Office for the Equal Treatment of EU Workers

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Od stupanja na snagu njemačkog Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz 2012. godine ("Anerkennungsgesetz") svaka osoba koja je stekla stručnu diplomu u inozemstvu ima zakonsko pravo na provođenje postupka za priznavanje svojih inozemnih kvalifikacija.

U Njemačkoj postoje zanimanja koja se smiju obavljati samo uz odobrenje nadležnih državnih institucija. Za takve "regulirane profesije" morate prvo pružiti dokaz o odgovarajućim kvalifikacijama da biste imali pristup takvim profesijama i mogli obavljati zanimanje. To znači da prvo morate proći postupak priznavanja stručnih kvalifikacija. Postupak priznavanja za odgovarajuće profesije provodi lokalno nadležno tijelo.

  • Internetski portal „Priznavanje u Njemačkoj“ uz online alat "Tražilica priznavanja" pokazat će vam put do potrebne institucije za priznavanje kvalifikacija i pružiti važne informacije u vezi s postupkom priznavanja.
  • Katalog s detaljnim pitanjima i odgovorima možete pronaći ovdje.

U postupku priznavanja stručnih kvalifikacija provjerava se istovjetnost inozemnih i njemačkih kvalifikacija te jesu li potrebne kompenzacijske mjere (provjera istovjetnosti obrazovanja).

  • Baza podataka anabin osigurava informacije u vezi s ocjenom formalnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu te pruža podršku nadležnim tijelima, poslodavcima i radnicima kao i privatnim osobama kod uvrštavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u njemački obrazovni sustav.
  • Portal BQ nudi komorama i poduzetnicima sveobuhvatnu radnu platformu i platformu znanja kako bi se inozemne stručne kvalifikacije mogle bolje ocijeniti i procijeniti u slučajevima kada je odgovarajuća kvalifikacija u Njemačkoj (referentno zanimanje) regulirana saveznim zakonima.

Za određena zanimanja nije potrebna provjera istovjetnosti obrazovanja. Međutim, prije početka rada, i u takvim je slučajevima potrebno zatražiti i pribaviti dozvolu za obavljanje profesije - kod liječnika je to dozvola za obavljanje liječničke prakse. U tu se svrhu moraju pružiti odgovarajući dokazi (npr. poznavanje jezika, službena potvrda o nekažnjavanju i sl.). Više informacija možete pronaći u čestim pitanjima i odgovorima (FAQ).

Ako vaše zanimanje nije na popisu reguliranih profesija u Njemačkoj, ne morate provoditi postupak priznavanja. Međutim, postupak priznavanja može vam biti od koristi kod traženja posla i osposobljavanja budući da poslodavac na taj način može bolje procijeniti inozemne stručne kvalifikacije.
Apsolventi fakulteta mogu od Središnjeg ureda za inozemno obrazovanje dobiti pojedinačno vrednovanje svjedodžbi kako bi poboljšali svoje šanse u natjecanju za određeni posao.

Savjet: Telefonsko uvodno savjetovanje na temu priznavanja stručnih kvalifikacija može se dobiti u pozivnom centru „Rad i život u Njemačkoj“. Pozivni centar nudi detaljno savjetovanje na njemačkom i engleskom jeziku na teme:

  • traženje zaposlenja, rad i

  • priznavanje obrazovnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu

  • dolazak u Njemačku i boravak

  • učenje njemačkog jezika

Pozivni centar dostupan je od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati na broj telefona: +49 30 1815 - 1111.

Program potpore Integracija kroz stjecanje kvalifikacija (IQ) nudi na području cijele Njemačke potrebno savjetovanje u vezi s priznavanjem i stjecanjem kvalifikacija te u vezi s programima za stjecanje kvalifikacija za regulirana i neregulirana zanimanja.

Savjet: Kod provođenja postupka priznavanja možete dobiti financijsku pomoć od različitih državnih institucija. Više informacija možete pronaći u čestim pitanjima i odgovorima (FAQ). Kod provođenja postupka priznavanja tvrtke također često osiguravaju podršku svojim zaposlenicima, npr. kod pohađanja dostupnih programa za stjecanje kvalifikacija. Važne osobe u poduzeću kojima se također možete obratiti su članovi radničkog vijeća i predstavnici odbora zaposlenika.

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Njemačka služba za zapošljavanje može vam osigurati financijsku pomoć kod provođenja postupka priznavanja:
Ako ste u situaciji da tražite posao, troškovi postupka priznavanja kao što su primjerice prijevodi dokumentacije, ovjereni prijepisi i pristojbe mogu se naknaditi iz budžeta za pomoć pri zapošljavanju. Također i sudjelovanje u programima koji pomažu pri profesionalnoj integraciji kroz posredovanje stručnih znanja može se financirati putem službe za zapošljavanje.

Za tražitelje zaposlenja, ali također i za zaposlene osobe, moguće je da, uz određene preduvjete, njihove troškove osposobljavanja i stjecanja kvalifikacija preuzme država. Osposobljavanje i stjecanje kvalifikacija moraju, međutim, rezultirati priznavanjem kvalifikacija stečenih u inozemstvu te poboljšati mogućnosti na tržištu rada.

U svrhu preuzimanja troškova morate u oba gore navedena slučaja unaprijed podnijeti zahtjev nadležnoj agenciji za zapošljavanje ili, ako primate naknadu za nezaposlenost II, centru za zapošljavanje (Jobcenter).

Ako ne ostvarujete pravo na financijsku pomoć službe za zapošljavanje, možete do 30.9.2019. podnijeti zahtjev za primanje dodatka za troškove postupka priznavanja kvalifikacija od države. Dodatak za troškove priznavanja u prvom je redu namijenjen zaposlenicima koji rade na poslovima ispod razine svojih kvalifikacija i imaju vrlo mala primanja. Dodatak iznosi najviše 600 eura i to je nepovratna potpora. Važno je prije samog postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija prvo podnijeti zahtjev za dobivanje potpore. Zahtjev možete podnijeti u nekom od savjetovališta za priznavanje u okviru programa potpore Integracija kroz stjecanje kvalifikacija (IQ) u svojoj blizini. Detaljne informacije o dodatku za troškove priznavanja možete pronaći ovdje.

U saveznim pokrajinama Baden-Württembergu, Berlinu i Hamburgu postoje dodatne mjere kojima se pored isplate dodatka za troškove postupka priznavanja nudi i financijsku pomoć.

Za sedam tzv. "sektorskih" zanimanja (liječnici, stomatolozi, veterinari, farmaceuti, medicinske sestre, primalje, arhitekti) Europska unija predviđa automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija budući da za ova zanimanja na području cijele Europske unije postoje jedinstveni obrazovni standardi. Ako kao građanin EU-a želite obavljati neku od navedenih djelatnosti u drugoj zemlji EU-a, priznavanje ne smije ovisiti o provjeri istovjetnosti zanimanja. Međutim, prije početka rada, i u takvim je slučajevima potrebno zatražiti i pribaviti dozvolu za obavljanje profesije - kod liječnika je to dozvola za obavljanje liječničke prakse. U tu se svrhu moraju pružiti odgovarajući dokazi (npr. poznavanje jezika, službena potvrda o nekažnjavanju i sl.).