Office for the Equal Treatment of EU Workers

Kao građanin EU-a možete slobodno odabrati zemlju unutar EU-a u kojoj želite raditi. Informirajte se o svojim pravima koja vama i članovima vaše obitelji stoje na raspolaganju u okviru prava na slobodu kretanja radnika.

Jednako postupanje s radnicima iz EU-a

Kao građanin EU-a možete slobodno odabrati zemlju unutar EU-a u kojoj želite raditi. Informirajte se o svojim pravima koja vama i članovima vaše obitelji stoje na raspolaganju u okviru prava na slobodu kretanja radnika. Više

Iskoristite mogućnosti koje kao građanin EU-a imate na tržištu rada u Njemačkoj i zatražite podršku kod traženja zaposlenja.

Traženje zaposlenja

Iskoristite mogućnosti koje kao građanin EU-a imate na tržištu rada u Njemačkoj i zatražite podršku kod traženja zaposlenja. Više

Primate li poštenu naknadu za svoj rad? Je li vaš otkaz zakonski? Imate li dovoljan broj dana godišnjeg odmora? Pomoću naših informacija možete provjeriti svoje uvjete rada.

Uvjeti rada

Primate li poštenu naknadu za svoj rad? Je li vaš otkaz zakonski? Imate li dovoljan broj dana godišnjeg odmora? Pomoću naših informacija možete provjeriti svoje uvjete rada. Više

Članstvo u sindikatu i primjenjivanje odredbi kolektivnog ugovora na vaš radni odnos donose vam brojne prednosti. Također i predstavnici radničkog vijeća u poduzeću imaju važnu funkciju u zaštiti vaših prava.

Sindikati

Članstvo u sindikatu i primjenjivanje odredbi kolektivnog ugovora na vaš radni odnos donose vam brojne prednosti. Također i predstavnici radničkog vijeća u poduzeću imaju važnu funkciju u zaštiti vaših prava. Više

Za određene oblike rada primjenjuju se posebni propisi. Ako radite na poslovima čuvanja djece (au pair), kao pogranični ili sezonski radnik ili ste upućeni na rad u Njemačku od strane društva u kojem ste zaposleni, ovdje ćete pronaći potrebne informacije.

Posebni oblici rada

Za određene oblike rada primjenjuju se posebni propisi. Ako radite na poslovima čuvanja djece (au pair), kao pogranični ili sezonski radnik ili ste upućeni na rad u Njemačku od strane društva u kojem ste zaposleni, ovdje ćete pronaći potrebne informacije. Više

Ovdje možete saznati kako se kod svog poslodavca možete izboriti za svoja prava i gdje možete dobiti pomoć.

Dobivanje spora

Ovdje možete saznati kako se kod svog poslodavca možete izboriti za svoja prava i gdje možete dobiti pomoć. Više