Επίδομα ασθένειας

Επίδομα ασθένειας

Παράδειγμα
Στις 01.05. η Εύα ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός αποθήκης σε ένα σουπερμάρκετ. Συμφώνησε με τον εργοδότη μία δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών. Στις 16.05. η Εύα είχε έντονους πόνους στη μέση και για αυτό δεν πήγε στη δουλειά αλλά στα έκτακτα περιστατικά στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο έγινε εισαγωγή. Κατά την παραμονή της στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε πως απαιτείται επέμβαση στη σπονδυλική στήλη και αποκατάσταση που θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η Εύα δεν θα είναι σε θέση να εργαστεί για μεγάλο διάστημα. Θα προτιμούσε να επιστρέψει στην Πολωνία για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία έχοντας τη στήριξη της οικογένειάς της. Μετά από τέσσερις εβδομάδες άδειας ασθένειας λαμβάνει από τον εργοδότη την κοινοποίηση απόλυσης με ισχύ από τις 30 Ιουνίου.

Η Εύα ανησυχεί για τη χρηματοδότηση των δαπανών διαβίωσης, την ασφάλιση ασθενείας της και την ιατρική περίθαλψή της. Έχει έρθει πρόσφατα στη Γερμανία, η δουλειά στο σούπερ μάρκετ ήταν η πρώτη της θέση εργασίας εδώ και διάβασε πως για να αποκτήσει κανείς κοινωνικά δικαιώματα στη Γερμανία πρέπει πρώτα να περάσουν πέντε χρόνια. Δεν ξέρει εάν δικαιούται κάτι σε περίπτωση ασθένειας.

1. Εργοδότης

Η Εύα πρέπει να ενημερώσει αμέσως στις 16.05. τον εργοδότη για το ότι είναι άρρωστη και δεν μπορεί να έρθει στη δουλειά. Θα πρέπει να ενημερώσει επίσης τον εργοδότη αμέσως μόλις μάθει για πόσο αναμένεται να μην είναι σε θέση να εργαστεί. Οι επιχειρήσεις καθορίζουν διαφορετικά το πώς πρέπει να γίνει η σχετική ενημέρωση (π.χ. μέσω τηλεφώνου, φαξ). Συχνά αυτό αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας, στην οποία πρέπει ανατρέξει η Εύα. Εάν η σύμβαση εργασίας της δεν αναφέρει κάτι σχετικά, θα πρέπει να στείλει την ενημέρωση με έναν τρόπο που να μπορεί εύκολα να αποδειχθεί η παραλαβή της, π.χ. στον επίσημο αριθμό φαξ ή στη διεύθυνση email του εργοδότη.

Η Εύα πρέπει να αποδείξει την ανικανότητα προς εργασία. Για το σκοπό αυτό θα λάβει από το νοσοκομείο είτε μία βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία ή μία βεβαίωση κατάκλισης, την οποία πρέπει να δώσει στο πρωτότυπο στον εργοδότη. Η Εύα πρέπει να κάνει ένα φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης και να το κρατήσει στο αρχείο της.

Ο εργοδότης είναι καταρχήν υποχρεωμένος να συνεχίσει για τις 6 πρώτες εβδομάδες της ασθένειας να καταβάλει τον πλήρη μισθό (συνέχιση πληρωμής μισθού σε περίπτωση ασθένειας) τον οποίο η Εύα θα λάμβανε, εάν ήταν υγιής. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ισχύει, ωστόσο, μόνο μετά τον πρώτο μήνα απασχόλησης και για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης της οφείλει να συνεχίσει την πληρωμή του μισθού σε περίπτωση ασθένειας μόνο από τον δεύτερο μήνα απασχόλησης, δηλαδή από την 01.06. Η σύμβαση της Εύας διαρκεί μέχρι τις 30.06. και ο εργοδότης πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει τον μισθό μόνο μέχρι τις 30.06. Από τις 16.05. έως τις 31.05. η Εύα δικαιούται επίδομα ασθένειας από το ταμείο ασφάλισης ασθένειας της. Όσο η Εύα δεν έχει υποβάλει την πρωτότυπη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία στον εργοδότη, αυτός δεν είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει να καταβάλει τον μισθό της. Εάν η Εύα υποβάλει τη βεβαίωση ανικανότητας προςεργασία με καθυστέρηση, αυτό δεν είναι λόγος απόρριψης της συνέχισης της πληρωμής μισθού λόγω ασθένειας. Ο εργοδότης απέλυσε την Εύα κατά τη δοκιμαστική περίοδο μεπροειδοποίηση δύο εβδομάδων. Η απόλυση κατά τη διάρκειας ασθένειας στη Γερμανία επιτρέπεται καταρχήν, εκτός εάν είναι αντίθετη προς χρηστά ήθη οπότε και δεν επιτρέπεται. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

2. Ταμείο ασφάλισης ασθένειας/Θεραπεία στη Γερμανία

Από την έναρξη της περίθαλψης στο νοσοκομείο – δηλαδή από τις 16.05. – η Εύα έχει δικαίωμα να λάβει επίδομα ασθένειας από το ταμείο ασφάλισης ασθένειας. Το επίδομα ασθένειας ανέρχεται στο 70% των μικτών αποδοχών της Εύας. Το επίδομα ασθένειας δεν υπολογίζεται και καταβάλλεται αυτόματα στην Εύα. Η Εύα πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας στο ταμείο ασφάλισης ασθένειας. Καταρχήν η αίτηση υποβάλλεται άτυπα, δηλαδή αρκεί αν η Εύα στείλει ένα email στο ταμείο ασφάλισης ασθένειας. Θα λάβει το επίδομα ασθενείας μέχρι τις 31.05. Από τις 01.06. θα λαμβάνει τη συνέχιση πληρωμής μισθού σε περίπτωση ασθένειας από τον εργοδότη, στο διάστημα αυτό θα διακοπεί το δικαίωμά της στο επίδομα ασθένειας. Από τις 01.07. δεν θα λαμβάνει συνέχιση πληρωμής μισθού σε περίπτωση ασθένειας από τον εργοδότη, και θα συνεχίσει το δικαίωμά της στο επίδομα ασθένειας.

Η Εύα μπορεί να λαμβάνει το επίδομα ασθένειας για όσο είναι ανίκανη να εργαστεί. Το επίδομα ασθένειας καταβάλλεται για μέχρι ενάμιση χρόνο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση είναι η Εύα να ανανεώσει έγκαιρα τη βεβαίωση ασθενείας από τον γιατρό και να την υποβάλει στο ταμείο ασφάλισης ασθένειας. Έγκαιρα σημαίνει, ότι η Εύα θα πρέπει να ανανεώσει τη βεβαίωση ασθένειας από τον γιατρό της το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά από την ημέρα που λήγει η πρώτη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία: Εάν η πρώτη βεβαίωση ασθένειας λήγει την Παρασκευή, η επόμενη βεβαίωση ανανέωσης πρέπει να εκδοθεί τη Δευτέρα. Στην προκειμένη περίπτωση το Σάββατο δεν θεωρείται εργάσιμη. Οι βεβαιώσεις δεν πρέπει να περιέχουν κενά.

Εάν η Εύα χάσει την προθεσμία μετά το τέλος της απασχόλησης στις 30.06., έχει ακόμα έναν μήνα καιρό, για να πάει στον γιατρό και να λάβει τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία. Αυτή είναι μια διάταξη για την προστασία της Εύας, προκειμένου να μη χαθεί η βάση της ασφάλισης ασθενείας της.

Η βεβαίωση ασθένειας πρέπει να υποβληθεί εντός επτά ημερών από το ταμείο ασφάλισης ασθένειας. Για την τήρηση αυτής της προθεσμίας αρκεί η αποστολή της βεβαίωσης στο ταμείο ασφάλισης μέσω email ή φαξ. Το πρωτότυπο πρέπει να υποβληθεί αργότερα. Στην ανάγκη, η Εύα θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει, ότι η βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Για να είναι σίγουρη, θα πρέπει να εξασφαλίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, π.χ. την αναφορά αποστολής του φαξ.

Κατά το διάστημα που η Εύα λαμβάνει επίδομα ασθένειας, παραμένει ασφαλισμένη στο ταμείο ασφάλισης ασθένειας χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει εισφορές.

3. Γραφείο Εργασίας

Εξ’ αιτίας της ασθένειας, η Εύα δεν διαθέτει κανένα εισόδημα που να διασφαλίζει τη διαβίωσή της. Τα χρήματά της πιθανώς δεν επαρκούν για μια αξιοπρεπή ζωή. Στην κατάστασή της είναι πιθανό η Εύα να δικαιούται να λάβει συμπληρωματικά επίδομα ανεργίας II (ALG II).

Μπορεί μεν να εργαζόταν μόνο δύο μήνες στη Γερμανία, όμως έχασε τη δουλειά της χωρίς δική της ευθύνη. Η Εύα πρέπει να λάβει από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας μια βεβαίωση για την ακούσια ανεργία και την υποβάλει στο γραφείο εργασίας. Έτσι θα συνεχίσει να έχει για έξι μήνες το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, δηλαδή η παραμονή της στη Γερμανία θα είναι νόμιμη. Για αυτό το διάστημα μπορεί να λάβει επίδομα ανεργίας II, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης (μεταξύ άλλων να έχετε ανάγκη για βοήθεια, μηδενική καταλογιστέα περιουσία). Ένα διάστημα πενταετούς μόνιμης παραμονής δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση απαραίτητο για τη χορήγηση παροχών από το Γραφείο Εργασίας.

Η Εύα μπορεί να υποβάλει στο Γραφείο Εργασίας της περιοχής της μια αίτηση για χορήγηση επιδόματος ανεργίας ΙΙ. Τα απαραίτητα έντυπα θα δοθούν στην Εύα κατά την υποβολή της αίτησης. Μπορεί να τα βρει και στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/ dam/download/documents/Antrag-ALGII_ ba015207.pdf

Το Γραφείο Εργασίας θα πρέπει να αποφασίσει για την αίτηση της Εύας με γραπτή ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της απόφασης.

Ένα συμβουλευτικό κέντρο για μετανάστριες και μετανάστες μπορεί να βοηθήσει την Εύα με τη συμπλήρωση των εντύπων που χρειάζονται για την αίτηση. Η Εύα μπορεί να βρει το πλησιέστερο συμβουλευτικό κέντρο με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Στην περίπτωσή της το δικαίωμα χορήγησης ALG II περιορίζεται στους έξι μήνες. Μετά τους έξι μήνες μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της πατρίδας της και να ελέγξει εάν δικαιούται εκεί να λάβει κοινωνικές παροχές.

4. Ταμείο ασφάλισης/ Θεραπεία στο εξωτερικό

Η Εύα μπορεί να επιστρέψει στην Πολωνία και να λάβει εκεί το επίδομα ασθένειας από τη Γερμανία. Όσο διάστημα λαμβάνει επίδομα ασθένειας παραμένει ασφαλισμένη στο ταμείο ασφάλισης ασθένειάς της, παρά το ότι εγκατέλειψε την κατοικία της στη Γερμανία. Η Εύα μπορεί να συνεχίσει την ιατρική περίθαλψη και την αποκατάσταση στην Πολωνία. Οι ιατρικές βεβαιώσεις από την Πολωνία είναι ισότιμες με αυτές που εκδίδονται στη Γερμανία και μπορούν να υποβάλλονται στο πρωτότυπο στο γερμανικό ταμείο ασφάλισης ασθένειας. Το ταμείο ασφάλισης ασθένειας δεν επιτρέπεται να ζητήσει από την Εύα να υποβάλει τις βεβαιώσεις ανικανότητας προς εργασία σε μετάφραση. Η μετάφραση γίνεται από το ίδιο το ταμείο το οποίο αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος.

Προσοχή! Και για την υποβολή της βεβαίωσης ανικανότητας προς εργασία από το εξωτερικό πρέπει να τηρείται η προθεσμία επτά ημερών από την έκδοσή της. Πιθανές καθυστερήσεις έχουν συνέπειες για την Εύα, ακόμα και εάν για αυτές ευθύνεται το ταχυδρομείο. Προκειμένου η Εύα να μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως την ιατρική περίθαλψη στην Πολωνία, δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας.

Για αυτό, πριν την αναχώρησή της η Εύα πρέπει να ζητήσει από το ταμείο ασφάλισης ασθένειας της ένα έντυπο S1 (πρώην έντυπο 106). Με αυτό θα λάβει διευρυμένη ασφαλιστική προστασία και θα μπορεί να λάβει στην Πολωνία ιατρική περίθαλψη σαν να ήταν εκεί ασφαλισμένη.

Πριν την αναχώρηση η Εύα πρέπει να υποβάλει μια αίτηση στο ταμείο ασφάλισης της για την έγκριση της χορήγησης του επιδόματος ασθένειας στο εξωτερικό. Από νομική άποψη η συγκεκριμένη υποχρέωση είναι επίμαχη για τους πολίτες της ΕΕ. Προκειμένου, ωστόσο, να αποφύγει πιθανές δυσκολίες και καθυστερήσεις, καλό θα ήταν η Εύα να υποβάλει παρόλα αυτά μία αιτιολογημένη αίτηση.

Η Εύα μπορεί να βρει ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αίτησης στο Προσάρτημα παράρτημα XVI. PDF, 256 KB, μη προσβάσιμο

Χωρίς τόπο κατοικίας στη Γερμανία η Εύα δεν δικαιούται το επίδομα ανεργίας ΙΙ. Η συγκεκριμένη παροχή δεν μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

επιστροφή στον Πλοηγό