Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τους φόρους

Ποιες φορολογικές κλίμακες υπάρχουν στη Γερμανία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους αγρότες και δασοκόμους;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι θα πρέπει να κάνω, εάν έχω ξεχάσει ή εάν έχω χάσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου που μου είχε αποδοθεί;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι θα πρέπει να προσέξω, εάν είμαι μεθοριακός εργαζόμενος;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι θα πρέπει να προσέξω, όταν εργάζομαι μόνο προσωρινά στη Γερμανία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι θα πρέπει να προσέξω, εάν η διαμονή μου στη Γερμανία ήταν βραχύτερη από έξι μήνες;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι είναι τα ποσά προς αφαίρεση;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι είναι οι φορολογικές κλίμακες;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Που και πώς θα λάβω αριθμό φορολογικού μητρώου;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση