Διαμονή μελών της οικογένειας

Διαμονή μελών της οικογένειας

Παράδειγμα
Η Άλμπα
κατάγεται από την Ισπανία. Είναι στη Γερμανία εδώ και δύο μήνες και έχει μια σύμβαση μερικής απασχόλησης. Κερδίζει 600 ευρώ τον μήνα. Ο άντρας της που έμεινε στην Ισπανία, είναι υπήκοος Κολομβίας και μια άδεια μόνιμης διαμονής ΕΕ στην Ισπανία. Η Άλμπα θέλει ο άντρας της να έρθει κοντά της στη Γερμανία για να φτιάξουν εδώ μαζί μια καινούργια ζωή. Ο άντρας της Άλμπα έχει ήδη μια προσφορά θέσης εργασίας από τη Γερμανία. Ο εργοδότης θέλει να τον προσλάβει αμέσως και ρωτάει για το καθεστώς διαμονής και την άδεια εργασίας. Η Άλμπα τηλεφώνησε στο τοπικό γραφείο της αρμόδιας για τους αλλοδαπούς αρχής. Εκεί της είπαν ότι θα πρέπει να έχει επαρκές εισόδημα και ένα μεγάλο διαμέρισμα, προκειμένου να επιτραπεί στον άντρα της να έρθει στη Γερμανία. Θα πρέπει να υποβάλει από την Ισπανία αίτηση για έγγραφα παραμονής. Ο εργοδότης που θέλει να προσλάβει τον άντρας της πιέζει: Εάν ο άντρας της δεν αναλάβει καθήκοντα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα προσλάβει κάποιον άλλο. Η Άλμπα νιώθει μπερδεμένη και σκέφτεται ο άντρας της να αρχίσει να εργάζεται χωρίς έγγραφα.

1. Συμβουλευτικό κέντρο για θέματα δικαίου διαμονής

Ως πολίτης της ΕΕ που έχει δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, η Άλμπα έχει τα ίδια δικαιώματα όπως οι Γερμανοί υπήκοοι. Ένα από αυτά είναι και το δικαίωμα να ζει μαζί με την οικογένειά της.

Για να λάβει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς της, η Άλμπα μπορεί να αποταθεί σε ένα συμβουλευτικό κέντρο που παρέχει συμβουλές για το δίκαιο διαμονής. Η συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν. Η Άλμπα μπορεί να ψάξει εδώ για να βρει ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, κατά προτίμηση στη μητρική της γλώσσα:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Εάν ο άντρας της Άλμπα εγκατασταθεί στη Γερμανία, έχει ως μέλος οικογένειας μιας πολίτη της ΕΕ τα ίδια δικαιώματα με αυτά της γυναίκας του: Επιτρέπεται να διαμένει και να εργάζεται στη Γερμανία χωρίς να χρειάζεται καμία πρόσθετη άδεια. Αντίθετα από τις πληροφορίες που έλαβε η Άλμπα τηλεφωνικώς από την αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή, το εισόδημα και το μέγεθος του διαμερίσματος δεν έχουν καμία σημασία.

Μέλη οικογένειας που έχουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν είναι πολίτες της ΕΕ, λαμβάνουν μετά από σχετική αίτηση μια βεβαίωση για το δικαίωμα διαμονής τους (δελτίο διαμονής). Ο άντρας της Άλμπα μπορεί, ωστόσο, να αρχίσει να εργάζεται πριν εκδοθεί το δελτίο διαμονής. Το δικαίωμα στην εργασία απορρέει ήδη από τον νόμο και το δελτίο διαμονής έχει μόνο «δηλωτικό» χαρακτήρα, δηλαδή βεβαιώνει το υπάρχον δικαίωμα διαμονής. Συνεπώς ο άντρας της Άλμπα δεν χρειάζεται να φοβάται τίποτα και μπορεί να ζητήσει κανονικά μια σύμβαση εργασίας.

2. Είσοδος στην χώρα

Επειδή ο άντρας της Άλμπα έχει το δελτίο διαμονής διαρκείας από την Ισπανία, δεν χρειάζεται καμία θεώρηση εισόδου, στη Γερμανία. Αρκεί ένα διαβατήριο σε ισχύ.

Εάν δεν είχε αυτό το έγγραφο διαμονής, θα έπρεπε καταρχήν να επιδείξει μια βίζα για την είσοδο στη χώρα. Τι θα συνέβαινε εάν εμφανιζόταν στα σύνορα χωρίς να έχει βίζα; Σε αυτή την περίπτωση η βίζα εισόδου θα μπορούσε να εκδοθεί και κατά την είσοδο, εφόσον θα μπορούσε να αποδείξει ότι είναι παντρεμένος με μια πολίτη της ΕΕ, η οποία διαμένει ήδη στη Γερμανία. Ως αποδεικτικό πρέπει να επιδείξει μια ληξιαρχική πράξη γάμου, η οποία έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί και επικυρωθεί σε μια χώρα μέλος της ΕΕ.

3. Αρχή αρμόδια για τη δήλωση διεύθυνσης κατοικίας

Βασικά ο άντρας της Άλμπα είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας του στην αρμόδια αρχή, και μάλιστα εντός δύο εβδομάδων από την εγκατάστασή του στο νέο διαμέρισμα. Εάν ο άντρας της διατήρησε τη διεύθυνσή του στην Ισπανία, η παραπάνω προθεσμία αρχίζει μετά από τρεις μήνες από την εγκατάστασή του στο διαμέρισμα στη Γερμανία.

Ενδεχόμενες δυσκολίες με τη δήλωση της διεύθυνσης κατοικίας δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα, του να αρχίζει να εργάζεται (βλέπε σχετικά κεφάλαιο 1: Εργασία χωρίς δηλωμένη διεύθυνση).

4. Ταμείο ασφάλισης

Εάν ο άντρας της Άλμπα αρχίσει αμέσως να εργάζεται, κατά κανόνα θα ασφαλιστεί για ασθένεια από τον εργοδότη. Χρειάζεται μόνο να πει στον εργοδότη σε ποιο ταμείο ασφάλισης ασθένειας θέλει να ασφαλιστεί.

Εάν δεν αρχίσει αμέσως να εργάζεται πρέπει να ασφαλιστεί μέσω της Άλμπα ως μέλος οικογενείας προκειμένου να μη μείνει στη Γερμανία χωρίς να διαθέτει ασφάλιση ασθένειας.

5. Αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή

Για να λάβει το δελτίο διαμονής ο άντρας της Άλμπα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή.

Για την αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή η Άλμπα και ο άντρας της χρειάζονται τη ληξιαρχική πράξη γάμου. Μπορεί να χρειαστεί η Άλμπα να αποδείξει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτό μπορεί να π.χ. να το κάνει με μια γραπτή βεβαίωση απασχόλησης από τον εργοδότη της. Η αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή θα εκδώσει για τον άνδρα της Άλμπα ένα δελτίο διαμονής. Αυτό ισχύει για 5 έτη.

Ένα παράδειγμα δελτίου διαμονής ΕΕ βρίσκεται στο Προσάρτημα παράρτημα XIX. PDF, 359 KB, μη προσβάσιμο

Μέχρι τώρα για την έκδοση αυτού του δελτίου διαμονής απαιτούνται αρκετοί μήνες. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να είναι δύσκολο για τον άντρα της Άλμπα να αποδείξει τα δικαιώματά του (π.χ. να δεχθεί μία θέση εργασίας).

Για αυτό μετά την είσοδό του στη χώρα και τη δήλωση της διεύθυνσης κατοικίας στην αρμόδια αρχή, πρέπει αμέσως να πάει στην αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή. Εκεί θα λάβει αμέσως μία βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί την αίτησή του για την έκδοση δελτίου διαμονής. Η βεβαίωση περιλαμβάνει επίσης τη σημείωση, ότι ο άντρας της Άλμπα έχει το δικαίωμα να εργαστεί. Μπορεί π.χ. να επιδείξει αυτή τη βεβαίωση στον εργοδότη του.

6. Φορέας Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ

Εάν η Άλμπα και ο άντρας της αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τις διατυπώσεις με την επιβολή των δικαιωμάτων τους, μπορούν να ενημερωθούν στον ιστότοπο του φορέας Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ στη μητρική τους γλώσσα και να αναζητήσουν ένα κατάλληλο συμβουλευτικό κέντρο στην περιοχή τους:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Ο Φορέας Ισότητας έχει την εντολή να παρέχει υποστήριξη στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους από την ΕΕ στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, τα οποία έχουν στη Γερμανία στη βάση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της εντολής της προσφέρει ανεξάρτητες νομικές ή/και λοιπές συμβουλές σε εργαζόμενους της ΕΕ και στα μέλη των οικογενειών τους και τους παραπέμπει στους αρμόδιους οργανισμούς.

Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μέσω του ακόλουθου οnline εντύπου:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/fachleute/beratungsanfrage

7. SOLVIT

Πιθανώς η Άλμπα και ο άντρας της αντιμετωπίζουν δυσκολίες με μία υπηρεσία (π.χ. με την αρμόδια για τους αλλοδαπούς αρχή ή το ταμείο ασφάλισης ασθένειας) ή/και νιώθουν θύματα διακρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να αποταθούν στο SOLVIT και με το ακόλουθο έντυπο:

https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry- complaint-form/home?languageCode=de&origin
=solvit-web

Το SOLVIT είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών συμβουλευτικών κέντρων αποστολή του οποίου είναι η όσο τον δυνατόν ταχύτερη επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων με τις δημόσιες υπηρεσίες εντός της ΕΕ (εντός δέκα εβδομάδων).

επιστροφή στον Πλοηγό