Συχνές ερωτήσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό 

Υπάρχουν επαγγέλματα, για τα οποία δεν απαιτείται έλεγχος ισοτιμίας;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Μπορώ να λάβω οικονομική ενίσχυση από το Κράτος για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας αναγνώρισης;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (ΕΕΑ);ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι είναι μια ανάλυση δεξιοτήτων;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι είναι τα νομοθετικά μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποιο είναι το κόστος της διαδικασίας αναγνώρισης;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης της ισοτιμίας επαγγελματικών δεξιοτήτων και πόσο διαρκεί;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση