Συχνές ερωτήσεις για την απονομή δικαιοσύνης

Ακόμα και αν η απόλυσή μου είναι άκυρη, δεν θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι στον εργοδότη μου. Μπορώ αντ’ αυτού να ζητήσω αποζημίωση;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι μπορώ να κάνω, εάν δεν έχω τη δυνατότητα να αντεπεξέλθω στο κόστος μίας δικαστικής διαφοράς ή της αμοιβής δικηγόρου;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση