Office for the Equal Treatment of EU Workers

Učenje njemačkog jezika

Postoje brojne mogućnosti za učenje njemačkog jezika već u vašoj matičnoj zemlji:

Prvo mjesto za kontakt je Goethe institut u vašoj zemlji koji organizira tečajeve njemačkog jezika, jezične i ispitne certifikate. Osim toga, Goethe institut nudi i online lekcije na njemačkom jeziku kao i detaljne informacije o Njemačkoj. Takvi online tečajevi omogućuju vremensku i prostornu fleksibilnost, a jamče dokazanu kvalitetu. Također se nude i individualni jezični tečajevi. Za pohađanje tečajeva njemačkog jezika u Goethe institutima zaračunava se naknada.

Druga je mogućnost besplatno učenje njemačkog jezika putem medijskog programa Deutsche Welle. Tu ćete pronaći brojne mogućnosti za učenje i eventualno poboljšanje znanja njemačkog jezika: metodom
e-learning na računalu, pomoću video i audio-zapisa i podcast sadržaja - ili na klasični način, uz ispisane radne listove.

Osim toga, na području cijele Europe nude se komercijalni tečajevi njemačkog jezika koje organiziraju škole za strane jezike.

Ako se već nalazite u Njemačkoj, možete se uključiti u integracijske tečajeve koje financira država. Ako još ne govorite dobro njemački jezik i ako ima slobodnih mjesta na tečaju, Njemački savezni ured za migraciju i izbjeglice (BAMF) može za vas i članove vaše obitelji odobriti sudjelovanje na integracijskim tečajevima. Međutim, ne postoji zakonsko uporište za pravo pohađanja integracijskog tečaja.

Integracijski tečaj obuhvaća

  • jezični tečaj do stupnja B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFRL) koji uključuje 600 do 900 nastavnih sati te
  • orijentacijski tečaj koji uključuje 100 nastavnih sati. Na orijentacijskom tečaju učit ćete o njemačkom pravnom poretku, kulturi i povijesti.

Informacije o integracijskom tečaju i odobrenju pohađanja tečaja možete pronaći ovdje. Sustav informacija WebGis Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice nudi informacije o lokalnim ustanovama koje organiziraju integracijske tečajeve te o ponudi tečajeva (mjesta održavanja integracijskog tečaja).

Ako ste već na stupnju znanja jezika B1, možete sudjelovati na tečajevima poslovnog jezika kojima se potiče poslovna integracija migranata u potrazi za poslom na tržištu rada. Tečajevi poslovnog jezika nadograđuju se na integracijske tečajeve i služe stjecanju jezičnih vještina na stupnju B1 do stupnja C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFRL). Pored toga nude se posebni moduli koji su primjerice prilagođeni pojedinim skupinama zanimanja u vezi s postupkom priznavanja stručnih kvalifikacija ili za pristup profesiji. Planirani su također moduli za osobe koje sudjelovanjem na integracijskim tečajevima nisu stekle razinu znanja B1. Modul tečaja koji služi stjecanju jezičnog znanja na stupnju B2 već je na raspolaganju, a dodatni moduli postupno se razvijaju. Detaljnije informacije možete pronaći na internetskim stranicama Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice.

Za sudjelovanje na tečaju poslovnog jezika u pravilu je svejedno koje državljanstvo imate. Međutim, da biste ostvarili pravo sudjelovanja, morate ispunjavati određene preduvjete . Također ni za pravo sudjelovanja na tečaju poslovnog jezika ne postoji zakonsko uporište.

Troškove integracijskih tečajeva i tečajeva poslovnog jezika dijelom financira država.

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Učenje njemačkog jezika

Potvrda o pravu sudjelovanja na tečaju poslovnog jezika može se izdati ako

Agencije za zapošljavanje i centri za zapošljavanje (Jobcenter) mogu izdati potvrde o pravu sudjelovanja na tečaju za svoje klijente. Savezni ured za migraciju i izbjeglice izdaje potvrde o pravu sudjelovanja za osobe koje su vježbenici ili moraju steći razinu jezičnog znanja za priznavanje obrazovnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu ili za pristupanje određenoj profesiji.

Država osigurava financijsku pomoć za sudjelovanje na integracijskom tečaju te u pravilu preuzima polovicu troškova tečaja koji trenutačno iznose 3,90 € po nastavnoj jedinici, što znači da vi sudjelujete u troškovima tečaja s 1,95 € po nastavnoj jedinici. Ako uspješno završite integracijski tečaj u roku od dvije godine, možete dobiti povrat polovice iznosa vlastitog učešća troška (rok počinje teći od izdavanja potvrde o pravu sudjelovanja). Polaznici tečaja koji npr. primaju socijalnu naknadu za pokrivanje osnovnih životnih troškova mogu uz podnošenje zahtjeva biti oslobođeni od plaćanja vlastitog učešća.