Zdravstvenom osiguranju

Natrag na navigator

Zdravstvenom osiguranju

Ako ste državljanin EU-a i boravite u Njemačkoj, o vašoj situaciji boravka ovisi jeste li još uvijek osigurani putem zdravstvenog osiguranja u svojoj matičnoj zemlji ili podliježete propisima sustava zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj.  

1. Privremeni boravak u Njemačkoj

Boravite li u Njemačkoj samo privremeno, npr. kao turist, upućeni radnik na rad u inozemstvo ili kao sezonski radnik koji je većinom zaposlen u matičnoj zemlji, i dalje ostajete u sustavu zdravstvenog osiguranja u matičnoj zemlji. Za medicinsku uslugu kod liječnika ili u bolnici trebate imati svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EHIC - European Health Insurance Card) i dokaz o identitetu (osobnu iskaznicu ili putovnicu). EHIC besplatno izdaje vaše zdravstveno osiguranje u vašoj zemlji podrijetla (matičnoj zemlji). U slučaju da imate privatno zdravstveno osiguranje, nećete dobiti EHIC.

Ako nemate EHIC karticu, npr. zato jer bi postupak njenog izdavanja prije odlaska na put predugo trajao ili zato što ste već na putu, od svog zdravstvenog osiguranja možete zatražiti i privremenu zamjensku potvrdu (PEB). Nju vam institucija može dostaviti i putem faksa ili elektroničkom poštom.

Napomena: Informacije o uvjetima specifičnim za odgovarajuću zemlju u vezi s EHIC-om i PEB-om – također i gdje se podnosi zahtjev za EHIC i PEB – možete pronaći ovdje .

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Fotografija: AOK Homepage

S EHIC karticom odnosno PEB potvrdom možete se u Njemačkoj podvrgnuti liječenju samo ako je to nužno tijekom vašeg boravka, odnosno ako se liječenje ne može odgoditi do vašeg povratka u matičnu zemlju (npr. u slučaju prijeloma kostiju ili akutne zubobolje). Tu također spadaju i medicinske usluge u vezi s kroničnim ili već postojećim bolestima (npr. dijabetesom) kao i trudnoćom i porodom.

Pozor: Karticu EHIC/PEB priznaju samo liječnici i bolnice koji su uključeni u sustav javne zdravstvene skrbi (usp. napomenu „Kassenarzt” – liječnik javne zdravstvene skrbi” ili „alle Kassen” – sva zdravstvena osiguranja u liječničkim ordinacijama). Privatna zdravstvena zaštita nije pokrivena. To su npr. liječničke ordinacije koje se predstavljaju kao „Privatna ordinacija“ („Privatpraxis”).

U liječničkoj ordinaciji ili u bolnici morate ispuniti obrazac „Izjava pacijenta Europsko zdravstveno osiguranje“. Izjava će vam biti uručena na jeziku po vašem izboru u liječničkoj ordinaciji ili u bolnici. U obrascu (formular) također morate navesti i nekog njemačkog zdravstvenog osiguratelja, npr. zdravstvenog osiguratelja u mjestu gdje boravite. Iz fonda njemačkog zdravstvenog osiguranja obračunavaju se troškovi liječenja sa zdravstvenim osiguranjem u vašoj matičnoj zemlji.

Napomena: Letak „Uz EHIC u Njemačkoj“ sadrži najvažnije informacije. Osim na njemačkom, letak je dostupan i na pet drugih jezika.

2. Duži boravak u Njemačkoj

Ako vaš boravak premašuje okvir kraćeg boravka, svoje pravo na dobivanje usluga trebali biste osigurati pribavljanjem obrasca S1 (uzorak obrasca ). Obrazac izdaje vaše zdravstveno osiguranje u matičnoj zemlji. Osim medicinski nužno neophodne usluge liječenja, moguće je i planirano liječenje i rutinski pregledi. To se na primjer odnosi na osobe upućene na rad u inozemstvo, pogranične radnike i njihove članovi obitelji ili na umirovljenike koji u Njemačkoj borave duže razdoblje.

Ako dolazite u Njemačku radi ciljanog liječenja – dakle uzimanja planirane liječničke usluge – za to vam je potreban obrazac S2 kao dokaz o pravu na takvu uslugu koji će vam izdati zdravstveno osiguranje u vašoj matičnoj zemlji.

U listi za provjeru (na njemačkom i engleskom jeziku) imate pregled onoga na što morate obratiti pažnju kod planiranog liječničkog tretmana.

3. Prebivalište u Njemačkoj i obveza zdravstvenog osiguranja

Ako ste svoje prebivalište, a time i uobičajeno mjesto boravka preselili u Njemačku, ovdje ćete u pravilu morati biti osigurani za slučaj bolesti. To se odnosi i na članove vaše obitelji ako ovdje žive. U Njemačkoj vrijedi opća obveza zdravstvenog osiguranja!

Pozor: Ako kao umirovljenik primate mirovinu iz države članice EU-a – vaše matične zemlje – a svoje dugotrajno boravište premjestite u Njemačku, ostajete osigurani u matičnoj zemlji!

U Njemačkoj je zdravstveno osiguranje moguće sklopiti u okviru dva različita sustava:

  • zakonskog zdravstvenog osiguranja („gesetzliche Krankenversicherung, GKV”) i
  • privatnog zdravstvenog osiguranja („private Krankenversicherung, PKV”).

Pozor: Obvezno osiguranje u sklopu zakonskog zdravstvenog osiguranja („GKV”) stupa na snagu automatski – također retroaktivno! Ako svoje članstvo prijavite zdravstvenom osiguravatelju (odabranom po svom izboru) sa zakašnjenjem, to će rezultirati dugovima u vidu neplaćenih doprinosa. To je slučaj čak i onda ako niste znali za ulazak u sustav obveznog osiguranja. U slučaju nastalih dugova po osnovi uplaćivanja doprinosa, svakako zatražite pomoć u relevantnom savjetovalištu: Pod određenim okolnostima dugovi za doprinose mogu biti smanjeni ili oprošteni. Početak obveznog zdravstvenog osiguranja možda se može pomaknuti na drugi termin.

Za koga vrijedi obveza sklapanja zdravstvenog osiguranja zakonski je regulirano (u čl. 5. stavku 1. Pete knjige njemačkog Socijalnog zakonika (SGB V). To također uključuje zaposlenike i zaposlenice do određene visine dohotka. Za godinu 2024. dohodovni prag iznosi 62.100 eura godišnje. Ako zarađujete iznad ovog praga, možete odabrati želite li uplaćivati u PKV ili dobrovoljno u GKV. Morate odabrati jednu od ove dvije varijante. Naime, nije moguće u potpunosti se odreći sustava zaštite kroz zdravstveno osiguranje! U slučaju ograničenog radnog odnosa do 538 eura mjesečno („mini posao“) nemate zdravstveno osiguranje preko radnog mjesta, nego se morate osigurati na neki drugi način (npr. preko obiteljskog osiguranja ili dobrovoljnog osiguranja).

Ako vaš bračni partner živi u Njemačkoj, ali nije zaposlen, možete ga uključiti u svoje zakonsko zdravstveno osiguranje. Time ne nastaju nikakvi dodatni troškovi. Isto vrijedi i za vašu djecu (obiteljsko osiguranje).  Za članove obitelji čija prava na obiteljsko osiguranje prestaju u matičnoj zemlji ili za koje je obiteljsko osiguranje isključeno, u obzir dolazi dobrovoljno osiguranje u GKV-u. Dobrovoljno osiguranje mora se prijaviti zdravstvenom osiguratelju u roku od tri mjeseca po isteku osiguravajuće zaštite.

Pozor: Kao građanin EU-a koji se zapošljava kao radnik u Njemačkoj, trebali biste se pravodobno pobrinuti za svoje članstvo u zdravstvenom osiguranju prije početka radnog odnosa. Obratite se nekom od osiguravajućih društava za zdravstveno osiguranje i prijavite svoje članstvo. Popis zakonskih osiguravajućih društava za zdravstveno osiguranje možete pronaći ovdje .

Za tražitelje zaposlenja bitno je sljedeće: tako dugo dok je središte vaših životnih interesa još u vašoj matičnoj zemlji, tj. sve dok svoje prebivalište niste preselili u Njemačku, i dalje ćete biti zdravstveno osigurani u vašoj matičnoj zemlji. Stoga morate nastaviti plaćati doprinose za svoje zdravstveno osiguranje u matičnoj zemlji.

Pozor: Boravite li u Njemačkoj dulje od tri mjeseca, u svakom slučaju morate se prijaviti kod lokalnog ureda za prijavu i odjavu boravišta. Informacije o pravima u vezi s boravkom možete pronaći ovdje

Ako ste se već preselili u Njemačku kao tražitelj zaposlenja (boravak na dulje razdoblje), ovdje morate sklopiti zdravstveno osiguranje. Automatski nastupa obveza sklapanja osiguranja! Zakonsko zdravstveno osiguranje možete sklopiti s
osiguravajućim društvom za zdravstveno osiguranje po vašem izboru. Tko je bio privatno osiguran u matičnoj zemlji, mora također zatražiti privatno zdravstveno osiguranje i u Njemačkoj.

Napomena: Za osobe koje nisu ekonomski aktivne postoji mogućnost sklapanja dobrovoljnog zakonskog osiguranja u Njemačkoj, nakon što im istekne osiguravajuća zdravstvena zaštita u matičnoj zemlji (čl. 9., SGB V). Dobrovoljno osiguranje mora se prijaviti osiguravajućem društvu za zdravstveno osiguranje u pisanom obliku u roku od tri mjeseca. U osiguravajućoj zaštiti ne nastaje praznina, jer će zdravstveno osiguranje u Njemačkoj uslijediti neposredno. Zatražite od svojeg osiguravajućeg društva za zdravstveno osiguranje da vam potvrdi primitak vaše pisane prijave za članstvo!

U slučaju nezaposlenosti – nakon prethodne radne aktivnosti u Njemačkoj – vi automatski i dalje imate obvezu plaćanja osiguranja. U većini slučajeva zdravstveno osiguranje ostaje kod prethodnog zdravstvenog osiguratelja. Međutim, osiguravajuće društvo za zdravstveno osiguranje mora biti obaviješteno o nezaposlenosti. Doprinose plaća agencija za zapošljavanje (naknada za nezaposlenost I) ili centar za zapošljavanje (građanski dohodak).

Čak i ako dobivate socijalnu pomoć prema SGB XII, vi u pravilu ostajete osigurani u GKV-u. Doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje plaća pružatelj socijalne pomoći (komunalni ured za socijalna pitanja) (čl. 32. st. 1. Socijalnog zakonika XII). Ako ste bili osigurani u privatnom zdravstvenom osiguranju (PKV) u trenutku kad vam je zatrebala pomoć, pružatelj socijalne pomoći platit će odgovarajuće doprinose za osiguranje (čl. 32. stavak 5., SGB XII).

U slučaju kada vam je potrebna pomoć, a ostali ste bez osiguravajuće zaštite jer, primjerice, vaše zdravstveno osiguranje u matičnoj zemlji više ne postoji ili niste mogli sklopiti zdravstveno osiguranje u Njemačkoj, u obzir dolazi, ovisno o pravnom statusu vašeg boravka, zdravstvena pomoć sukladno Knjizi XII SGB-a (čl. 23. SGB XII). Ako zbog pravnog statusa vašeg boravka, npr. kao tražitelj zaposlenja, nemate pravo na takva davanja, zdravstvene usluge možete koristiti samo u obujmu liječenja akutnih bolesti i bolnih stanja te kod trudnoće i poroda i to u trajanju od 1 mjesec dana unutar dvije godine; u pojedinačnim slučajevima i dulje vremensko razdoblje.

Napomena: Detaljnije informacije možete naći u letcima na više jezika, npr. o pristupanju zakonskom zdravstvenom osiguranju, obiteljskom osiguranju ili o osobama bez osigurateljne zaštite. Iste su na raspolaganju za preuzimanje u Medijateci.

U slučaju poteškoća s prijavom u zdravstveno osiguranje, obratite se nekom od savjetovališta. Svakako je neophodno da ne ostanete neosigurani! To će vam u svakom slučaju stvarati probleme.

Napomena: U sastavu savjetovališta nalaze se takozvane klirinške službe koje za vas mogu provjeriti imate li i u kojem obujmu pravo na određene usluge u njemačkom zdravstvenom sustavu. Klirinške službe (Clearingstellen) mogu vam također pomoći pri sklapanju zdravstvenog osiguranja.

[Popis klirinških službi u Njemačkoj] PDF, 167 KB, nije bez zapreka

4. Zdravstveno osigurani u Njemačkoj 

Kao pripadnik zakonskog zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj dobit ćete karticu zdravstvenog osiguranja. Istovremeno ćete s time dobiti i Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EHIC) koja je otisnuta na poleđini kartice zdravstvenog osiguranja. U slučaju odlaska liječniku ili u bolnicu u Njemačkoj predočit ćete karticu zdravstvenog osiguranja. Troškovi liječenja obračunavaju se direktno s fondom zdravstvenog osiguranja. Vi niste dužni ništa platiti. Liječenje se obračunava se direktno s fondom zdravstvenog osiguranja. Vi niste dužni ništa platiti.

Pozor: Liječnik će ponekad preporučiti način liječenja koji nije uključen u primarnu zdravstvenu zaštitu (individualne zdravstvene usluge ili „IGeL – Individuelle Gesundheitsleistungen”). U tom slučaju možete odlučiti hoćete li koristiti usluge takvog liječenja uz nadoplatu. Liječnik vam mora pojasniti prednosti i nedostatke ovog dodatnog liječenja i informirati vas o troškovima.

Ako radite u Njemačkoj, a živite u nekoj drugoj zemlji (prebivalište se nalazi izvan zemlje osiguranja), možete koristiti liječničke usluge i u svojoj zemlji prebivališta. Međutim, trebali biste se prijaviti kod svog nositelja zdravstvenog osiguranja u svojoj zemlji prebivališta. Za prijavu u zemlji svojeg prebivališta potreban vam je obrazac S1 ( uzorak obrasca PDF, 486 KB, nije bez zapreka ). Obrazac možete zatražiti od svog osiguravajućeg društva za zdravstveno osiguranje u Njemačkoj.

5. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Svi radnici u Njemačkoj uključeni su u zakonski obvezno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode. Za ovo osiguranje nije potrebna posebna prijava. Kod osiguranja od posljedica nesretnog slučaja nemate obvezu uplate doprinosa; doprinose uplaćuje isključivo poslodavac.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja služi prevenciji kao i zaštiti od posljedica nesreće na radu i profesionalnih oboljenja. Davanja koja su obuhvaćena osiguranjem su prije svega

  • terapija i usluge medicinske rehabilitacije,
  • davanja za ponovno uključivanje u rad (poslovna rehabilitacija),
  • davanja za ponovno uključivanje u društveni život (socijalna rehabilitacija),
  • nadoknada plaće tijekom radne nesposobnosti i
  • isplata naknade ozlijeđenim osobama i članovima njihovih obitelji.

U slučaju nesreće na radu poslodavac podnosi osiguranju prijavu o nesreći, a ako se sumnja u profesionalno oboljenje, prijavu će dostaviti vaš liječnik. Osiguratelj od posljedica nesretnog slučaja automatski će izvršiti provjeru vaših zahtjeva. Nije potrebno nikakvo podnošenje zahtjeva ili prijave s vaše strane.

Savjet: Brošura „Pristup zdravstvenom sustavu za građane EU-a“ („Zugang zum Gesundheitssystem für EU-Bürger“) koju možete preuzeti dolje u dnu, može se po potrebi naručiti na info@eu-gleichbehandlungsstelle.de besplatno u tiskanoj verziji.