενται στις ιστοσελίδες της ένωσης GKV και της Γερμανικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης κατ’ Ατυχημάτων.