Εκ περιτροπής εργασία

επιστροφή στον Πλοηγό

Εκ περιτροπής εργασία

Παράδειγμα
Ο Γίρι εργάζεται εδώ και έναν χρόνο ως σύμβουλος πωλήσεων για ένα γραφείο διοργάνωσης ταξιδίων και στα τέλη Μαρτίου άλλαξε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας. Ο εργοδότης του έδωσε να υπογράψει μια σύμβαση και του είπε ότι θα έπρεπε να αλλάξει σε εκ περιτροπής εργασία. Εάν ο Γίρι δεν υπέγραφε τη σύμβαση τότε θα απολυόταν, όπως του είπε. Η σύμβαση δεν ήταν καθόλου σαφής για τον Γίρι: Σε αυτήν αναφερόταν ότι θα εργάζεται μεταξύ 0 και 40 ώρες την εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στο πόσο θα ισχύει η εκ περιτροπής απασχόληση. Ο Γίρι υπέγραψε παρόλα αυτά τη σύμβαση, όπως και όλοι οι συνάδελφοί του. Τους επόμενους μήνες ο χρόνος εργασίας του Γίρι διέφερε από μήνα σε μήνα: Μερικές φορές μόνο δύο ώρες την ημέρα, άλλοτε πάλι έπρεπε να δουλεύει οκτώ ή περισσότερες ώρες. Τον Μάιο πήρε μία εβδομάδα άδεια, στο ενδιάμεσο υπήρξαν και αργίες. Αντί για 2.000 ευρώ που έπαιρνε κανονικά κάθε μήνα, ο μισθός του ήταν μόλις 1.200 ευρώ . Ο Γίρι δεν καταλαβαίνει το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας του: Δεν καταλαβαίνει τα ποσά που αναγράφονται δίπλα στις θέσεις Επίδομα εκ περιτροπής εργασίας, Διακοπές και αργίες. Μετά από τρεις μήνες συνέβη αυτό που ο Γίρι δεν περίμενε να συμβεί: Του κοινοποιήθηκε η απόλυση. Ως αιτιολογία για την απόλυση αναφέρεται «για επιχειρησιακούς λόγους». Ο Γίρι είναι πολύ απογοητευμένος γιατί νιώθει πως το αφεντικό του δεν τήρησε τις υποσχέσεις του: Η θέση εργασίας του Γίρι δεν επρόκειτο να καταργηθεί. Ο Γίρι θεωρεί την απόλυση άδικη και θέλει να κάνει κάτι για αυτό. Τώρα θέλει ολόκληρο τον μισθό του και επίσης να αναφέρει πως ο ερργοδότης του έδινε πολύ λίγα χρήματα. Όμως σε ποιον;

1. Συμβουλευτικό κέντρο

Ο Γίρι πηγαίνει αμέσως σε ένα συμβουλευτικό κέντρο για αλλοδαπούς εργαζόμενους, το οποίο έχει βοηθήσει και πολλούς φίλους που αντιμετώπιζαν προβλήματα με εργοδότες: Σε όλη τη Γερμανία υπάρχουν πολλά τέτοια συμβουλευτικά κέντρα:

Εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα για θέματα εργατικού δικαίου:

https://www.bema.berlin/el/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Μπορεί κανείς να βρει μια επισκόπηση όλων των συμβουλευτικών κέντρων κατά τομέα ειδίκευσης και κατά γλώσσα στη διεύθυνση:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι δωρεάν. Οι σύμβουλοι μιλούν πολλές γλώσσες και μπορούν να ελέγξουν τα έγγραφα του Γίρι από νομική άποψη Jiřís και να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ο Γίρι μαθαίνει περισσότερα σχετικά με την εκ περιτροπής εργασία: Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει ως σκοπό την αποφυγή απολύσεων. Εργοδότες που αντιμετωπίζουν προσωρινή μείωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, όπως π.χ. ο εργοδότης του Γίρι λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού, δεν χρειάζεται να προβούν αμέσως σε απολύσεις. Αντί για αυτό μπορούν να μειώσουν τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού τους. Εάν η κατάσταση βελτιωθεί, ο χρόνος απασχόλησης μπορεί αμέσως να αυξηθεί.

Εάν ένας εργοδότης θέλει να υιοθετήσει την εκ περιτροπής απασχόληση, χρειάζεται την έγκριση των εργαζομένων για αυτό. Συνήθως η έγκριση εξασφαλίζεται μέσω ενός γραπτού συμφωνητικού. Τέτοιου είδους συμφωνητικά πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφή και κατανοητό τρόπο. Η έναρξη και το τέλος της εκ περιτροπής εργασίας πρέπει να καθορίζονται ρητά. Το συμφωνητικό που υπέγραψε ο Γίρι δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και είναι πιθανό ότι δεν έχει καμία ισχύ. Αυτό θα σήμαινε ότι ο Γίρι δικαιούται τον πλήρη μισθό, και για τις ώρες που δεν εργάστηκε. Αυτό όμως θα έπρεπε να εξεταστεί πιο λεπτομερώς, π.χ. από έναν δικηγόρο ειδικευμένο στο εργατικό δίκαιο.

Για τις λιγότερες ώρες εργασίας οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες λαμβάνουν 60% της μείωσηςτου μισθού τους (εάν έχουν παιδιά 67%). Αυτός ο μισθός ονομάζεται και επίδομα εκ περιτροπής απασχολούμενων εργαζομένων. Για αυτό ο εργοδότης λαμβάνει μια επιχορήγηση από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας. Ο εργοδότης του Γίρι δηλώνει στο τέλος κάθε μήνα στο Γραφείο Εργασίας πόσες ήταν πραγματικά οι λιγότερες ώρες εργασίας. Τα στοιχεία πρέπει να ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Κατά τη διάρκεια των διακοπών ο Γίρι πρέπει να πληρώνεται με τον συνήθη μισθό πλήρους απασχόλησης. Και τις αργίες πρέπει να τις πληρώσει μόνος του ο εργοδότης του Γίρι, όμως μόνο μέχρι το ποσό του επιδόματος εκ περιτροπής απασχολούμενων εργαζομένων..

Συγκρίνοντας τις λίστες των ωρών εργασίας με το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας οι σύμβουλοι διαπιστώνουν ότι ο Γίρι έλαβε λιγότερα χρήματα από όσα δικαιούταν. Συμβουλεύουν τον Γίρι να καταθέσει αγωγή καταβολής δεδουλευμένων. Τα ακριβή βήματα περιγράφονται στο κεφάλαιο 2: Μη καταβολή μισθού.

Σε ό,τι αφορά την απόλυση του Γίρι: Κατά τη διάρκεια της εκ περιτροπής απασχόλησης η καταγγελία της σύμβασης εργασίας καταρχήν δεν απαγορεύεται.

Εφόσον η οικονομική κατάσταση του εργοδότη δεν βελτιωθεί παρά την εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας με συνέπεια την οριστική κατάργηση της θέσης εργασίας του Γίρι, ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

Ο Γίρι εργάζεται πάνω από έξι μήνες στην επιχείρηση, η οποία έχει περισσότερα από δέκα άτομα προσωπικό. Με αυτό υπόκειται στην νομικά κατοχυρωμένη προστασία (εργαζομένου) από απόλυση. Το εργατοδικείο μπορεί να εξετάσει εάν η καταγγελία από τον εργοδότη είναι αιτιολογημένη και κοινωνικά αποδεκτή. Εάν θέλει ο Γίρι μπορεί να προσφύγει στο εργατοδικείο κατά αυτής της απόλυσης. Οι σύμβουλοι μπορούν να προετοιμάσουν τον Γίρι για την κατάθεση της αγωγής κατά της απόλυσης.

Με την απόλυση λήγει η εκ περιτροπής απασχόληση. Ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει τον Γίρι παρόλα αυτά. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του BMAS , για το διάστημα από την ημέρα ανακοίνωσης της απόλυσης μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας καταγγελίας ο Γίρι τον πλήρη μισθό, ανεξάρτητα από το εάν συνεχίζει να εργάζεται με ωράριο πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο Γίρι θα πρέπει να συνεχίσει και μετά την απόλυση να είναι διαθέσιμος προς εργασία όπως προβλέπεται από τη σύμβαση!

Ως προς τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας ΙΙ ο Γίρι δεν έχει κανένα μειονέκτημα λόγω εκ περιτροπής εργασίας, αφού αυτό υπολογίζεται στη βάση πλήρους απασχόλησης.

2. Εργατοδικείο

Ο Γίρι μπορεί να υποβάλει την αγωγή προφορικά στο γραφείο κατάθεσης δικογράφων του αρμόδιου εργατοδικείου. Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την έδρα του εργοδότη. Εάν ο Γίρι εργαζόταν σε άλλο τόπο από αυτόν στο οποίο ο εργοδότης έχει την έδρα του, μπορεί να υποβάλει αγωγή και εκεί. Η απόφαση είναι δική του. Ο Γίρι μπορεί να βρει το κατά τόπο αρμόδιο εργατοδικείο στο διαδίκτυο:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis. php

Ο Γίρι μπορεί να συμπληρώσει τα έντυπα της αγωγής και να τα στείλει στο δικαστήριο ταχυδρομικώς ή με φαξ. Μπορεί κανείς να βρει τα έντυπα αγωγών στους ιστοτόπους πολλών εργατοδικείων.

Ο Γίρι μπορεί να βρει ένα υπόδειγμα αγωγής προστασίας (εργαζομένου) από απόλυση στο παράρτημα XXΙ. PDF, 527 KB, μη προσβάσιμο

Οι σύμβουλοι στα ειδικευμένα σε θέματα εργατικού δικαίου συμβουλευτικά κέντρα μπορούν να βοηθήσουν με τη συμπλήρωση του εντύπου της αγωγής.

Σημαντικό! Ο Γίρι πρέπει να υποβάλει σε ένα δικαστήριο την αγωγή εντός τριών εβδομάδων από την ημέρα που παρέλαβε την επιστολή απόλυσης. Μετά αυτό δεν θα είναι καταρχήν δυνατό.

Εάν το εργατοδικείο διαπιστώσει ότι η απόλυση στερείται νομικής βάσης ή δεν δικαιολογείται, ο Γίρι θα μπορεί να κρατήσει τη θέση εργασίας του.

3. Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας

Επειδή οι σύμβουλοι διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των λιστών ωρών εργασίας και των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας και πιθανή κατάχρηση του επιδόματος εκ περιτροπής απασχολούμενων, συμβουλεύουν τον Γίρι να ενημερώσει το Γραφείο Εργασίας για την περίπτωση υποβάλλοντας και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως πρωτότυπες λίστες ωρών εργασίας. Κατά προτίμηση γραπτώς μέσω email ή ταχυδρομείου. Ο Γίρι μπορεί να βρει στο διαδίκτυο τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού παραρτήματος του Γραφείου Εργασίας:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen

Αυτό δεν θα βοηθήσει μεν τον Γίρι να λάβει τον πλήρη μισθό του, μπορεί όμως να οδηγήσει στην επιβολή τιμωρίας του εργοδότη και να αποτρέψει ανάλογη συμπεριφορά στο μέλλον.

Εάν τα στοιχεία υποδεικνύουν περίπτωση απάτης, το Γραφείο Εργασίας θα διαβιβάσει τον φάκελο στην εισαγγελία. Οι υπάλληλοι της προανακριτικής διαδικασίας θα κινήσουν την ποινική διαδικασία, εφόσον στοιχειοθετηθεί η παράνομη είσπραξη επιδόματος εκ περιτροπής απασχόλησης και συνεπώς η τέλεση αξιόποινης πράξης. Ο Γίρι όπως και οι συνάδελφοί του μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες σε αυτή τη δίκη.

Εάν έχουν εργαστεί περισσότερες ώρες από αυτές που αναγράφονται στον εργοδότη θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ή ακόμα και ποινή φυλάκισης. Άλλες συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. τον μελλοντικό αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης παύει να θεωρείται αξιόπιστος από νομική άποψη ως προς την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Κατά κανόνα ο κίνδυνος τιμωρίας υπάρχει μόνο για τον εργοδότη. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, στις οποίες οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της συνενοχής στην τέλεση αξιόποινης πράξης. Όμως στην πράξη αυτό συμβαίνει σπάνια.

4. Οικονομικός Έλεγχος Μαύρης Εργασίας (FKS)

Στην περίπτωση του Γίρι είναι πιθανό να έχει παραβιαστεί και ο νόμος περί κατώτατου μισθού, το οποίο θεωρείται πταίσμα και μπορεί να τιμωρηθεί με χρηματική ποινή έως 500.000 ευρώ.

Συνεπώς ο Γίρι μπορεί να προωθήσει την υπόθεση και στον Οικονομικό Έλεγχο Μαύρης Εργασίας. Ο FKS είναι μια υπηρεσία που ελέγχει τους εργοδότες και εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν καταβάλουν σωστά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους. Ο Γίρι μπορεί να βρει τη διεύθυνση του τοπικά αρμόδιου γραφείου FKS στους παρακάτω ιστοτόπους. Θα χρειαστεί μόνο τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής στην οποία ο εργοδότης του έχει την εταιρεία του:

http://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Ο Γίρι μπορεί να προσέλθει προσωπικά στον FKS, να υποβάλει καταγγελία και να δώσει κατάθεση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να κάνει την καταγγελία και διαδικτυακά:

https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/General-enquiries/general-enquiries_node.html