Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που απ κτήθηκαν στο εξωτερικό

επιστροφή στον Πλοηγό

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Παράδειγμα
Η Μπεάτα είναι εκπαιδευμένη νοσοκόμα. Μετά από 14 χρόνια εργασίας σε ένα νοσοκομείο στην Πολωνία έμεινε άνεργη και αποφάσισε να έρθει στη Γερμανία για να εργαστεί εδώ ως οικιακή βοηθός. Σκέφτηκε ότι αυτή ήταν η καλύτερη εναλλακτική, αφού στη Γερμανία υπάρχουν πολλές θέσεις που απευθύνονται σε άτομα χωρίς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας και χωρίς γερμανικό δίπλωμα και τα οποία είναι έτοιμα να αναλάβουν τη φροντίδα ατόμων στο σπίτι τους.
Μέσω μιας εταιρείας υπηρεσιών φροντίδας η Μπεάτα βρήκε δουλειά σε μια οικογένεια. Προσέχει μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία υποφέρει από πολλές διαφορετικές παθήσεις. Μαγειρεύει και σερβίρει γεύματα, κρατάει συντροφιά και βοηθάει στο ντύσιμο. Για αυτή την εργασία πληρώνεται με περ. 1.600 ευρώ μικτά τον μήνα. Η Μπεάτα θα ήθελε να επιστρέψει στο πραγματικό της επάγγελμα. Από τη μία αισθάνεται άσχημα γιατί εργάζεται σε μία θέση κατώτερη των δεξιοτήτων της, από την άλλη ξέρει ότι ως νοσοκόμα θα μπορούσε να κερδίζει πολύ περισσότερα χρήματα.

1. Συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα αναγνώρισης

Για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες δυνατότητες έχει η Μπεάτα, για να εργαστεί στο αντικείμενο της εκπαίδευσής της, αναζητά ένα από τα πολλά συμβουλευτικά κέντρα που μπορούν να της δώσουν συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση των δεξιοτήτων της.

Τα συμβουλευτικά κέντρα του προγράμματος Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης ( Integration durch Qualifizierung /IQ ) » ενημερώνουν σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγελμάτων στη Γερμανία και τη διαδικασία αναγνώρισης. Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι δωρεάν και παρέχεται σε περισσότερες γλώσσες. Η Μπεάτα μπορεί να βρει τις διευθύνσεις των συμβουλευτικών κέντρων στον ακόλουθο ιστότοπο:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/el/index.php

Η Μπεάτα μπορεί να αποταθεί και στο Γερμανο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα Pro Recognition . Το Pro Recognition προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ. Εκτός από την Πολωνία, στο πρόγραμμα συμμετέχει μεταξύ άλλων και η Ιταλία. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

για την Πολωνία:
https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/ uznawanie-kwalifikacji/

για την Ιταλία: https/www.ahk.de/it/wir-foerdern/ prorecognition-italy/prorecognition-italia

Παράλληλα υπάρχουν πολλές συμβουλευτικές δομές για μετανάστριες και μετανάστες που παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με το θέμα της «αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή». Η Μπεάτα μπορεί να βρει τις διευθύνσεις στη βάση δεδομένων του Φορέα Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Η Μπεάτα μπορεί να λάβει τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση και στη γραμμή επικοινωνίας «Εργασία και Ζωή στη Γερμανία (Arbeiten und Leben in Deutschland), η οποία όμως απαντά σε ερωτήσεις μόνο στα Γερμανικά και τα αγγλικά. Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στο τηλέφωνο: +49 30 1815-1111.

Το επάγγελμα της νοσοκόμας, στο οποίο έχει εκπαιδευτεί η Μπεάτα, είναι στη Γερμανία «νομοθετικά κατοχυρωμένα», που σημαίνει, απαιτείται επίσημη άδεια εξάσκηση επαγγέλματος.

Στην περίπτωση της Μπεάτα το πτυχίο της αναγνωρίζεται αυτόματα στη Γερμανία βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών. Γιατί η Μπεάτα έλαβε το δίπλωμά της μετά την 01.05.2004 (ημερομηνία ένταξης της Πολωνίας στην ΕΕ και θέσης των ευρωπαϊκών κανόνων σε ισχύ). Η κατάστασή της θα ήταν διαφορετική, εάν είχε λάβει το δίπλωμά της πριν από αυτή την ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση το πτυχίο της θα αναγνωριζόταν αυτόματα μόνο εάν θα μπορούσε να υποβάλει μια βεβαίωση από την αρμόδια αρχή στην Πολωνία που να πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση που ολοκλήρωσε πριν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ πληροί τις ελάχιστες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Αυτόματη αναγνώριση σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κανείς να περάσει την εξέταση πιστοποίησης. Παρόλα αυτά η Μπεάτα θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αναγνώρισης.

Εάν η Μπεάτα θέλει να εργαστεί ως νοσοκόμα στη Γερμανία χωρίς περιορισμούς, χρειάζεται μια κρατική άδεια. Με αυτή την άδεια μπορεί να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο και να εξασκεί το επάγγελμα της νοσοκόμας. Με αυτή την άδεια θα μπορεί να εκτελεί και εργασίες που επιτρέπονται να πραγματοποιούνται μόνο από νοσοκόμες υπό εντολές ιατρού, όπως είναι π.χ. οι ενέσεις.

Για τον σκοπό αυτό η Μπεάτα θα πρέπει να υποβάλει στο αρμόδιο γραφείο αναγνώρισης μια αίτηση για τη χορήγηση αίτηση για τη χορήγηση «Άδειας να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο της νοσοκόμας ». Το συμβουλευτικό κέντρο για θέματα αναγνώρισης θα δώσει στην Μπεάτα τη διεύθυνση του γραφείου αναγνώρισης καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης της διαδικασίας αναγνώρισης.

Η Μπεάτα μαθαίνει ότι για την εξάσκηση του επαγγέλματος της νοσοκόμας απαιτείται καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.

2. Γραφείο αναγνώρισης

Η Μπεάτα μπορεί να βρει το γραφείο αναγνώρισης με την ακόλουθη μηχανή αναζήτησης:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/el/anazitisi-symvoulon.php

Εκεί η Μπεάτα θα μάθει ποια έγγραφα απαιτούνται για τον φάκελο της αίτησής της. Αυτά διαφέρουν από το ένα ομόσπονδο κρατίδιο στο άλλο. Κατά κανόνα, αυτά είναι τα εξής:

  • Έγγραφο ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο)
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης καθώς και ενδεχ. άλλα αποδεικτικά επάρκειας
  • Βεβαιώσεις της σχετικής με το αντικείμενο επαγγελματικής εμπειρίας
  • Ιατρικές βεβαιώσεις σχετικά με την καταλληλότητά της υγείας
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικά γνώσεων γερμανικής γλώσσας
  • Πρόσφατη βεβαίωση για το ότι δεν εκκρεμεί καμία ποινική διαδικασία

Τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτότυπο και σε επίσημα επικυρωμένη μετάφραση.

Ως νοσοκόμα από κράτος μέλος της ΕΕ, η Μπεάτα θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση και για την έκδοση Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_el.htm

Η ταυτότητα είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF. Η επαγγελματική ταυτότητα απλοποιεί τη διαδικασία αναγνώρισης, όμως δεν την υποκαθιστά. Η Μπεάτα θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να υποβάλει αίτηση για να λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία. Η αίτηση για την έκδοση Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας αξίζει κυρίως στην περίπτωση που η Μπεάτα αποφασίσει να εργαστεί ως νοσοκόμα και σε άλλες χώρες της ΕΕ εκτός της Γερμανίας.

3. Σχολή εκμάθησης γλώσσας

Για να μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα της νοσοκόμας, η Μπεάτα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου B2. Η Μπεάτα μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα ενσωμάτωσης και εκμάθησης γλώσσας στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/BAMF):

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ DeutschLernen/deutschlernen-node.html

Η Μπεάτα μπορεί να υποβάλει στη BAMF του ομόσπονδου κρατιδίου στο οποίο διαμένει τις ερωτήσεις της σχετικά με τα μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, όπως π.χ. πού και πότε αρχίζει ο επόμενος κύκλος μαθημάτων ή τι κοστίζει, και μέσω email:

4. Δυνατότητες χρηματοδότησης

Το κόστος της διαδικασίας διαφέρει στα επιμέρους ομόσπονδα κρατίδια. Στα έξοδα καθαυτής της διαδικασίας αναγνώρισης υπάρχουν πρόσθετα έξοδα π.χ. για μεταφράσεις και επικυρώσεις. Μπορούν γρήγορα να υπερβούν τις οικονομικές δυνατότητες της Μπεάτα.

Η Μπεάτα εργάζεται και έχει δικό της εισόδημα. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της και δεν εξαρτάται από συμπληρωματικές παροχές του Γραφείου Εργασίας (Jobcenter). Από την άλλη πλευρά, δεν έχει όμως καμία δυνατότητα να λάβει οικονομική ενίσχυση από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας.

Η Μπεάτα θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη διαδικασία αναγνώρισης. Με αυτή την ενίσχυση μπορεί π.χ. να καλυφθεί το κόστος για τέλη και δαπάνες της διαδικασίας αναγνώρισης, το κόστος για μεταφράσεις και επίσημη επικύρωση τίτλων σπουδών μέχρι το ποσό των 600 ευρώ. Προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης είναι μεταξύ άλλων ένας ελάχιστος χρόνος παραμονής στη Γερμανία τριών μηνών καθώς και ετήσιο μικτό εισόδημα 26.000 ευρώ (μικτά). Η αίτηση πρέπει να έχει ως αποδέκτη την ακόλουθη υπηρεσία:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
gGmbH Mühlenstr. 34/36
09111 Chemnitz

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στο Προσάρτημα, παράρτημα XX. PDF, 3 MB, μη προσβάσιμο

Με τη συμπλήρωση μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε γραφείο IQ- ή άλλο συμβουλευτικό κέντρο για θέματα μετανάστευσης.

Στα ομόσπονδα κρατίδια του Αμβούργου και του Βερολίνου υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης: Προγράμματα  «Härtefallfonds Berufsanerkennung Berlin»  και «Hamburger Stipendienprogramm» .

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Härtefallfonds Berufsanerkennung Berlin» μπορεί να λάβει κανείς στο Γραφείο Εντεταλμένου της Κυβέρνησης του Βερολίνου για θέματα Ένταξης και Μετανάστευσης:

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Τηλέφωνο: (030) 9017-2326
Φαξ: (030) 9017-2320
haertefallfonds@intmig.berlin.de

και για το πρόγραμμα υποτροφιών Αμβούργου στη Διακονία Αμβούργου:

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg
Τηλέφωνο: (040) 30620-396
zaa@diakonie-hamburg.de