Office for the Equal Treatment of EU Workers

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Dobivanje spora

Tužbu u cilju osporavanja otkaza možete također podnijeti ako ne želite nastaviti radni odnos, već želite primiti otpremninu. No takav ishod ne možete iznuditi, stoga je tužba uvijek usmjerena na donošenje zaključka da je otkaz nevaljan. Eventualno se tijekom postupka možete dogovoriti s poslodavcem o isplati otpremnine.

Iznimka: Ako je ugovorom o radu ili sporazumom između poslodavca i radničkog vijeća koji se primjenjuje na radni odnos, odnosno kolektivnim ugovorom u slučaju poslovno uvjetovanog prestanka radnoga odnosa predviđeno pravo na otpremninu, moguće je u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza zatražiti da sud poslodavcu naloži plaćanje otpremnine.

Ako si ne možete priuštiti troškove parnice („Prozesskosten”) ili savjetničke usluge odvjetnika, odnosno ako te troškove možete platiti tek djelomično ili samo u ratama, imate mogućnost zatražiti (djelomično) oslobađanje od parničnih troškova. Pretpostavka za dobivanje ove parnične pomoći je da kod ostvarivanja vaših prava postoje realni izgledi za uspjeh te da se ono ne čini zloporabnim.

Zahtjev se u pravilu podnosi na onom sudu koji je mjerodavan za konkretni postupak. Ovdje donosimo popis sudova. Prilikom formuliranja zahtjeva i tužbe te kod drugih formalnosti, može se također iskoristiti i pomoć tzv. sudske službe za zaprimanje pravnih zahtjeva. Služba za zaprimanje pravnih zahtjeva ne može vas, međutim, pravno savjetovati. Zahtjev možete podnijeti sami ili ga može podnijeti odvjetnik kojeg ste odabrali. Ako zahtjev za pravnu pomoć odnosno (djelomično) oslobađanje od parničnih troškova u vaše ime podnese odvjetnik, on za to može naplatiti 10 do 15 eura.

Ako se radi o prekograničnom sporu unutar EU-a, zahtjev se također može podnijeti kod mjerodavnog upravnog tijela u mjestu prebivališta ili uobičajenom mjestu boravišta podnositelja zahtjeva. U tu svrhu mjerodavna upravna tijela na raspolaganje stavljaju obrazac koji je jedinstven na području EU-a te pružaju podršku prilikom podnošenja zahtjeva. Cjelokupni postupak podnošenja zahtjeva te dostavu zahtjeva možete također na svim jezicima EU-a provesti online putem.

Ako se (djelomično) oslobađanje od parničnih troškova odobri, nećete morati plaćati nikakve sudske troškove i troškove svog odvjetnika ili ćete za to, ovisno o vašoj osobnoj financijskoj situaciji, morati u ratama platiti samo trošak koji je zakonom predviđen.  

Detaljnije informacije o (djelomičnom) oslobađanju od parničnih troškova u Njemačkoj možete pronaći ovdje.