Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Obitelj

Dobivam li naknadu za djecu i ako su mi djeca starija od 18 godina?OtvoriSmanji
Pod kojim uvjetima mogu dobiti rodiljnu naknadu i doplatak na rodiljnu naknadu?OtvoriSmanji
Koliki su troškovi skrbi o djeci u Njemačkoj?OtvoriSmanji
Na što moram obratiti pažnju kod podnošenja zahtjeva za naknadu za djecu?OtvoriSmanji
Koji oblici skrbi o djeci postoje?OtvoriSmanji
Koji oblici roditeljske potpore postoje?OtvoriSmanji
Koji uvjeti moraju biti ispunjeni za rodiljni dopust?OtvoriSmanji
Koja je zemlja nadležna za plaćanje obiteljskih davanja ako moja obitelj ne živi u zemlji u kojoj sam ja osiguran?OtvoriSmanji