Συχνές Ερωτήσεις για τις Συνθήκες Εργασίας

Για ποιους λόγους μπορεί το συμβούλιο εργαζομένων να αντιταχθεί σε μια καταγγελία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Έχω δικαίωμα άδειας κατά τη δοκιμαστική περίοδο;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Υπάρχουν καμιά φορά ορισμένες ώρες στη δουλειά που δεν μπορώ να κάνω τίποτα, επειδή πρέπει να περιμένω υλικό ή παραγγελίες. Αυτός ο χρόνος θεωρείται χρόνος εργασίας;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης ισχύουν και σε περίπτωση που εργάζομαι σε επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Λαμβάνω τον κατώτατο μισθό, αλλά ο συνάδελφός μου λαμβάνει τα διπλάσια. Είναι σωστό;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Μπορεί ο εργοδότης να μου προτείνει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μόνο για τη δοκιμαστική περίοδο;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ο εργοδότης μου δεν είναι ευχαριστημένος από την εργασία μου. Θα λάβω τον κατώτατο μισθό παρ’ όλα αυτά;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Υπάγομαι στις ρυθμίσεις συλλογικής σύμβασης;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Σε ποια περίπτωση είναι ισχυρή η άμεση καταγγελία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι περιλαμβάνει η αρχή της ίσης μεταχείρισης του εργατικού δικαίου;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι θα πρέπει να προσέξω κατά τη δοκιμαστική εργασία;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Τι ισχύει, εάν δεν μπορούσα να πάρω άδεια λόγω μακροχρόνιας ασθένειας;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποιες εξαιρέσεις υπάρχουν από το ανώτατο όριο των 8 ωρών εργασίας την ημέρα;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποιοι λόγοι καταγγελίας επιτρέπονται σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Με ποιες έννομες συνέπειες απειλείται ο εργοδότης που δεν πληρώνει τον κατώτατο μισθό;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Ποιος απολαύει ειδικής προστασίας σε περίπτωση απολύσεων ανεξάρτητα από τον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση
Πώς ελέγχεται η τήρηση του νόμου για τον κατώτατο μισθό;ΆνοιγμαΕλαχιστοποίηση