Προσωρινή απασχόληση

επιστροφή στον Πλοηγό

Προσωρινή απασχόληση

Παράδειγμα
Η Μαρίζα
εργάζεται εδώ και ενάμιση χρόνο σε μια εταιρεία προσωρινής απασχόλησης. Όπως και 60 άλλοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες από την Πορτογαλία, απασχολείται από την αρχή σε ένα κέντρο εφοδιαστικής στην προετοιμασία αποστολής των δεμάτων. Της αρέσει η δουλειά της. Το μόνο πράγμα για το οποίο ανησυχεί είναι η πληρωμή. Παρότι σύμφωνα με τη σύμβασή της εργάζεται με καθεστώς πλήρους ωραρίου, δεν ξέρει ποτέ, πόσες ώρες θα της ανατεθούν κάθε μήνα και έτσι δεν μπορεί να προγραμματίσει τα έξοδά της. Μερικούς μήνες ο μισθός της είναι τόσο λίγος που αναγκάζεται να δανειστεί από την οικογένεια χρήματα για το ενοίκιο. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο εργοδότης ζήτησε από τη Μαρίζα και όλους τους άλλους εργαζόμενους που δουλεύουν το ίδιο διάστημα με τη Μαρίζα να υπογράψουν μία λύση της σύμβασης. Υποσχέθηκε να τους επαναπροσλάβει μετά από τρεις μήνες. Η Μαρίζα δεν ξέρει τι να κάνει. Άκουσε ότι δεν θα λάβει επίδομα ανεργίας, εάν προβεί η ίδια σε λύση της σύμβαση εργασίας της.

1. Εργοδότης

Σε ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας και τον μισθό της, η Μαρίζα οφείλει σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας της να είναι διαθέσιμη για τον εργοδότη 40 ώρες την εβδομάδα. Ο εργοδότης ανέλαβε την υποχρέωση να απασχολεί και να πληρώνει τη Μαρίζα για 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. Εάν δεν μπορεί να της βρει καμιά απασχόληση, η Μαρία δικαιούται τον πλήρη μισθό παρότι δεν εργάστηκε. Αυτός είναι ο λεγόμενος εγγυημένος μισθός. Εάν ο εργοδότης δεν πληρώνει τη Μαρία για 40 ώρες αλλά μόνο για τις ώρες, για τις οποίες όντως εργάστηκε, παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο.

Για να λάβει η Μαρίζα τον εγγυημένο μισθό της θα πρέπει να τον διεκδικήσει η ίδια από τον εργοδότη. Καμία υπηρεσία δεν θα το κάνει για λογαριασμό της. Μπορεί, όμως, να απευθυνθεί σε ένα ειδικευμένο σε θέματα εργατικού δικαίου συμβουλευτικό κέντρο του συνδικάτου, όπου θα λάβει περισσότερες πληροφορίες για τις μισθολογικές διεκδικήσεις.

Η Μαρίζα μπορεί να βρει τις διευθύνσεις των τοπικών συμβουλευτικών κέντρων στο διαδίκτυο:

Εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα για θέματα εργατικού δικαίου

https://www.bema.berlin/el/

https://www.arbeitundleben.de/beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Η Μαρίζα μπορεί να βρει μια επισκόπηση όλων των συμβουλευτικών κέντρων κατά τομέα ειδίκευσης και κατά γλώσσα στη διεύθυνση:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Το πώς μπορεί να διεκδικήσει κανείς τον μισθό από τον εργοδότη, περιγράφεται στο ο κεφάλαιο 2 «Μη καταβολή μισθού». 

Η Μαρίζα δεν πρέπει να υπογράψει τη λύση της σύμβασης και μάλιστα για δύο λόγους:

  1. Μετά από 18 μήνες απασχόλησης η Μαρία πρέπει να προσληφθεί μόνιμα από το κέντρο εφοδιαστικής. Ο εργοδότης της (η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης) προσπαθεί να το παρακάμψει, αναστέλλοντας τη σύμβασή της για τρεις μήνες.
  2. Εάν η Μαρίζα υπογράψει τη λύση της σύμβασης εργασίας δεν θα χάσει μόνο τη δυνατότητα να προσληφθεί από το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά επίσης για έως τρεις μήνες δεν θα έχει δικαίωμα να λάβει επίδομα ανεργίας από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας.

2. Συμβούλιο εργαζομένων δανείζουσας / δανειζόμενης επιχείρησης.

Για μεμονωμένους εργαζόμενους και εργαζόμενες, όπως η Μαρίζα μπορεί να είναι δύσκολο να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους έναντι του εργοδότη. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σε πολλές εταιρείες το εκλεγμένο από τους εργαζόμενους συμβούλιο εργαζομένων, το οποίο εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλου του προσωπικού στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που στην εταιρεία προσωρινής απασχόλησης δεν υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων, η Μαρίζα μπορεί να απευθυνθεί και στο συμβούλιο εργαζομένων της δανειζόμενης επιχείρησης. Για τη Μαρίζα το συμβούλιο εργαζομένων του κέντρου εφοδιαστικής είναι αρμόδιο κυρίως για θέματα που αφορούν τον χώρο εργασίας, π.χ. σχετικά με την προστασία της υγείας και της εργασίας ή την κατανομή του χρόνου εργασίας. Το κέντρο εφοδιαστικής έχει, ωστόσο και έναντι της Μαρίζας και των άλλων εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης μία υποχρέωση αρωγής. Το συμβούλιο εργαζομένων του κέντρου εφοδιαστικής δεν έχει μεν καμία άμεση επιρροή στη δανείζουσα επιχείρηση (την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης), σε ό,τι για παράδειγμα αφορά την πληρωμή του εγγυημένου μισθού . Μπορεί ωστόσο επικαλούμενο την υποχρέωση αρωγής να επηρεάσει την εργοδοσία στη δική του επιχείρηση, προκειμένου αυτή να ασκήσει πίεση στην εταιρεία προσωρινής απασχόλησης για τη σωστή αμοιβή των προσωρινά απασχολούμενων.

3. Γραφεία διαιτησίας προσκείμενα στην εργοδοσία

Οι περισσότερες επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης στη Γερμανία είναι μέλος σε έναν από τους δύο μεγαλύτερους συνδέσμους εργοδοτών στη χώρα: στον Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP) ή στον dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ). Οι σύνδεσμοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μελών τους, συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις των όρων εργασίας βάσει των συλλογικών συμβάσεων που διέπουν την προσωρινή απασχόληση, δεσμεύονται για τη διασφάλιση δίκαιων όρων εργασίας, την τήρηση της νομοθεσίας και της προστασίας της εργασίας και των προτύπων δεοντολογίας. Αυτές οι αρχές συμπεριφοράς ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας. Η Μαρίζα μπορεί να κοιτάξει στη σύμβαση εργασίας της εάν ο εργοδότης της ανήκει σε κάποιον από τους δύο συνδέσμους. Σε αυτή την περίπτωση η Μαρίζα μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο σύνδεσμο παρουσιάζοντας εκεί την περίπτωσή της. Ο σύνδεσμος εργοδοτών μπορεί να διερευνήσει την υπόθεση, να δρομολογήσει έναν συμβιβασμό και να αποτρέψει τον εργοδότη από περαιτέρω παραβιάσεις της σύμβασης.

Εάν η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης είναι μέλος της iGZ, η Μαρίζα μπορεί να απευθυνθεί στο γραφείο Επικοινωνίας και διαιτησίας (Kontakt- und Schlichtungsstelle/ KuSS) στη διεύθυνση:

kontakt@kuss-zeitarbeit.de  oder ή στο τηλέφωνο: 030 25762847

Στον BAP δεν έχει θεσπιστεί κανένα γραφείο διαιτησίας, παρόλα αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να απευθύνεται κανείς γραπτώς στον σύνδεσμο:

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)
Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin

4. Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας

Η μη καταβολή του εγγυημένου μισθού είναι παραβίαση του άρθρου 615 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) και του γερμανικού νόμου σχετικά με τη διάθεση εργαζομένων AÜG (άρθρο 11 παρ. 4 εδάφ. 2). Η προσπάθεια παρεμπόδισης της πρόσληψης της Μαρίζας και των άλλων εργαζόμενων από τη δανειζόμενη επιχείρηση, παραβιάζει το άρθρο 1 παρ. 1b AÜG.

Η Μαρίζα μπορεί να αναφέρει αυτές τις παραβιάσεις στο γραφείο εργασίας, που έδωσε στον εργοδότη την άδεια διάθεσης εργαζομένων. Υπάρχουν στη Γερμανία τρία γραφεία εργασίας που είναι αρμόδια για την χορήγηση της άδειας AÜG: στη Νυρεμβέργη, το Κίελο και το Ντίσελντορφ. Ποιο γραφείο εργασίας είναι αρμόδιο, εξαρτάται από το πού βρίσκεται η έδρα της δανείζουσας επιχείρησης:

Tabelle
Γραφείοαρμόδιο γιαΕπικοινωνία
Agentur für Arbeit Nürnberg
90300 Nürnberg


Βάδη-Βυρτεμβέργη, Βαυαρία, Ρηνανία Παλατινάτο, Σάαρλαντ
Τηλέφωνο: 0911 529-4343
Φαξ: 0911 529-4004343

Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de

Δευ–Παρ: 8:00–13:00 / επιπλέον Πέμ.: 13:00–16:00


Agentur für Arbeit Kiel
24131 Kiel


Βερολίνο, Βρανδεμβούργο, Βρέμη, Αμβούργο, ΜεκλεμβούργοΔυτική Πομερανία, Κάτω Σαξονία, Σαξονία, Σαξονία-Άνχαλτ, Σλέσβικ Χόλσταϊν, Θουριγγία
Τηλέφωνο: 0431 709-1010
Φαξ: 0431 709-1011

Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de

Δευ–Παρ: 8:00–13:00 / επιπλέον Πέμ.: 13:00–16:00


Agentur für Arbeit Düsseldorf
40180 Düsseldorf


Έσση, Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία


Τηλέφωνο: 0211 692-4500
Φαξ: 0211 692-4501

Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de

Δευ–Παρ: 8:00–13:00 / επιπλέον Πέμ.: 13:00–16:00Το αρμόδιο γραφείο εργασίας μπορεί να ελέγξει τον εργοδότη βάσει της καταγγελίας της Μαρίζας. Εάν διαπιστωθούν παραβιάσεις της νομοθεσίας, η επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης θα είναι αντιμέτωπη με χρηματικά πρόστιμα ή ακόμα και με απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας. Είναι σημαντικό η Μαρίζα να παρουσιάσει με ακρίβεια την κατάσταση στην επιστολή καταγγελίας της προσθέτοντας αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. τη σύμβαση εργασίας και τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας.

Τα συμβουλευτικά κέντρα με ειδίκευση σε θέματα εργατικού δικαίου μπορούν να βοηθήσουν με την ετοιμασία μιας τέτοιας καταγγελίας (βλέπε βήμα 1). Οι πιθανότητες τιμωρίας του εργοδότη αυξάνουν, εάν την καταγγελία συνυπογράψουν και άλλοι εργαζόμενοι. Μετά την υποβολή της καταγγελίας η Μαρίζα συνήθως δεν λαμβάνει καμία ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου από το γραφείο εργασίας.

5. Οικονομικός Έλεγχος Μαύρης Εργασίας (FKS)

Με τη μη καταβολή του εγγυημένου μισθού από τη μία παραβιάζεται η σχετική υποχρέωση, από την άλλη δεν καταβάλλονται οι εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης. Για αυτό τον λόγο η Μαρίζα μπορεί να κάνει καταγγελία και στο σώμα Οικονομικού Ελέγχου Μαύρης Εργασίας, η οποία μπορεί να επιφέρει έλεγχο της επιχείρησης και τιμωρία της, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις:

https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/General-enquiries/general-enquiries_node.html

6. Δανειζόμενη επιχείρηση

Εάν η Μαρίζα εργάζεται για περισσότερο από 18 μήνες στο κέντρο εφοδιαστικής, η σύμβαση εργασίας της με την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης θα πάψει να ισχύει. Στη θέση της προκύπτει αυτόματα μια σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Μαρίζας και του κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προσοχή! Στη νέα σύμβαση εργασίας ορισμένες προθεσμίες θα μηδενιστούν. Για παράδειγμα, η Μαρίζα θα δικαιούται την κατοχυρωμένη από τον νόμο προστασία (εργαζομένου) από απόλυση στο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας μόνο αφού περάσουν 6 μήνες από τη πρόσληψη. Οι χρόνοι εργασίας στο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας, στο πλαίσιο της πρότερης απασχόλησης στην εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, δεν συνυπολογίζονται.