Συχνές ερωτήσεις για τα σχολεία

Χρειάζονται τα παιδιά μου απολυτήριο σχολείου, για να μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια είδη απολυτηρίων υπάρχουν;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Εάν τα παιδιά μου είναι μεγαλύτερα: Ποιες δυνατότητες έχουν να αποκτήσουν απολυτήριο;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση