Συνήθεις ερωτήσεις για οικογένειες

Μπορώ να λάβω επίδομα τέκνων, ακόμα και αν το παιδί μου έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να λάβω το επίδομα μητρότητας και την προσαύξηση του επιδόματος μητρότητας;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι κοστίζει η φύλαξη παιδιών στη Γερμανία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι θα πρέπει να προσέξω στην αίτησή μου για επίδομα τέκνων;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια είδη φύλαξης παιδιών υπάρχουν;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια είδη γονεϊκού επιδόματος υπάρχουν;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, για να λάβω γονική άδεια;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια χώρα είναι αρμόδια για την καταβολή οικογενειακών παροχών, εφόσον η οικογένειά μου δεν κατοικεί στη χώρα, στην οποία είμαι ασφαλισμένος;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση