Συχνές ερωτήσεις για τις ειδικές μορφές εργασίας

Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ στη Γερμανία, εάν έχω προβλήματα και ο εργοδότης μου δεν έχει την έδρα του στη Γερμανία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος για μια επιχείρηση στη Γερμανία. Πώς μπορώ να ξέρω εάν στην πραγματικότητα δεν είμαι μισθωτός εργαζόμενος; Ποιες νομικές συνέπειες θα είχε η ιδιότητά μου ως μισθωτός εργαζόμενος;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ως αυτοαπασχολούμενος πρέπει να εκδώσω τιμολόγιο. Ποια στοιχεία θα πρέπει να περιέχει;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Το εισόδημά μου διαφέρει από μήνα σε μήνα – κερδίζω πότε 200 €, πότε 50 €, πότε 550 €. Υπάγομαι ακόμα στο καθεστώς μερικής απασχόλησης Minijob;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Μπορώ ως Minijobber να απαλλαγώ από την υποχρέωση καταβολής συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι ισχύει εάν έχω περισσότερες θέσεις υπό το καθεστώς απασχόλησης Minijob;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι θα πρέπει να περιέχει η σύμβαση απόσπασής μου;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση