Συχνές ερωτήσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση

Μπορεί κάποιος να μάθει ένα νέο επάγγελμα ή να αποκτήσει νέα επαγγελματικά προσόντα και ως ενήλικος;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Αξίζει τα παιδιά μου να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση ή είναι καλύτερα να ξεκινήσουν κατευθείαν να εργάζονται (ως ανειδίκευτοι);ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια επαγγέλματα μαθητείας έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση στη Γερμανία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι υποστήριξη μπορούν να έχουν τα παιδιά μου κατά την αναζήτηση μιας θέσης μαθητείας;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια είναι η αμοιβή κατά τη διάρκεια της δυαδικής εκπαίδευσης;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποια αμοιβή καταβάλλεται κατά τη διάρκεια σχολικής επαγγελματικής κατάρτισης και τι είναι η οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Πόσο διαρκεί η δυαδική εκπαίδευση, ποιος τίτλος χορηγείται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Πόσο διαρκεί η σχολική επαγγελματική εκπαίδευση, ποιος τίτλος χορηγείται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Η επαγγελματική εκπαίδευση υποστηρίζεται για παράδειγμα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση