Συχνές ερωτήσεις αναφορικά με την αναζήτηση κατοικίας

Μπορεί ο εκμισθωτής να αυξήσει το μίσθωμα;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι σημαίνει τακτική και τι έκτακτη (άμεση) καταγγελία της μίσθωσης;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Was muss ich beachten, wenn ich mich für eine Wohnung bewerbe?ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Was versteht man unter einer Kaltmiete/Nettomiete und einer Warmmiete/Bruttomiete?ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Welche Informationen finde ich in den Wohnungsinseraten im Internet oder in Zeitungen?ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Wie finde ich für die ersten Wochen in Deutschland eine Unterkunft?ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Wieviel kostet eine Beratung beim Mieterverein?ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση